افکارنيوز - سایه سیاه مرگ این بار بر سر گوزن‌های جزیره اشک

افکارنيوز - سایه سیاه مرگ این بار بر سر گوزن‌های جزیره اشک...
afkarnews.ir 10/07/2013 News

Keywords:#Afkarnews.ir, #ارتباط, #ارومیه, #استاد, #اشک, #افکارنیوز, #بناب, #تغذیه, #خوزستان, #دریاچه_ارومیه, #زندگی, #شکار, #هوشنگ, #پسته

به گزارش افکارنیوز ، هوشنگ ضیائی ، از فرار گوزن‌های زرد جزیره اشک طی چند روز اخیر خبر داد و گفت: هنوز هیچ اطلاعی از سرنوشت این گوزن‌ها در دست نیست؛ اما اگر این حیوانات پیدا نشوند امکان مرگ و میر آنها بسیار بالاست.

وی ادامه داد: از آنجا که این گوزن‌ها به سمت نقاط سرسبز مانند روستاهای جنوب دریاچه ارومیه و شهرهایی از جمله بناب حرکت می‌کنند ممکن است به علت ناآگاهی مردم ، شکار شده و یا توسط سگ‌های گله یا به دلیل شرایط نامساعد زندگی کشته شوند.

این استاد دانشگاه در خصوص دلایل به وقوع پیوستن این اتفاق اظهار کرد: به علت خشک شدن دریاچه ارومیه بین جزایر آن ارتباط برقرار شده است که باعث شده گوزن‌های زرد به راحتی بتوانند از طریق این خشکی‌ها از منطقه خارج شوند علاوه بر آن به علت خشکی دریاچه و از بین رفتن رطوبت جزیره‌ها و حمل نمک‌های دریاچه توسط باد ، گیاه‌های این منطقه از جمله پسته وحشی خشک شده‌اند که شرایط را برای تغذیه گوزن‌های این منطقه بسیار نامساعد کرده است. پس از تلف شدن بیش از دو سوم گوزن‌های زرد در خوزستان با افزایش خشکی دریاچه ارومیه ، سایه سیاه مرگ این بار بر سر گوزن‌های جزیره اشک افتاد....

Read more from Source »

Related articles based on keyword density
Man-made Issues Exacerbate Iran's Water Crisis ...
voanews.com 06/12/2015 Nature
Maryam Manzoori Last updated on: December 05, 2015 1:24 PM A water crisis is looming in many dry areas of the world and Iran is no exception. As world...View Details»

A Taste of Persia in Los Angeles ...
blogs.barrons.com 08/06/2016 Cuisine
By Lauren R. Rublin Persian cuisine is among the most savory of Iran’s exports, and one of the best places to sample its herb-and fruit-laced dishes i...View Details»

Rouhani sets up group for saving Lake Urmia | Middle East | World Bull...
worldbulletin.net 19/08/2013 News
Iranian president Hassan Rouhani has established a working group to tackle the issue of saving the Urmia lake, the official website of Iranian preside...View Details»

New scenario to save Lake Urmia ...
en.mehrnews.com 16/08/2015 Nature
News ID: 2884438 - Sun 16 August 2015 - 12:09 Culture TEHRAN, Aug. 16 (MNA) – Iran's deputy Energy Minister announced the implementation of a water t...View Details»

Golden Bowl Hides a Grisly Archaeological Tale...
livescience.com 08/09/2014 History
By Megan Gannon, News Editor | September 08, 2014 In 1958, archaeologists were digging through the ruins of a burned Iron Age citadel called Hasa...View Details»


EOF