ایران ٢ - الجزایر ١/ نمایش امیدوار کننده شاگردان کی‌روش

ایران ٢ - الجزایر ١/ نمایش امیدوار کننده شاگردان کی‌روش ...
isna.ir ۱۳۹۷/۰۱/۰۸

کلیدواژه ها:#Isna.ir، #اتریش، #ارتباط، #العربی، #امید_ابراهیمی، #ایران، #ایسنا، #بغداد، #تیم_ملی، #تیم_ملی_فوتبال_ایران، #دروازه، #ریاض، #سامان، #سردار_آزمون، #سعید_آقایی، #صفی، #علیرضا_بیرانوند، #علیرضا_جهانبخش، #فوتبال_ایران، #مسعود_شجاعی، #مهدی_طارمی، #میلاد_محمدی، #وحید_امیری، #پژمان_منتظری، #کریم_انصاری_فرد

تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه الجزایر را دو بر یک شکست داد.
به گزارش ایسنا ، تیم ملی فوتبال ایران در جریان دیداری دوستانه از ساعت ٢٠:٣٠ در ورزشگاه مرکورآره‌نا شهر گراتس اتریش به مصاف الجزایر رفت که این دیدار در نهایت با برتری دو بر یک قرمز پوشان ایران به پایان رسید.
برای ایران در این دیدار سردار آزمون در دقیقه ١١ و مهدی طارمی در دقیقه ١٨ و فاروق شافعی در دقیقه ۵۶ برای الجزایر گلزنی کردند.
نیمه نخست
دقیقه ۶: شاگردان کی‌روش صاحب یک ضربه کرنر شدند و در ادامه حاج‌صفی با استفاده از این فرصت توپ را روی دروازه ارسال کرد و در ادامه ضربه سر خانزاده راهی به دروازه پیدا نکرد.
دقیقه ٩: پاس خوب جهانبخش پشت محوطه جریمه الجزایر به سردار آزمون رسید و در ادامه او طارمی را صاحب توپ کرد اما این بازیکن نتوانست از این فرصت به خوبی استفاده کند و پاس او که برای انصاری فرد ارسال شد ، به بیرون رفت.
دقیقه ١١: باز هم جانبخش حرکتی را از سمت راست آغاز کرد و با ارسال توپ روی دروازه فرصت بسیار خوبی برای سردار آزمون ایجاد و این بازیکن هم با یک ضربه سر دروازه الجزایر را باز کرد .
دقیقه ١٢: پشت محوطه جریمه الجزایر جهانبخش صاحب توپ شد و با یک ضربه زیبا دروازه حریف را هدف قرار داد اما شوت او با برخورد به مدافعان الجزایر به کرنر رفت.
دقیقه ١٣: باز هم ارسال کرنر روی دروازه الجزایر فرصت خوبی برای قرمز پوشان ایران ایجاد کرد اما ضربه سر خانزاده از بالای دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ١٩: روی یک اشتباه هلال سودانی با علیرضا بیرانوند تک به تک شد اما عملکرد خوب دروازه‌بان ایران اجازه نداد سفیدپوشان الجزایر به گل برسند.
دقیقه ١٨: احسان حاج‌صفی با حرکتی زیبا پشت محوطه جریمه الجزایر مهدی طارمی را صاحب توپ کرد و این بازیکن نیز با دیریبل دروازه‌بان حریف توپ را وارد دروازه کرد.
دقیقه ٣٢: ارسال جهانبخش به درون محوطه جریمه الجزایر برای سردار آزمون با چرخش و ضربه پای راست این بازیکن همراه بود اما شوت آزمون را دروازه‌بان حریف مهار کرد.
دقیقه ٣۶: حرکت خوب سفید پوشان الجزایر از سمت راست فرصت خوبی را برای بغداد بونجاح ایجاد کرد اما ضربه سر او با اختلاف به بیرون رفت.
دقیقه ٣٨: بازهم بونجاح درون محوطه جریمه ایران صاحب توپ شد و درحالی که قصد داشت با یک پاس هم تیمی خود را صاحب توپ کند بیرانوند ارتباط را قطع کرد.
نیمه دوم:
دقیقه ۴۷:قرمز پوشان ایران صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند و در ادامه حاج‌صفی قصد داشت با استفاده از این فرصت دروازه حریف را باز کند اما ضربه این بازیکن از بالای دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۵٠: ارسال ریاض محرز از سمت راست روی دروازه ایران فرصت خوبی برای مهاجمان الجزایر ایجاد کرد اما بیرانوند با مهار توپ اجازه نداد آن‌ها به گل برسد.
دقیقه ۵۵: حرکت خوب سردار آزمون از سمت راست و در ادامه ارسال توپ روی دروازه حریف توپ به جهانبخش رسید اما ضربه این بازیکن را دروازه‌بان حریف مهار کرد.
دقیقه ۵۶: سفید پوشان الجزایر از سمت چپ توپ را روی دروازه ایران ارسال کردند و در ادامه روی خروج اشتباه بیرانوند ، فاروق شافعی با یک ضربه به سر دروازه ایران را باز کرد.
دقیقه ۶۵: یاران الجزایر پشت محوطه جریمه ایران صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند و در ادامه ضربه ریاض محرز به بیرون رفت.
دقیقه ٧۶: شاگردان کی‌روش پشت محوطه جریمه الجزایر صاحب ضربه ایستگاهی شدند و در ادامه احسان حاج‌صفی پشت توپ قرار گرفت اما ضربه او با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.
ترکیب ایران: علیرضا بیرانوند ، وریا غفوری ، پژمان منتظری ، محمدرضا خانزاده ، سعید آقایی (٧٢ میلاد محمدی) ، سعید عزت اللهی( ۴۶ مسعود شجاعی) کریم انصاری فرد ، احسان حاج صفی ، علیرضا جهانبخش (٧٨ سامان قدوس) ، سردار آزمون(۶١ امید ابراهیمی) و مهدی طارمی(۴٠ وحید امیری)
ترکیب الجزایر: فوزی شاوشی ، زین‌ الدین فرحات ، عیسی ماندی ، فاروق شافعی ، رامی بن سبعینی ، کارل مجانی ، سلیم بوخنشوش و سفیان هانی ، ریاض محرز ، العربی هلال سودانی و بغداد بونجاح.
تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه الجزایر را دو بر یک شکست داد.
به گزارش ایسنا ، تیم ملی فوتبال ایران در جریان دیداری دوستانه از ساعت ٢٠:٣٠ در ورزشگاه مرکورآره‌نا شهر گراتس اتریش به مصاف الجزایر رفت که این دیدار در نهایت با برتری دو بر یک قرمز پوشان ایران به پایان رسید.
برای ایران در این دیدار سردار آزمون در دقیقه ١١ و مهدی طارمی در دقیقه ١٨ و فاروق شافعی در دقیقه ۵۶ برای الجزایر گلزنی کردند.
نیمه نخست
دقیقه ۶: شاگردان کی‌روش صاحب یک ضربه کرنر شدند و در ادامه حاج‌صفی با استفاده از این فرصت توپ را روی دروازه ارسال کرد و در ادامه ضربه سر خانزاده راهی به دروازه پیدا نکرد.
دقیقه ٩: پاس خوب جهانبخش پشت محوطه جریمه الجزایر به سردار آزمون رسید و در ادامه او طارمی را صاحب توپ کرد اما این بازیکن نتوانست از این فرصت به خوبی استفاده کند و پاس او که برای انصاری فرد ارسال شد ، به بیرون رفت.
دقیقه ١١: باز هم جانبخش حرکتی را از سمت راست آغاز کرد و با ارسال توپ روی دروازه فرصت بسیار خوبی برای سردار آزمون ایجاد و این بازیکن هم با یک ضربه سر دروازه الجزایر را باز کرد .
دقیقه ١٢: پشت محوطه جریمه الجزایر جهانبخش صاحب توپ شد و با یک ضربه زیبا دروازه حریف را هدف قرار داد اما شوت او با برخورد به مدافعان الجزایر به کرنر رفت.
دقیقه ١٣: باز هم ارسال کرنر روی دروازه الجزایر فرصت خوبی برای قرمز پوشان ایران ایجاد کرد اما ضربه سر خانزاده از بالای دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ١٩: روی یک اشتباه هلال سودانی با علیرضا بیرانوند تک به تک شد اما عملکرد خوب دروازه‌بان ایران اجازه نداد سفیدپوشان الجزایر به گل برسند.
دقیقه ١٨: احسان حاج‌صفی با حرکتی زیبا پشت محوطه جریمه الجزایر مهدی طارمی را صاحب توپ کرد و این بازیکن نیز با دیریبل دروازه‌بان حریف توپ را وارد دروازه کرد.
دقیقه ٣٢: ارسال جهانبخش به درون محوطه جریمه الجزایر برای سردار آزمون با چرخش و ضربه پای راست این بازیکن همراه بود اما شوت آزمون را دروازه‌بان حریف مهار کرد.
دقیقه ٣۶: حرکت خوب سفید پوشان الجزایر از سمت راست فرصت خوبی را برای بغداد بونجاح ایجاد کرد اما ضربه سر او با اختلاف به بیرون رفت.
دقیقه ٣٨: بازهم بونجاح درون محوطه جریمه ایران صاحب توپ شد و درحالی که قصد داشت با یک پاس هم تیمی خود را صاحب توپ کند بیرانوند ارتباط را قطع کرد.
نیمه دوم:
دقیقه ۴۷:قرمز پوشان ایران صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند و در ادامه حاج‌صفی قصد داشت با استفاده از این فرصت دروازه حریف را باز کند اما ضربه این بازیکن از بالای دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۵٠: ارسال ریاض محرز از سمت راست روی دروازه ایران فرصت خوبی برای مهاجمان الجزایر ایجاد کرد اما بیرانوند با مهار توپ اجازه نداد آن‌ها به گل برسد.
دقیقه ۵۵: حرکت خوب سردار آزمون از سمت راست و در ادامه ارسال توپ روی دروازه حریف توپ به جهانبخش رسید اما ضربه این بازیکن را دروازه‌بان حریف مهار کرد.
دقیقه ۵۶: سفید پوشان الجزایر از سمت چپ توپ را روی دروازه ایران ارسال کردند و در ادامه روی خروج اشتباه بیرانوند ، فاروق شافعی با یک ضربه به سر دروازه ایران را باز کرد.
دقیقه ۶۵: یاران الجزایر پشت محوطه جریمه ایران صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند و در ادامه ضربه ریاض محرز به بیرون رفت.
دقیقه ٧۶: شاگردان کی‌روش پشت محوطه جریمه الجزایر صاحب ضربه ایستگاهی شدند و در ادامه احسان حاج‌صفی پشت توپ قرار گرفت اما ضربه او با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.
ترکیب ایران: علیرضا بیرانوند ، وریا غفوری ، پژمان منتظری ، محمدرضا خانزاده ، سعید آقایی (٧٢ میلاد محمدی) ، سعید عزت اللهی( ۴۶ مسعود شجاعی) کریم انصاری فرد ، احسان حاج صفی ، علیرضا جهانبخش (٧٨ سامان قدوس) ، سردار آزمون(۶١ امید ابراهیمی) و مهدی طارمی(۴٠ وحید امیری)
ترکیب الجزایر: فوزی شاوشی ، زین‌ الدین فرحات ، عیسی ماندی ، فاروق شافعی ، رامی بن سبعینی ، کارل مجانی ، سلیم بوخنشوش و سفیان هانی ، ریاض محرز ، العربی هلال سودانی و بغداد بونجفوتبال ایران در دیداری دوستانه الجزایر را دو بر یک شکست داد.
به گزارش ایسنا ، تیم ملی فوتبال ایران در جریان دیداری دوستانه از ساعت ٢٠:٣٠ در ورزشگاه مرکورآره‌نا شهر گراتس اتریش به مصاف الجزایر رفت که این دیدار در نهایت با برتری دو بر یک قرمز پوشان ایران به پایان رسید.
برای ایران در این دیدار سردار آزمون در دقیقه ١١ و مهدی طارمی در دقیقه ١٨ و فاروق شافعی در دقیقه ۵۶ برای الجزایر گلزنی کردند.
نیمه نخست
دقیقه ۶: شاگردان کی‌روش صاحب یک ضربه کرنر شدند و در ادامه حاج‌صفی با استفاده از این فرصت توپ را روی دروازه ارسال کرد و در ادامه ضربه سر خانزاده راهی به دروازه پیدا نکرد.
دقیقه ٩: پاس خوب جهانبخش پشت محوطه جریمه الجزایر به سردار آزمون رسید و در ادامه او طارمی را صاحب توپ کرد اما این بازیکن نتوانست از این فرصت به خوبی استفاده کند و پاس او که برای انصاری فرد ارسال شد ، به بیرون رفت.
دقیقه ١١: باز هم جانبخش حرکتی را از سمت راست آغاز کرد و با ارسال توپ روی دروازه فرصت بسیار خوبی برای سردار آزمون ایجاد و این بازیکن هم با یک ضربه سر دروازه الجزایر را باز کرد .
دقیقه ١٢: پشت محوطه جریمه الجزایر جهانبخش صاحب توپ شد و با یک ضربه زیبا دروازه حریف را هدف قرار داد اما شوت او با برخورد به مدافعان الجزایر به کرنر رفت.
دقیقه ١٣: باز هم ارسال کرنر روی دروازه الجزایر فرصت خوبی برای قرمز پوشان ایران ایجاد کرد اما ضربه سر خانزاده از بالای دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ١٩: روی یک اشتباه هلال سودانی با علیرضا بیرانوند تک به تک شد اما عملکرد خوب دروازه‌بان ایران اجازه نداد سفیدپوشان الجزایر به گل برسند.
دقیقه ١٨: احسان حاج‌صفی با حرکتی زیبا پشت محوطه جریمه الجزایر مهدی طارمی را صاحب توپ کرد و این بازیکن نیز با دیریبل دروازه‌بان حریف توپ را وارد دروازه کرد.
دقیقه ٣٢: ارسال جهانبخش به درون محوطه جریمه الجزایر برای سردار آزمون با چرخش و ضربه پای راست این بازیکن همراه بود اما شوت آزمون را دروازه‌بان حریف مهار کرد.
دقیقه ٣۶: حرکت خوب سفید پوشان الجزایر از سمت راست فرصت خوبی را برای بغداد بونجاح ایجاد کرد اما ضربه سر او با اختلاف به بیرون رفت.
دقیقه ٣٨: بازهم بونجاح درون محوطه جریمه ایران صاحب توپ شد و درحالی که قصد داشت با یک پاس هم تیمی خود را صاحب توپ کند بیرانوند ارتباط را قطع کرد.
نیمه دوم:
دقیقه ۴۷:قرمز پوشان ایران صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند و در ادامه حاج‌صفی قصد داشت با استفاده از این فرصت دروازه حریف را باز کند اما ضربه این بازیکن از بالای دروازه به بیرون رفت.
دقیقه ۵٠: ارسال ریاض محرز از سمت راست روی دروازه ایران فرصت خوبی برای مهاجمان الجزایر ایجاد کرد اما بیرانوند با مهار توپ اجازه نداد آن‌ها به گل برسد.
دقیقه ۵۵: حرکت خوب سردار آزمون از سمت راست و در ادامه ارسال توپ روی دروازه حریف توپ به جهانبخش رسید اما ضربه این بازیکن را دروازه‌بان حریف مهار کرد.
دقیقه ۵۶: سفید پوشان الجزایر از سمت چپ توپ را روی دروازه ایران ارسال کردند و در ادامه روی خروج اشتباه بیرانوند ، فاروق شافعی با یک ضربه به سر دروازه ایران را باز کرد.
دقیقه ۶۵: یاران الجزایر پشت محوطه جریمه ایران صاحب یک ضربه ایستگاهی شدند و در ادامه ضربه ریاض محرز به بیرون رفت.
دقیقه ٧۶: شاگردان کی‌روش پشت محوطه جریمه الجزایر صاحب ضربه ایستگاهی شدند و در ادامه احسان حاج‌صفی پشت توپ قرار گرفت اما ضربه او با اختلاف از بالای دروازه به بیرون رفت.
ترکیب ایران: علیرضا بیرانوند ، وریا غفوری ، پژمان منتظری ، محمدرضا خانزاده ، سعید آقایی (٧٢ میلاد محمدی) ، سعید عزت اللهی( ۴۶ مسعود شجاعی) کریم انصاری فرد ، احسان حاج صفی ، علیرضا جهانبخش (٧٨ سامان قدوس) ، سردار آزمون(۶١ امید ابراهیمی) و مهدی طارمی(۴٠ وحید امیری)
ترکیب الجزایر: فوزی شاوشی ، زین‌ الدین فرحات ، عیسی ماندی ، فاروق شافعی ، رامی بن سبعینی ، کارل مجانی ، سلیم بوخنشوش و سفیان هانی ، ریاض محرز ، العربی هلال سودانی و بغداد بونجاح.
--- ---
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
کی روش ۳۸ بازیکن را به تیم ملی دعوت کرد...
irinn.ir ۱۳۹۵/۰۳/۲۲
*** سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال اسامی ۳۸ بازیکن منتخبش برای حضور در اردوی تیم ملی را اعلام کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، کادرفنی تیم ...ادامه مطلب»

سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

شکست ایران برابر ترکیه در شب بازگشت و گل‌زنی دژاگه ...
isna.ir ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه با نتیجه ۲ بر یک مقابل ترکیه شکست خورد. به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه امشب از ساعت ۲۲:...ادامه مطلب»

فهرست تیم ملی فوتبال ایران اعلام شد ...
sport.jamejamonline.ir ۱۳۹۴/۰۶/۰۳
جام جم ورزشی: کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار این تیم برابر گوام و هند 23 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد. به گزارش جام جم ور...ادامه مطلب»

دومین شکست تیم ملی فوتبال در رقابت های مقدماتی جام جهانی شوک عراق به ...
fararu.com ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
تیم های ملی ایران و عراق از ساعت ۱۷:۳۰ در چارچوب مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲ در کشور اردن و در ورزشگاه امان به میدان رفتند. این دیدار در نهای...ادامه مطلب»


EOF