تلاش‌های زیادی برای حل مشکل حاجتی انجام شد، اما به جایی نرسید/ تعیین جانشین مهدی حاجتی در شورا بر عهده فرمانداری ست

تلاش‌های زیادی برای حل مشکل حاجتی انجام شد، اما به جایی نرسید/ تعیین جانشین مهدی حاجتی در شورا بر عهده فرمانداری ست ...
rouydad24.ir ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ اخبار

کلیدواژه ها:#اسلامی، #ایلنا، #تصمیم_گیری، #حمل_و_نقل، #شهرداری، #شورای_شهر، #شیراز، #فرماندار، #فضا، #قانونی، #مجلس، #مردم، #مهدی_حاجتی، #موسوی، #موفقیت، #نمایندگان، #نمایندگان_مجلس


رئیس شورای شهر شیراز:
تلاش‌های زیادی برای حل مشکل حاجتی انجام شد ، اما به جایی نرسید/ تعیین جانشین مهدی حاجتی در شورا بر عهده فرمانداری ست
رئیس شورای شهر شیراز با بیان اینکه با حساسیتی « ویژه » بر عملکرد کمیسیون‌های شورا « نظارت » خواهد کرد و از این پس همه کمیسیون‌ها باید به‌صورت ماهانه و فصلی « گزارش برنامه و عملکرد » خود را به او ارائه کنند.
رویداد۲۴ سیدعبدالرزاق موسوی در نخستین گفت‌وگوی اختصاصی خود با رسانه‌ها ، درباره خط‌ مشی‌ها و برنامه‌های خود در سال سوم شورا سخن گفت.
وی با بیان اینکه اعضای شورای پنجم افرادی توانمند و متخصص هستند ، گفت: ما در دو سال گذشته نتوانستیم از این ظرفیت در یک کار گروهی و شورایی استفاده کنیم ، در حالی که اگر اعضای شورا به عنوان یک تیم در کنار هم کار می‌کردند ، توانمندی مجموعه شورا بسیار بیش از امروز بود و ثمرات بهتری برای مردم شیراز داشت.
از همین رو موسوی یکی از اهداف خود به عنوان رئیس شورای شهر را ایجاد انسجام و همکاری در یک کار گروهی و شورایی در مجموعه شورا عنوان کرد و افزود: اعضای شورا باید به این باور برسند که یک سرنوشت مشترک دارند و عملکرد تک تک اعضا به پای همه مجموعه شورا نوشته می‌شود.
موسوی با اشاره به رأی متفق القول ۱۱ عضو شورا به هیئت رئیسه جدید ، این رأی را زمینه ساز عزم اعضای شورا برای حرکت در مسیر و سرنوشتی مشترک خواند.
اعضای شورا در عزل و نصب‌های شهردار دخالت نکنند
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با اشاره به اینکه ۳ اصل قانون ، اخلاق و مصلحت عمومی را همواره مدنظر داشته و در زمان ریاستش نیز آن‌ها را سرلوحه کار خود قرار می‌دهد ، افزود: قانون مبنای تنظیم روابط شورا و شهرداری است و بر اساس همین قانون اعضای شورا نباید در عزل و نصب‌های شهردار دخالت کنند.
سید عبدالرزاق موسوی با اشاره به اینکه قانون به نمایندگان مجلس نیز اجازه دخالت در عزل و نصب‌ها را نمی‌دهد ، اما می‌دانیم که آن‌ها در عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند ، افزود: در این فضا همان کسانی که در عزل و نصب‌ها دخالت می‌کنند ، نمی‌توانند به اعضای شورا بگویند در عزل و نصب‌ها دخالت نکن؛ با این حال من به عنوان رئیس شورا همه تلاشم را می‌کنم تا به سمتی برویم که اعضای شورا در عزل و نصب‌ها دخالت نکنند. به دنبال آن هستم که شورا نقش نظارتی خود را به نقش دخالتی تغییر ندهد.
شورا در حوزه اجتماعی « هیچ توفیقی » نداشته است
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با اشاره به اینکه درصد موفقیت کمیسیون‌های شورا در این دو سال متفاوت بوده است ، گفت: به عنوان نمونه کمیسیون برنامه و بودجه شورای پنجم را با تمام کمیسیون‌های ۴ دوره گذشته نمی‌توان مقایسه کرد ، چراکه ما در این کمیسیون اقدامات بنیادینی برای حاکم کردن قانون ، کاهش هزینه‌ها ، ایجاد شفافیت و... انجام داده‌ایم.
سید عبدالرزاق موسوی کمیسیون عمران و حمل و نقل و ترافیک شورا را نیز یکی دیگر از کمیسیون موفق شورا در دو سال گذشته خواند و افزود: ، اما به برخی کمیسیون‌های دیگر ایراداتی وجود دارد و آن‌ها چندان موفق عمل نکردند.
موسوی سپس با اعلام اینکه از بخش فرهنگی مجموعه مدیریت شهری راضی نیست ، افزود: من به عنوان رئیس شورا از کمیسیون فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی گزارش‌های دقیق می‌خواهم و به صورت جدی به این کمیسیون نظارت خواهم کرد. متاسفانه ما در در دوسال گذشته از کمیسیون‌ها کار نخواسته‌ایم.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با اشاره به وظیفه قانونی شورا در شناسایی مشکلات فرهنگی و اجتماعی حوزه شهر و ارائه آن‌ها به متولیان (بند ۱) و همچنین ارائه برنامه سالیانه دستگاه‌های خدمات رسان به شورای شهر (۳۲) افزود: در قانون شورا‌ها تکالیف سنگینی در حوزه اجتماعی بر عهده شورا و شهرداری گذاشته شده است ، اما متاسفانه ما در هیچ کدام از بند‌های یک و ۳۲ هیچ توفیقی نداشته‌ایم.
به گفته موسوی اگر قرار است شورای شهر در حوزه اجتماعی به وظیفه خود عمل کند ، باید بسیار بیش از گذشته کار کند.
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز سپس با بیان اینکه نسبت به کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا « حساسیت ویژه » ‌ای خواهد داشت ، خاطرنشان کرد: این کمیسیون مهم‌ترین کمیسیون شوراست ، اما متاسفانه در اجرای برنامه‌های مصوب شورا موفق عمل نکرد.
موسوی با اشاره به اینکه او در کمیسیون برنامه و بودجه به جای سر زدن خارج از وظیفه نظارتی بر مناطق شهری ، در دفتر خود در شورا به کار و برنامه ریزی مشغول بوده است ، افزود: اصل اساسی مدیریت که متاسفانه فراموش شده اصل تقسیم کار است و رئیس یک کمیسیون باید تنها به کار خود بپردازد.
وی با بیان اینکه رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا باید تنها و تنها به این کمیسیون فکر کند و روی مسائل مربوط به حوزه خود وقت بگذارد ، خاطرنشان کرد: اما متاسفانه در حال حاضر این گونه نیست ، درحالی که رأی مردم یک امانت است و اگر کسی کوتاهی کند ، باید حق الناس را جواب دهد.
موسوی با بیان اینکه متاسفانه در دو سال گذشته کمیسیون‌های شورا بر اساس توانمندی‌ها تقسیم نشد ، افزود: امیدوارم بتوانیم اصلاحاتی در این روند ایجاد کنیم.
شورا در موضوع مهدی حاجتی در چارچوب قانون عمل می‌کند
موسوی در ادامه با اشاره به موضوع صندلی سیزدهم شورا که مدتی است خالی مانده ، گفت: تدبیر ما برای حل این موضوع تدبیری گروهی است و شورا تابع قانون است.
رئیس شورای شهر با بیان اینکه فارغ از نگاه‌های سیاسی ، شورا نهادی اجتماعی است ، خاطرنشان کرد: اعضای شورا باید در چارچوب وظایف تعیین شده برای اعضا عمل کنند و همه اعضا پذیرفته‌اند که به نص قانون عمل کنند.
سید عبدالرزاق موسوی سپس با اشاره به اینکه تعیین تکلیف جانشین مهدی حاجتی در شورا بر عهده فرمانداری شیراز است ، افزود: شورا نظر خود را درباره بحث جانشینی مهدی حاجتی اعلام کرده است ، اما تعیین تکلیف اینکه چه کسی جانشین حاجتی می‌شود یا چگونه به شورا معرفی خواهد شد ، بر عهده فرماندار است.
وی با تاکید بر اینکه قانون اصرار دارد که بعد از دو ماه غیبت عضو شورا ، جانشین او باید در شورا حضور یابد ، گفت: شورا متعلق به مردم است و نبود نفر سیزدهم شورا سبب ایجاد یک خلأ در شورا شده است.
موسوی با بیان اینکه نظم اساس جامعه است و هر دستگاهی وظیفه خود را انجام می‌دهد ، خاطرنشان کرد: به هر علتی دستگاه قضایی حکم اعلام کرده است ، اما نکته مهم آن است که شورا به وظایف خود در چارچوب قانون و در قبال عضو شورا (مهدی حاجتی) عمل کرده باشد و مطمئن باشید که تلاش‌های فردی جدی از سوی شورا برای حل مشکل حاجتی صورت گرفته است ، اما به جایی نرسید.
رئیس شورا در ادامه با اشاره به ملاقات خود با محمدتقی تذروی (نفر سوم علی البدل شورای شهر شیراز) خاطرنشان کرد: من به آقای تذروی (که هم رزم من در جبهه بوده است و این موضوع برایم بسیار مهم و ارزشمند است) ، گفتم قانون هرچه بگوید ما به آن عمل می‌کنیم و شما در حدود قانون تا پایان ۶ ماه جانشین مهدی حاجتی خواهید بود ، اما من از فردای روز معارفه شما به دنبال آن خواهم بود که حاجتی به شورا بازگردد.
با راه اندازی مرکز پژوهش‌ها روند فعالیت کمیسیون‌ها اصلاح می‌شود
رئیس شورای اسلامی شهر شیراز در ادامه با اعلام اینکه به صورت جدی در پی راه اندازی مرکز پژوهش‌های شورای شهر شیراز با عضویت اعضای متخصص در هیئت امنای این مرکز است ، اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی مرکز پژوهش‌ها (که در هفته‌های آتی درباره آن تصمیم گیری خواهد شد) ، روند فعالیت‌های کمیسیون‌های شورا اصلاح شود.
موسوی در پایان با اشاره به اینکه با راه اندازی مرکز پژوهش‌های شورای شهر برنامه ۲۰ ساله شهر شیراز ، برنامه ۵ ساله چهارم و موضوعاتی مانند شورایای و یاوران شورا به صورت جدی پیگیری خواهد شد ، افزود: برنامه‌ها و خط مشی‌های شورای پنجم برای سال سوم تا پایان شهریورماه مصوب و اعلام خواهد شد.


منبع: ایلنا
--- ---
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
جلسه اضطراری کمیته کاهش آلودگی هوای تبریز برگزار شد...
ara-news.ir ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ طبیعت
به دلیل غلظت آلودگی هوای تبریز، جلسه اضطراری کمیته کاهش آلودگی هوا روز چهارشنبه در فرمانداری این کلان شهر برگزار شد. به گزارش آرانیوز، فرماندار تبری...ادامه مطلب»

از سیر تا پیاز "طرح ترافیک جدید" پایتخت در گفت و گو با معاون شهرداری ت...
tadbirvaomid.ir ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ خودرو
معاون ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه در این طرح با برچیده شدن سهمیه ها، جامعه از طبقه طبقه شدن رها می شود، افزود: هم مسئولان کشور و هم نمایندگان م...ادامه مطلب»

گزارش کامل فارس از مراسم افتتاحیه «پارلمان دهم» زنگ آغاز مجلس دهم به ص...
farsnews.com ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ اخبار
گزارش کامل فارس از مراسم افتتاحیه «پارلمان دهم» زنگ آغاز مجلس دهم به صدا درآمد/ رهبر انقلاب:سنگری برابر افزون‌خواهی استکبار بسازید/ روحانی:برای رفع فق...ادامه مطلب»

دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. ...
www.parseed.ir ۱۳۸۸/۰۳/۲۲ تاریخ
دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی برگزار شد. موقعیت و شرایط ویژهٔ داخلی و خارجی ایران سبب شد که پیش‌بینی نتیجهٔ انت...ادامه مطلب»

۸ شگفت ‌انگیز سیاست ایران...
asriran.com ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ مردم
سیاست در جمهوری اسلامی چهره‌های زیادی را در این ۴۲ سال به خود دیده است؛ از سیاسیون محافظه‌کار، تا سیاست‌مداران رادیکال، از منتقدان داخل نظام تا معاندا...ادامه مطلب»


EOF