شش نفر ایرانی برای تحصیل به انگلستان فرستاده شدند

شش نفر ایرانی برای تحصیل به انگلستان فرستاده شدند...
parseed.ir 19/04/1815 تاریخ

کلیدواژه ها:#، #Parseed.ir، #آذربایجان، #اراک، #اردیبهشت، #اروپا، #انگلستان، #انگلیسی، #ایران، #ایرانی، #تاریخ، #تبریز، #ترکمن، #تهران، #خط_نستعلیق، #سفرنامه، #شاه، #شاهنشاه، #عباس_میرزا، #فتحعلی، #فرانسوی، #فرمان، #قائم، #قائم_مقام_فراهانی، #قاجار، #لاتین، #محرم، #محمد_شاه، #محمد_شاه_قاجار، #مردم، #میرزا، #میرزا_صالح، #نایل_گرین، #نستعلیق، #هجری، #وزیر، #ولیعهد، #کازرون، #کاغذ_اخبار

میرزا صالح در ۱۰ جمادی‌الثانی ۱۲۳۰ (۱۹ آوریل ۱۸۱۵) به اتفاق چهار نفر دیگر ، به فرمان عباس میرزا نایب‌السلطنه و وزیر او میرزا عیسی قائم‌مقام برای تحصیل از تبریز به انگلستان فرستاده شد.
میرزا محمد صالح کازرونی از نخستین دانش‌آموختگان ایرانی در اروپا و ناشر روزنامهٔ کاغذ اخبار ، نخستین روزنامه در ایران است. وی فرزند حاج باقر کازرونی و متولد کازرون است.
سیدالوزراء میرزا عیسی ، پدر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی ، معروف به میرزا بزرگ از سادات حسینی و از مردم هزاوهٔ فراهان ، از توابع اراک بود.
عباس میرزا (زاده ۱۲۱۲ - درگذشته ۱۱۶۸) از شاهزادگان قاجار ، فرزند فتحعلی شاه و آسیه خانم ، که در فاصله سال‌های ۱۷۹۷ تا ۱۸۳۳ ولیعهد ایران بود. وی همچنین والی آذربایجان بود. او قبل از مرگ پدرش درگذشت.
پس از یادگیری زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و تاریخ و طبیعیات و آموختن فن چاپ و حکاکی در ۲ شوال ۱۲۳۴ به ایران بازگشت. در این فاصله سفرنامه خود را نوشت. او در سفرنامه خود اشاره‌ای به آموختن زبان‌های انگلیسی ، فرانسوی و لاتین می‌کند. میرزا صالح شیرازی در بازگشت به ایران ، دستگاه چاپی را که با خود به ایران‌آورده بود در تبریز به کار انداخت. همچنین روزنامهٔ کاغذ اخبار ، نخستین روزنامهٔ ایرانی را با چاپ سنگی و به خط نستعلیق در تهران به چاپ رساند.
http://danamotor.ir/Iranian_Mirza-Saleh-Shirazi.jpg
میرزا محمد صالح کازرونی

* * * http://cdn1.pri.org/sites/default/files/styles/original_image/public/Green_LoveStrangers_F15.jpg
عشق به بیگانگان: کتابی از نایل گرین درباره سفر ایرانیان به انگلستان

* * * کاغذ اخبار نخستین نشریهٔ ایران است که ۶۹ سال (خورشیدی) پیش از صدور فرمان مشروطه آغاز به انتشار کرد. این نشریه به طور ماهانه در دورهٔ پادشاهی محمد شاه قاجار توسط میرزا صالح شیرازی کازرونی در تهران منتشر می‌شد. نخستین شماره‌اش که در روز دوشنبه ۲۵ محرم ۱۲۵۳ ـ برابر با ۱۱ اردیبهشت ۱۲۱۶ هجری خورشیدی ، یکم مهٔ ۱۸۳۷ ترسایی به فرمان محمد شاه منتشر شد ، نام بخصوصی نداشت و به ترجمه از واژهٔ فرنگی Newspaper ، « کاغذ اخبار » نامیده می‌شد.
در نخستین شمارهٔ « کاغذ اخبار » ، اخباری چون اقدامات شاهنشاه ، کشتار و سرکوبی طایفهٔ ترکمن گوگلان و یموت (که پیوسته به خاک و اتباع ایران حمله می‌کردند) و کوچ اجباری زنان و کودکانشان به دارالخلافه (تهران) آمده بود. با اینکه « کاغذ اخبار » دست کم چهل سال به صورت ماهانه منتشر می‌شده‌است ، اما اکنون شماره‌ها و نوشته‌های بسیار محدود و پراکنده‌ای از آن در دست مانده‌است. میرزا صالح در ۱۰ جمادی‌الثانی ۱۲۳۰ (۱۹ آوریل ۱۸۱۵) به اتفاق چهار نفر دیگر ، به فرمان عباس میرزا نایب‌السلطنه و وزیر او میرزا عیسی قائم‌مقام برای تحصیل از تبریز به انگلستان فرستاده شد.
میرزا محمد صالح کازرونی از نخستین دانش‌آموختگان ایرانی در اروپا و ناشر روزنامهٔ کاغذ اخبار ، نخستین روزنامه در ایران است. وی فرزند حاج باقر کازرونی و متولد کازرون است.
سیدالوزراء میرزا عیسی ، پدر میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی ، معروف به میرزا بزرگ از سادات حسینی و از مردم هزاوهٔ فراهان ، از توابع اراک بود.
عباس میرزا (زاده ۱۲۱۲ - درگذشته ۱۱۶۸) از شاهزادگان قاجار ، فرزند فتحعلی شاه و آسیه خانم ، که در فاصله سال‌های ۱۷۹۷ تا ۱۸۳۳ ولیعهد ایران بود. وی همچنین والی آذربایجان بود. او قبل از مرگ پدرش درگذشت.
پس از یادگیری زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و تاریخ و طبیعیات و آموختن فن چاپ و حکاکی در ۲ شوال ۱۲۳۴ به ایران بازگشت. در این فاصله سفرنامه خود را نوشت. او در سفرنامه خود اشاره‌ای به آموختن زبان‌های انگلیسی ، فرانسوی و لاتین می‌کند. میرزا صالح شیرازی در بازگشت به ایران ، دستگاه چاپی را که با خود به ایران‌آورده بود در تبریز به کار انداخت. همچنین روزنامهٔ کاغذ اخبار ، نخستین روزنامهٔ ایرانی را با چاپ سنگی و به خط نستعلیق در تهران به چاپ رساند.

میرزا محمد صالح کازرونی

* * *
عشق به بیگانگان: کتابی از نایل گرین درباره سفر ایرانیان به انگلستان

* * * کاغذ اخبار نخستین نشریهٔ ایران است که ۶۹ سال (خورشیدی) پیش از صدور فرمان مشروطه آغاز به انتشار کرد. این نشریه به طور ماهانه در دورهٔ پادشاهی محمد شاه قاجار توسط میرزا صالح شیرازی کازرونی در تهران منتشر می‌شد. نخستین شماره‌اش که در روز دوشنبه ۲۵ محرم ۱۲۵۳ ـ برابر با ۱۱ اردیبهشت ۱۲۱۶ هجری خورشیدی ، یکم مهٔ ۱۸۳۷ ترسایی به فرمان محمد شاه منتشر شد ، نام بخصوصی نداشت و به ترجمه از واژهٔ فرنگی Newspaper ، « کاغذ اخبار » نامیده می‌شد.
در نخستین شمارهٔ « کاغذ اخبار » ، اخباری چون اقدامات شاهنشاه ، کشتار و سرکوبی طایفهٔ ترکمن گوگلان و یموت (که پیوسته به خاک و اتباع ایران حمله می‌کردند) و کوچ اجباری زنان و کودکانشان به دارالخلافه (تهران) آمده بود. با اینکه « کاغذ اخبار » دست کم چهل سال به صورت ماهانه منتشر می‌شده‌است ، اما اکنون شماره‌ها و نوشته‌های بسیار محدود و پراکنده‌ای از آن در دست مانده‌است.
--- ---...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

قتل قائم‌مقام فراهانی به دستور محمد شاه قاجار...
fa.wikipedia.org 28/06/1835 تاریخ
به دستور محمدشاه قاجار، میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام فراهانی، صدر اعظم وقت ایران را در باغ نگارستان تهران خفه کردند. درحالیکه که شاه پیش از آن نزد پدرش ع...ادامه مطلب»

جلسه اضطراری کمیته کاهش آلودگی هوای تبریز برگزار شد...
ara-news.ir ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ طبیعت
به دلیل غلظت آلودگی هوای تبریز، جلسه اضطراری کمیته کاهش آلودگی هوا روز چهارشنبه در فرمانداری این کلان شهر برگزار شد. به گزارش آرانیوز، فرماندار تبری...ادامه مطلب»

نمایش سلفی ناصرالدین‌شاه درکاخ گلستان...
irna.ir ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ تاریخ
تهران-ایرنا- نمایشگاه عکس های دوره ناصری در حالی در کاخ گلستان برپاست که اولین عکس سلفی ناصرالدین شاه که در تالار آیینه انداخته، یکی از جذابیتهای این ...ادامه مطلب»

امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه ...
parseed.ir 05/08/1906 تاریخ
جنبش مشروطه، جنبش مشروطه‌خواهی یا جنبش مشروطیت، مجموعه کوشش‌ها و رویدادهایی در نظر و عمل است که برای مشروط کردن قدرتِ حاکمیت، تاسیسِ آزادی و حکومتِ قا...ادامه مطلب»


EOF