انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا پس از پيروزی انقلاب اسلامي (1358 ش)

انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا پس از پيروزی انقلاب اسلامي (1358 ش)...
rasekhoon.net ۱۳۵۸/۰۲/۰۹ تاریخ

کلیدواژه ها:#Rasekhoon.net، #اردیبهشت، #اسفند، #اسلامی، #انتخابات، #انتخابات_شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا، #انقلاب، #انقلاب_اسلامی، #ایران، #خاتمی، #خمینی، #دولت، #شورای_انقلاب، #شورای_شهر، #قانون_اساسی، #مسلمان، #مهر، #هجری

انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از پیروزی انقلاب اسلامی (1358 ش)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، با پشتوانه عظیم مردم ، در نهم اردیبهشت ماه 1358 ش رهبر كبیر انقلاب اسلامی ، طی فرمانی به شورای انقلاب توصیه كردند كه آیین نامه تدوینِ شوراهای اسلامی را تنظیم كرده تا اصل حضور و مشاركت مردم در عرصه‏های تصمیم‏گیری تأمین گردد. از این رو مردم مسلمان ایران در 20 مهر 1358ش ، با حضور در حوزه‏های رأی‏گیری ، نمایندگان خود را برای عضویت در شورای شهر انتخاب كردند تا اداره شهرها را به مردم بسپارند. این انتخابات در حالی برگزار شد كه تنها هشت ماه از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی ایران گذشته بود. اما به علت نقص در قوانین ، این شوراها ، فعالانه به كار خود ادامه ندادند. ولی سرانجام پس از نوزده سال ، در هفتم اسفند 1377 ، بار دیگر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت قانونمند و فراگیر برگزار شد.
--------------------------------------------
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
شورای اسلامی شهر و روستا نام شوراهایی است که در شهرها و روستاهای ایران بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند.
بر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تصریح شده‌است ، اما تدوین سازوکار اجرایی آن تا دولت اول خاتمی به تعویق افتاد. اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی بر‌گزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام روح‌الله خمینی در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی سیدعلی خامنه‌ای آغاز گردید. این نهاد مردمی فعالیت‌های گسترده و موثری در کل کشور دارد.
دوره ها
از سال ۱۳۷۷ تاکنون (۱۳۹۲) چهار دوره انتخابات شهر و روستا برگزار شده و دوره های زیر تشکیل یافته است:
دوره اول: ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ هجری خورشیدی
دوره دوم: ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ هجری خورشیدی
دوره سوم: ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ هجری خورشیدی
دوره چهارم: ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ هجری خورشیدی (دوره کنونی) انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پس از پیروزی انقلاب اسلامی (1358 ش)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، با پشتوانه عظیم مردم ، در نهم اردیبهشت ماه 1358 ش رهبر كبیر انقلاب اسلامی ، طی فرمانی به شورای انقلاب توصیه كردند كه آیین نامه تدوینِ شوراهای اسلامی را تنظیم كرده تا اصل حضور و مشاركت مردم در عرصه‏های تصمیم‏گیری تأمین گردد. از این رو مردم مسلمان ایران در 20 مهر 1358ش ، با حضور در حوزه‏های رأی‏گیری ، نمایندگان خود را برای عضویت در شورای شهر انتخاب كردند تا اداره شهرها را به مردم بسپارند. این انتخابات در حالی برگزار شد كه تنها هشت ماه از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی ایران گذشته بود. اما به علت نقص در قوانین ، این شوراها ، فعالانه به كار خود ادامه ندادند. ولی سرانجام پس از نوزده سال ، در هفتم اسفند 1377 ، بار دیگر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت قانونمند و فراگیر برگزار شد.
--------------------------------------------
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
شورای اسلامی شهر و روستا نام شوراهایی است که در شهرها و روستاهای ایران بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند.
بر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تصریح شده‌است ، اما تدوین سازوکار اجرایی آن تا دولت اول خاتمی به تعویق افتاد. اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی بر‌گزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام روح‌الله خمینی در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی سیدعلی خامنه‌ای آغاز گردید. این نهاد مردمی فعالیت‌های گسترده و موثری در کل کشور دارد.
دوره ها
از سال ۱۳۷۷ تاکنون (۱۳۹۲) چهار دوره انتخابات شهر و روستا برگزار شده و دوره های زیر تشکیل یافته است:
دوره اول: ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ هجری خورشیدی
دوره دوم: ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ هجری خورشیدی
دوره سوم: ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ هجری خورشیدی
دوره چهارم: ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ هجری خورشیدی (دواسلامی شهر و روستا پس از پیروزی انقلاب اسلامی (1358 ش)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ، با پشتوانه عظیم مردم ، در نهم اردیبهشت ماه 1358 ش رهبر كبیر انقلاب اسلامی ، طی فرمانی به شورای انقلاب توصیه كردند كه آیین نامه تدوینِ شوراهای اسلامی را تنظیم كرده تا اصل حضور و مشاركت مردم در عرصه‏های تصمیم‏گیری تأمین گردد. از این رو مردم مسلمان ایران در 20 مهر 1358ش ، با حضور در حوزه‏های رأی‏گیری ، نمایندگان خود را برای عضویت در شورای شهر انتخاب كردند تا اداره شهرها را به مردم بسپارند. این انتخابات در حالی برگزار شد كه تنها هشت ماه از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی ایران گذشته بود. اما به علت نقص در قوانین ، این شوراها ، فعالانه به كار خود ادامه ندادند. ولی سرانجام پس از نوزده سال ، در هفتم اسفند 1377 ، بار دیگر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صورت قانونمند و فراگیر برگزار شد.
--------------------------------------------
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D9%88_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
شورای اسلامی شهر و روستا نام شوراهایی است که در شهرها و روستاهای ایران بطور جداگانه با رای مردم همان حوزه انتخاب می‌شوند.
بر لزوم وجود شوراهای مختلف در قانون اساسی تصریح شده‌است ، اما تدوین سازوکار اجرایی آن تا دولت اول خاتمی به تعویق افتاد. اولین دورهٔ انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور در ۱۷ اسفند سال ۱۳۷۷ با استقبال زیاد مردم در بیش از ۴۰۰۰۰ حوزه انتخاباتی بر‌گزار گردید و نهایتاً حدود ۲۰۰ هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند.
شروع به کار شوراهای اسلامی از ۹ اردیبهشت سال ۱۳۷۸ و همزمان با پیام روح‌الله خمینی در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی سیدعلی خامنه‌ای آغاز گردید. این نهاد مردمی فعالیت‌های گسترده و موثری در کل کشور دارد.
دوره ها
از سال ۱۳۷۷ تاکنون (۱۳۹۲) چهار دوره انتخابات شهر و روستا برگزار شده و دوره های زیر تشکیل یافته است:
دوره اول: ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ هجری خورشیدی
دوره دوم: ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ هجری خورشیدی
دوره سوم: ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ هجری خورشیدی
دوره چهارم: ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ هجری خورشیدی (دوره کنونی)
------
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

چین: مذاکرات هسته ای وین بسیار امیدوارکننده بود ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ سیاست
وانگ چونˈ مذاکره کننده چینی شرکت کننده در سومین مرحله از مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ که به میزبانی کشور اتریش در وین برگزار شد، گفت که مذاکرات ه...ادامه مطلب»

۸ شگفت ‌انگیز سیاست ایران...
asriran.com ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ مردم
سیاست در جمهوری اسلامی چهره‌های زیادی را در این ۴۲ سال به خود دیده است؛ از سیاسیون محافظه‌کار، تا سیاست‌مداران رادیکال، از منتقدان داخل نظام تا معاندا...ادامه مطلب»

دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. ...
www.parseed.ir ۱۳۸۸/۰۳/۲۲ تاریخ
دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی برگزار شد. موقعیت و شرایط ویژهٔ داخلی و خارجی ایران سبب شد که پیش‌بینی نتیجهٔ انت...ادامه مطلب»

كشف كودتاي عناصر ضد انقلاب براي براندازي جمهوري اسلامي ايران (1361 ش) ...
rasekhoon.net ۱۳۶۱/۰۱/۲۲ تاریخ
تقویم تاریخ: كشف كودتای عناصر ضد انقلاب برای براندازی جمهوری اسلامی ایران (1361 ش) آیت الله ری شهری رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ارتش در اطلاعیه ای از دس...ادامه مطلب»


EOF