محبوبترین نام های ایرانی:قسمت دوم امیرعباس - ملیکا

محبوبترین نام های ایرانی:قسمت دوم امیرعباس - ملیکا...
fouman.com ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ خ.ا.ب.

کلیدواژه ها:#Fouman.com، #اردشیر، #اسحاق، #اعتبار، #امام، #اوستا، #اوستایی، #ایران، #ایرانی، #تبریز، #تورات، #ثبت_احوال، #جستجو، #حضرت، #خدا، #شاهنامه، #عربي، #عروس، #فارسی، #فاطمه، #قباد، #قرآن، #قران، #محبوبترین_نام_های_ایرانی، #محمدجواد، #مرو، #مصر، #معصومه، #مقدس، #مهدیه، #موسی، #پارسی، #پزشک، #پلاک، #پهلوی، #کرمان، #کیخسرو، #یونانی

لیست محبوبترین نام های ایرانی : طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیان داشته اند. با اینکه برخی از این نام ها ریشه پارسی دارند ، اسم هایی با ریشه عربی ، ترکی ، کردی و حتی یونانی نیز بسیار رایج هستند.
قسمت دوم:

26 - امیرعباس : :امیر شجاع و دلاور ، پادشاه و حاکم چون شیر.
سفارش پلاک اسم امیرعباس

* * * http://haad.ir?prdid=594
27 - معصومه : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: maesume) (عربی) (مؤنث معصوم) (در قدیم) زن بی گناه و پاک معصوم ، (در اعلام) لقب حضرت فاطمه (معصومه) خواهر گرامی امام رضا (ع) - مؤنث معصوم ، بی گناه و پاک بي گناه منع شدهسفارش پلاک اسم معصومه

* * * http://haad.ir?prdid=702

28 - یسنا : ریشه اسم: اوستایی-پهلوی
معنی: (تلفظ: yasnā) (اوستایی) هم ریشه با یشت ، در لغت به معنی پرستش ، ستایش ، نماز ، جشن و در اصطلاح نام یکی از بخش های پنجگانه ی اوستا و مهمترین آنهاست - حمد و ستایش خداوند ، نام یکی از بخش های اوستا استپرستش
سفارش پلاک اسم یسنا

* * * http://haad.ir?prdid=751
29 - محدثه : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: mohaddese) (عربی) (مؤنث مُحَدِث ) ، مُحَدِث (زن ) ، مُحَدِث به علاوه (در اعلام) یکی از القاب حضرت زهرا (س) - مؤنث محدث ، گوینده سخن ،

سفارش پلاک اسم محدثه

* * * http://haad.ir?prdid=682
30 - مهسا : ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: mahsā) (مه = ماه + سا (پسوند شباهت) ) ، مثل ماه ، مانند ماه ، (به مجاز) زیبا رو - مانند ماه ، زیبا
مانند ماه -زيبارو-مهسا

سفارش پلاک اسم مهسا

* * * http://haad.ir?prdid=711
31 - علی اصغر : علي کوچکتر: اصغر : (عربي) كوچكتر ، خردتر ، كِهتر. [اين نام به اعتبار نام حضرت علي اصغر(ع) فرزند كوچك امام حسين(ع) شرف و رواج دارد].
سفارش پلاک اسم علی اصغر

* * * http://haad.ir?prdid=661
32 - عرفان : نوع: دخترانه و پسرانه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: erfān) (عربی) (در تصوف) مکتبی که وصول به حقیقت معرفت خداوند را از طریق ریاضت و تهذیب نفس و تأمل جستجو می کند ، یکی از مراحل سلوک ، معرفت ، شناخت بر مبنای اصول مکتب تصوف ، (در قدیم) شناخت ، آشنایی - یکی از مراحل سلوک ، معرفت ، شناخت خداوند
سفارش پلاک اسم عرفان

* * * http://haad.ir?prdid=658
33 - محمدجواد : بنده ستوده شده خدا و بخشاینده
سفارش پلاک اسم محمدجواد

* * * http://haad.ir?prdid=687
34 - رقیه : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: roqiye) (عربی) به معنی دعا ، تعویذ ، (در اعلام) یکی از چهار دختر پیغمبر اسلام (ص) از خدیجه ، دختر امام حسین (ع ) ، ]این واژه در عربی به صورت رُقَیَّه /roqayya (e) / تلفظ می شود[ - سحر و افسون ، نام یکی از چهار دختر پیامبر (ص) از خدیجه
سفارش پلاک اسم رقیه

* * * http://haad.ir?prdid=629
35 - فاطمه زهرا : صديقه کبري-دختر پيامبرو خديجه

سفارش پلاک اسم فاطمه زهرا

* * * http://haad.ir?prdid=667
36 - یاسین : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: yāsin) (عربی) (= یس) سوره ی سی و ششم از قرآن کریم ، دارای صدو هشتاد و یک آیه - نام سوره ای در قرآن کریم
سفارش پلاک اسم یاسین

* * * http://haad.ir?prdid=750
37 - امیرمهدی : امیر هدایت شده ، فرمانروای ارشاد گردیده – ترکیب نامهای امیر و مهدی ، کسیکه حضرت صاحب الزمان سرور و فرمانده اوست
سفارش پلاک اسم امیرمهدی

* * * http://haad.ir?prdid=597
38 - سارا : ریشه اسم: عبری
معنی: (تلفظ: sārā) (در قدیم) خالص ، بی آمیختگی ، (در اعلام) نام زن حضرت ابراهیم (ع) و مادر اسحاق (ع) - شاهزاده خانم ، نام همسر ابراهیم (ع) و مادر اسحاق (ع)

سفارش پلاک اسم سارا

* * * http://haad.ir?prdid=635
39 - مائده : ریشه اسم: عربی
معنی: سفره ، سفره آسمانی - خوردنی ، طعام ، نام سوره ای در قرآن کریم
خوردني-خواني که بر آن طعام باشد

سفارش پلاک اسم مائده

* * * http://haad.ir?prdid=675
40 - طاها : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: tāhā) (عربی) (= طه ) ، طه ]طاها نگارش فارسیانه طه می باشد[ - نام سوره ای در قران کریم

سفارش پلاک اسم طاها

* * * http://haad.ir?prdid=654
41 - پارسا : پاکدامن-پرهيزکار-ديندار-عارف-پارسي-ايران
پارسا. (ص ) آنکه از گناهان پرهیزد و به طاعت و عبادت و قناعت عمر گذارد. پرهیزکار و دور از معاصی و ذمائم

سفارش پلاک اسم پارسا

* * * http://haad.ir?prdid=737
42 - سارینا : ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: sārinā) خالص ، پاک - خالص ، پاک

سفارش پلاک اسم سارینا

* * * http://haad.ir?prdid=636
43 - مهدیه : مَهْديه : (عربي) كسي كه خداوند رستگاري را و راه راست را برايش تعيين كرد
ریشه اسم: عربی
معنی: مؤنث مهدی ، عروس

سفارش پلاک اسم مهدیه

* * * http://haad.ir?prdid=707
44 - سجاد : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: sajjād) (عربی) بسیار سجده کننده ، (در اعلام) لقب امام چهارم زین العابدین ابن حسین (ع) - بسیار سجد کننده ، لقب امام چهارم شیعیان
سفارش پلاک اسم سجاد

* * * http://haad.ir?prdid=640
45 - ماهان : ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: māhān) (در اعلام) نام پسر کیخسرو ، پسر اردشیر ، پسر قباد ، نام یکی از شهرهای استان کرمان و نام دشت بزرگی در مغربِ تبریز - روشن و زیبا چون ماه ، نام شهری در استان کرمان ، نام پدر سهل از بزرگان مرو بنا به بعضی از نسخه های شاهنامه منسوب به ماه

سفارش پلاک اسم ماهان

* * * http://haad.ir?prdid=677
46 - هانیه : هانیه
ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: hāniye) (عربی) شادمان ، خوشبخت - هانیه کنیه حضرت فاطمه (س) به معنی :کسی که تمامی وسایل آرامش و آسایش شوهر خود را فراهم میکند

سفارش پلاک اسم هانیه

* * * http://haad.ir?prdid=733
47 - متین : محکم استوار-باوقار-از نام پروردگار
سفارش پلاک اسم متین

* * * http://haad.ir?prdid=680
48 - ایلیا : ریشه اسم: سریانی
معنی: (تلفظ: iliyā) در لغت سُریانی و همین طور در تورات نام امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) است در قاموس کتاب مقدس ایلیا همان الیاس است الیاس - راستگوی بزرگ ، نام حضرت علی (ع) در تورات
سفارش پلاک اسم ایلیا

* * * http://haad.ir?prdid=599
49 - سینا : ریشه اسم: فارسی,عبری
معنی: (تلفظ: sinā) (= سئنا ) ، به معنی دانشمند است که در ایران باستان خانواده های دانشمند را سئنا می گفتند ، (در اعلام) نام پدرِ ابوعلی حسین بن عبدالله معروف به ابوعلی سینا دانشمند معروف ایرانی - صفت مشبه از سنبیدن ، سوراخ کننده ، نام شبه جزیره ای کوهستانی در شمال شرقی مصر که حضرت موسی (ع) به پیامبری برگزیده شد و الواح دهگانه را خداوند به او نازل کرد ، نام جد ابن سینا پزشک و دانشمند نامدار ایرانی

سفارش پلاک اسم سینا

* * * http://haad.ir?prdid=648
50 - ملیکا : ملیکا به معنای فرشته هستش درزبان پارسی و در زبان یونانی نام معشوقه ی زئوس و به معنای پادشاه یا ملکه هستش و نام مادر حضرت مهدی (ع)هست و ملیکا نیز به معنای گیاه خودرویی هست که از خوانواده ی گندم ها هستن اما من شنیدم به یک زبان دیگه هم ترانه معنی میدهدوتلفظ دقیق ملیکا هم melikaهست
نام نوعي گياه نوعي شعرغنايي

سفارش پلاک اسم ملیکا

* * * http://haad.ir?prdid=758
---------------------قسمت اول : فاطمه - هستی
http://parseed.ir/?fz=24868
--- ---...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
محبوبترین پلاکهای اسامی گردنبندی 1399...
artemisia.ir ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ بازرگانی
بر اساس آمار فروش آرتمیس، پر فروشترین پلاکهای اسم ایرانی تا سال 1399به شرح زیر میباشد. 1. Maryam http://danamotor.ir/media/SKU700_Iranian_Name_Pend...ادامه مطلب»

محبوبترین نام های ایرانی:قسمت پنجم: الهه--فاطیما پلاک اسم ایرانی-پلاک ...
indoors.ir ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ خ.ا.ب.
لیست محبوبترین نام های ایرانی : طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیا...ادامه مطلب»

محبوبترین نام های ایرانی:قسمت اول - فاطمه - هستی...
haad.ir ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ خ.ا.ب.
محبوبترین نام های ایرانی: طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیان داشت...ادامه مطلب»

محبوبترین نام های ایرانی:قسمت چهارم: کیان--مهدیس پلاک اسم ایرانی-پلاک ...
indoors.ir ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ خ.ا.ب.
لیست محبوبترین نام های ایرانی : طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیا...ادامه مطلب»

چهار شنبه سوری مبارك ...
roozenoo.blogspot.com ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ فرهنگ
چهارشنبه‌سوری یکی از جشن‌های ایرانی است که در شب آخرین چهارشنبهٔ سال (سه‌شنبه شب) برگزار می‌شود. در شاهنامهٔ فردوسی اشاره‌هایی درباره بزم چهارشنبه‌ای...ادامه مطلب»


EOF