محبوبترین نام های ایرانی:قسمت پنجم: الهه--فاطیما پلاک اسم ایرانی-پلاک اسامی پارسی

محبوبترین نام های ایرانی:قسمت پنجم: الهه--فاطیما پلاک اسم ایرانی-پلاک اسامی پارسی...
indoors.ir ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ خ.ا.ب.

کلیدواژه ها:#Botanic.ir، #آفتاب، #ابی، #امام، #امام_علی، #اکسیر، #ایران، #ایرانی، #ایل، #بهشت، #ثبت_احوال، #جبرئیل، #حضرت، #خدا، #سام، #سپاه، #سپهسالار، #شاهنامه، #طبیعت، #طلا، #فارسی، #فاطمه، #قرآن، #قران، #محبوبترین_نام_های_ایرانی، #مرضیه، #مسیح، #مشرق، #مهرداد، #موسی، #موسیقی_ایرانی، #پارسی، #پلاک، #پلاک_اسامی، #پلاک_اسم، #کره، #کره_شمالی، #کوثر، #کیانی، #گرگین، #گیاهی، #یلدا، #یونانی

لیست محبوبترین نام های ایرانی : طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیان داشته اند. با اینکه برخی از این نام ها ریشه پارسی دارند ، اسم هایی با ریشه عربی ، ترکی ، کردی و حتی یونانی نیز بسیار رایج هستند.
قسمت پنجم:
|101|الهه : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: elāhe) (عربی) (= الاهه) (مؤنث ' اله ' رب النوع ) ، پرستش کردن ، ماه نو ، آفتاب ، بتان ، (در ادیان) در اعتقادات قدیم نیمه خدایی که نماینده ی نوعی خاص بوده و به صورت زنی ظاهر می شده است - در اعتقادات قدیم ، نیمه خدایی که نماینده انواع خاص بوده و به صورت زنی تجسم می شده است

سفارش پلاک اسم الهه

* * * http://haad.ir?prdid=587
|102|امیر : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: amir) (عربی) پادشاه ، حاکم ، درجه ای پایین تر از پادشاه ، فرمانده ی سپاه ، سردار ، سپهسالار - پادشاه ، حاکم ، به صورت پیشوند در ابتدای بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند امیربانو ، امیر پویا ، و امیرحسین

سفارش پلاک اسم امیر

* * * http://haad.ir?prdid=590
|103|نگار : ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: negār) (به معنی نگاشتن و نگاریدن ) ، نقش ، تصویر ، (به مجاز) معشوق زیباروی ، (در قدیم) (به مجاز) دختر یا زن زیباروی ، بت و صنم ، زیور و زینت ، نقش نگین ، (در قدیم) رنگین و منقش - نقش ، تصویر ، زیور ، زینت ، دختر یا زن زیباروی

سفارش پلاک اسم نگار

* * * http://haad.ir?prdid=725
|104|کوثر : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: ko (w) sar) (عربی) سوره ی صد و هشتم از قرآن کریم دارای سه آیه ، (در ادیان) چشمه ای در بهشت - نام چشمه ای در بهشت ، نام سوره ای در قرآن کریم که یکی از شأن نزول های آن تولد حضرت فاطمه است نام چشمه اي در بهشت

سفارش پلاک اسم کوثر

* * * http://haad.ir?prdid=744
|105|محسن : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: mohsen) (عربی) (در قدیم) نیکوکار ، احسان کننده ، از نام ها و صفات خداوند ، (در اعلام) نام فرزند علی ابن ابی طالب (ع ) ، نام فرزند امام هفتم شیعیان امام موسی الکاظم (ع) - نیکوکار ، احسان کننده ، از نامهای خداوند

سفارش پلاک اسم محسن

* * * http://haad.ir?prdid=683
|106|محمدیاسین : اسمی عربی است به معنی (عربی) از نام‌های مرکب ، ا محمّد و یاسین سي وششمين سوره قران
سفارش پلاک اسم محمدیاسین

* * * http://haad.ir?prdid=695
|107|کیانا : ریشه اسم: سریانی
معنی: (تلفظ: ki (e) yānā) (کیان + ا (پسوند نسبت) ) ، منسوب به کیان ، کیان ، به علاوه این واژه (در قدیم) به معنی طبیعت بوده است - طبیعت دخيل در طبيعت

سفارش پلاک اسم کیانا

* * * http://haad.ir?prdid=746
|108|الناز : ریشه اسم: فارسی,ترکی
معنی: ناز ترین یا محبوب ترین فرد یک قوم یا طایفه - ال (ترکی) + ناز (فارسی ) ، ایل ناز موجب نازش ایل

سفارش پلاک اسم الناز

* * * http://haad.ir?prdid=585
|109|امید : ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: om (m) id) آرزو ، انتظار ، رجا ، توقع ، چشمداشت ، اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن - اشتیاق یا تمایل به روی دادن یا انجام امری همراه با آرزوی تحقق آن ، تکیه گاه ، محل پناه

سفارش پلاک اسم امید

* * * http://haad.ir?prdid=589
|110|کیمیا : ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: kim (i) yā) ماده ای فرضی که به گمان قدما فلزاتی مانند مس و قلع را به طلا و نقره تبدیل می کند ، اکسیر ، (به مجاز) هر چیز نایاب و دست نیافتنی ، (در قدیم) (به مجاز) افسون ، مکر و حیله ، (در تصوف) (به مجاز) انسان کامل مکمل که می تواند سالکان را تربیت کند و به مقامات عرفانی برساند - اکسیر ، هر چیز نایاب و دست نیافتنی ، افسون

سفارش پلاک اسم کیمیا

* * * http://haad.ir?prdid=747
|111|محمدعلی : محمّدعلی اسم پسرانه است ، معنی محمّدعلی: (عربی) 1- از نام‌های مرکب ، ا محمّد و علی

سفارش پلاک اسم محمدعلی

* * * http://haad.ir?prdid=691
|112|سعید : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: saeid) (عربی) خجسته ، مبارک ، (در قدیم) خوشبخت ، سعادتمند - خجسته ، مبارک ، خوشبخت ، سعادتمند

سفارش پلاک اسم سعید

* * * http://haad.ir?prdid=643
|113|حسام : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: hesām) (عربی) (در قدیم) شمشیر تیز و برنده - شمشیر تیز و برنده

سفارش پلاک اسم حسام

* * * http://haad.ir?prdid=614
|114|هادی : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: hādi) (عربی) هدایت کننده ، راهنما ، از نام ها و صفات خداوند ، (در قدیم) دست آموز ، آموخته ، (در عرفان) در ادب عرفانی قطب و مرشد را هادی گویند و گاه کنایه از فیض حق است ، (در اعلام) هادی از القاب امام علی النقی (ع) امام دهم است - هدایت کننده ، راهنما ، از نامهای خداوند ، از القاب پیامبر (ص) و امام علی نقی (ع)

سفارش پلاک اسم هادی

* * * http://haad.ir?prdid=731
|115|یاسمن : ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: yāsaman) (در گیاهی) درختچه ای زینتی دارای گل های درشت و معطر به رنگ های سفید ، زرد و قرمز - گلی زینتی با گلهای درشت و معطر به رنگهای سفید ، زرد ، و قرمز

سفارش پلاک اسم یاسمن

* * * http://haad.ir?prdid=748
|116|میلاد : هنگام ولادت؛ روز تولد.
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: milād) (عربی) زمان تولد ، (در قدیم) تولد ، (در اعلام) نام پدر گرگین و از پهلوانان ایران باستان - صورت دیگری از مهرداد ، از شخصیتهای شاهنامه ، نام یکی از دلیران ایرانی زمان کیکاووس پادشاه کیانی

سفارش پلاک اسم میلاد

* * * http://haad.ir?prdid=715
|117|مصطفی : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: mostafā) (عربی) (در قدیم) برگزیده ، صاف کرده شده ، (در اعلام) از القاب حضرت رسول اکرم محمد بن عبدالله (ص) - برگزیده ، لقب پیامبر (ص)

سفارش پلاک اسم مصطفی

* * * http://haad.ir?prdid=701
|118|یلدا : ریشه اسم: سریانی
معنی: (تلفظ: yaldā) (سُریانی) آخرین شب پاییز در نیم کره شمالی و بلندترین شب سال [مقارن میلاد عیسی (ع) ] ، (در قدیم) (به مجاز) تاریک و بلند یا تاریک و عمیق - آخرین شب پائیز در نیم کره شمالی و بلندترین شب سال که همزمان با میلاد مسیح (ع) است

سفارش پلاک اسم یلدا

* * * http://haad.ir?prdid=753
|119|صبا : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: sabā) (عربی) نسیم ملایم و خنکی که در برخی نواحی از طرف شمال شرق می وزد در مقابلِ دَبور ، (شاعرانه) (به مجاز) پیام رسان میان عاشق و معشوق ، (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم ، (در عرفان) نفحات رحمانی که از جهت مشرق روحانیت آید ، نیز آنچه را که باعث بر خیر باشد ، صبا گویند - نسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد ، پیام رسان میان عاشق و معشوق ، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم ، نام موسیقیدان معروف موسیقی قدیم ، نام موسیقیدان معروف ایران

سفارش پلاک اسم صبا

* * * http://haad.ir?prdid=653
|120|سامیار : ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: sāmyār) (سام = سبیکه ی زر و سیم + یار (پسوند دارندگی) ) (به مجاز) ثروتمند - کمک کننده به آتش محافظ آتش

سفارش پلاک اسم سامیار

* * * http://haad.ir?prdid=637
|121|سهیل : معنی: (تلفظ: soheyl) (عربی) روشن ترین ستاره ی صورت فلکی کشتی ، که در نواحی جنوبی ایران در مواقع محدودی از سال مشاهده می شود - روشنترین ستاره صورت فلکی سفینه نام ستاره اي درخشان

سفارش پلاک اسم سهیل

* * * http://haad.ir?prdid=646
|122|آراد : نام فرشته‌ای است موکل بر دین و تدبیر امور و مصالحی که بروز آراد متعلق است ، روز بیست وپنجم از هر ماه شمسی که آن را ارد نیز گویند و در این روز نو بریدن و نو پوشیدن را نیک و سفر و نقل و تحویل شوم شمردندی

سفارش پلاک اسم آراد

* * * http://haad.ir?prdid=557
|123|مرضیه : ریشه اسم: عربی
معنی: کسی که خدا از او راضی باشد - پسندیده

سفارش پلاک اسم مرضیه

* * * http://haad.ir?prdid=699
|124|امین : ریشه اسم: عربی
معنی: (تلفظ: amin) (عربی) امانتدار ، زنهاردار ، طرف اعتماد ، معتمد ، (در اعلام) از القاب حضرت محمد (ص) پیش از بعثت ، لقب جبرئیل - مورد اطمینان ، درستکار ، لقب پیامبر (ص ) ، به صورت پسوند و پیشوند همراه با بعضی نامها می آید و نام جدید می سازد مانند محمد امین ، امین عباس ، و امین همایون

سفارش پلاک اسم امین

* * * http://haad.ir?prdid=598
|125|فاطمیا : اسم حضرت فاطمه به زبان عبری
سفارش پلاک اسم فاطمیا

* * * http://haad.ir?prdid=668
بیشتر بدانید:
محبوبترین نام های ایرانی:قسمت اول - فاطمه - هستی
http://parseed.ir/?fz=24868
محبوبترین نام های ایرانی:قسمت دوم امیرعباس - ملیکا
http://parseed.ir/?fz=24918
محبوبترین نام های ایرانی:قسمت سوم آیدا - محیا
http://parseed.ir/?fz=25035
محبوبترین نام های ایرانی:قسمت چهارم: کیان--مهدیس
http://parseed.ir/?fz=25179
--- ---...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
محبوبترین پلاکهای اسامی گردنبندی 1399...
artemisia.ir ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ بازرگانی
بر اساس آمار فروش آرتمیس، پر فروشترین پلاکهای اسم ایرانی تا سال 1399به شرح زیر میباشد. 1. Maryam http://danamotor.ir/media/SKU700_Iranian_Name_Pend...ادامه مطلب»

محبوبترین نام های ایرانی:قسمت چهارم: کیان--مهدیس پلاک اسم ایرانی-پلاک ...
indoors.ir ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ خ.ا.ب.
لیست محبوبترین نام های ایرانی : طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیا...ادامه مطلب»

محبوبترین نام های ایرانی:قسمت سوم آیدا - محیا...
1host2u.com ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ خ.ا.ب.
لیست محبوبترین نام های ایرانی : طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیا...ادامه مطلب»

محبوبترین نام های ایرانی:قسمت دوم امیرعباس - ملیکا...
fouman.com ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ خ.ا.ب.
لیست محبوبترین نام های ایرانی : طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیا...ادامه مطلب»

محبوبترین نام های ایرانی:قسمت اول - فاطمه - هستی...
haad.ir ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ خ.ا.ب.
محبوبترین نام های ایرانی: طبق آمار اداره ثبت احوال ایران در طول ده سال گذشته (بین سالهای 1986-1996) اسامی زیر بیشترین طرفداران را در بین ایرانیان داشت...ادامه مطلب»


EOF