سازمان ملل طی قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد

سازمان ملل طی قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد ...
p.dw.com ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ اخبار

کلیدواژه ها:#P.dw.com، #آذر، #آزادی، #آزادی_بیان، #اسلامی، #ایران، #ایرانی، #بلغارستان، #جمهوری_اسلامی، #جمهوری_اسلامی_ایران، #حقوق_بشر، #حقوق_بشر_در_ایران، #حکومت، #روحانی، #روسیه، #سازمان_ملل، #سپتامبر، #شورای_امنیت، #قبرس، #مجمع، #مجمع_عمومی، #مجمع_عمومی_سازمان_ملل، #موافقت، #نیویورک، #چهارشنبه، #کانادا

مجمع عمومی سازمان ملل در نشست بعدازظهر چهارشنبه خود (۲۸ دسامبر) طی قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در قطعنامه دیگری از آمریکا خواسته شد تا محدودیت سفر دیپلمات‌های ایرانی به این کشور را رفع کند.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در بعدازظهر چهارشنبه ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران به کارش پایان داد. در این قطعنامه که پیشتر در ۱۴ نوامبر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود ، از ایران خواسته شده به نقض حقوق بشر پایان دهد.
این قطعنامه با ۸۱ رأی موافق در برابر ۳۰ رأی مخالف و ۷۰ رأی ممتنع به تصویب رسد.
در این قطعنامه از مقامات حکومت ایران خواسته شده تا "انواع تبعیض به خاطر عقیده ، تفکر ، مذهب و... و نیز تبعیض علیه اقلیت‌های دینی را برطرف کنند".
این قطعنامه همچنین نسبت به "محدویت‌های شدید جاری و نیز محدودیت‌های فزاینده در مورد حق آزادی بیان ، عقیده ، تفکر و مذهب ، علیه کسانی که به مذاهب رسمی یا غیررسمی معتقدند از جمله معتقدان به آیین بهاییت ، نگرانی شدید" ابراز کرده است.
این قطعنامه از سوی کانادا تهیه شده و ۴۵ کشور دیگر عضو سازمان ملل با آن موافقت کرده بودند.
درخواست از امریکا برای رفع محدویت دیپلمات‌های ایران
مجمع عمومی سازمان ملل در نشست بعدازظهر چهارشنبه خود در قطعنامه دیگری از آمریکا خواست تا محدودیت سفر و رفت ‌وآمد دیپلمات‌های ایرانی را برطرف کند.
در این قطعنامه همچنین از آمریکا خواسته شده تا منع روادید برای دیپلمات‌های روسیه را نیز بردارد.
از تابستان گذشته دیپلمات‌ها و وزرای جمهوری اسلامی ایران با محدودیت رفت و آمد در داخل خاک آمریکا روبرو شده‌اند. به ظریف و روحانی که برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به نیویورک رفته بودند ، اجازه داده شده بود تا تنها در محدوده مقر سازمان ملل و هتل محل اقامتشان و نیز نمایندگی ایران در این کشور رفت و آمد کنند.
این قطعنامه که از سوی قبرس پیشنهاد شده بود و با موافقت بلغارستان ، کانادا و کوستاریکا ، بدون رأی‌گیری و با اجماع به تصویب رسید.
قطعنامه‌های مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت الزام‌آور نیستند اما اهمیت سیاسی دارند.
--- مجمع عمومی سازمان ملل در نشست بعدازظهر چهارشنبه خود (۲۸ دسامبر) طی قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در قطعنامه دیگری از آمریکا خواسته شد تا محدودیت سفر دیپلمات‌های ایرانی به این کشور را رفع کند.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در بعدازظهر چهارشنبه ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران به کارش پایان داد. در این قطعنامه که پیشتر در ۱۴ نوامبر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود ، از ایران خواسته شده به نقض حقوق بشر پایان دهد.
این قطعنامه با ۸۱ رأی موافق در برابر ۳۰ رأی مخالف و ۷۰ رأی ممتنع به تصویب رسد.
در این قطعنامه از مقامات حکومت ایران خواسته شده تا "انواع تبعیض به خاطر عقیده ، تفکر ، مذهب و... و نیز تبعیض علیه اقلیت‌های دینی را برطرف کنند".
این قطعنامه همچنین نسبت به "محدویت‌های شدید جاری و نیز محدودیت‌های فزاینده در مورد حق آزادی بیان ، عقیده ، تفکر و مذهب ، علیه کسانی که به مذاهب رسمی یا غیررسمی معتقدند از جمله معتقدان به آیین بهاییت ، نگرانی شدید" ابراز کرده است.
این قطعنامه از سوی کانادا تهیه شده و ۴۵ کشور دیگر عضو سازمان ملل با آن موافقت کرده بودند.
درخواست از امریکا برای رفع محدویت دیپلمات‌های ایران
مجمع عمومی سازمان ملل در نشست بعدازظهر چهارشنبه خود در قطعنامه دیگری از آمریکا خواست تا محدودیت سفر و رفت ‌وآمد دیپلمات‌های ایرانی را برطرف کند.
در این قطعنامه همچنین از آمریکا خواسته شده تا منع روادید برای دیپلمات‌های روسیه را نیز بردارد.
از تابستان گذشته دیپلمات‌ها و وزرای جمهوری اسلامی ایران با محدودیت رفت و آمد در داخل خاک آمریکا روبرو شده‌اند. به ظریف و روحانی که برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به نیویورک رفته بودند ، اجازه داده شده بود تا تنها در محدوده مقر سازمان ملل و هتل محل اقامتشان و نیز نمایندگی ایران در این کشور رفت و آمد کنند.
این قطعنامه که از سوی قبرس پیشنهاد شده بود و با موافقت بلغارستان ، کانادا و کوستاریکا ، بدون رأی‌گیری و با اجماع به تصویب رسید.
قطعنامه‌های مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت الزام‌آور نیستند اما اهمیت سیاسی دارندمجمع عمومی سازمان ملل در نشست بعدازظهر چهارشنبه خود (۲۸ دسامبر) طی قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در قطعنامه دیگری از آمریکا خواسته شد تا محدودیت سفر دیپلمات‌های ایرانی به این کشور را رفع کند.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در بعدازظهر چهارشنبه ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران به کارش پایان داد. در این قطعنامه که پیشتر در ۱۴ نوامبر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود ، از ایران خواسته شده به نقض حقوق بشر پایان دهد.
این قطعنامه با ۸۱ رأی موافق در برابر ۳۰ رأی مخالف و ۷۰ رأی ممتنع به تصویب رسد.
در این قطعنامه از مقامات حکومت ایران خواسته شده تا "انواع تبعیض به خاطر عقیده ، تفکر ، مذهب و... و نیز تبعیض علیه اقلیت‌های دینی را برطرف کنند".
این قطعنامه همچنین نسبت به "محدویت‌های شدید جاری و نیز محدودیت‌های فزاینده در مورد حق آزادی بیان ، عقیده ، تفکر و مذهب ، علیه کسانی که به مذاهب رسمی یا غیررسمی معتقدند از جمله معتقدان به آیین بهاییت ، نگرانی شدید" ابراز کرده است.
این قطعنامه از سوی کانادا تهیه شده و ۴۵ کشور دیگر عضو سازمان ملل با آن موافقت کرده بودند.
درخواست از امریکا برای رفع محدویت دیپلمات‌های ایران
مجمع عمومی سازمان ملل در نشست بعدازظهر چهارشنبه خود در قطعنامه دیگری از آمریکا خواست تا محدودیت سفر و رفت ‌وآمد دیپلمات‌های ایرانی را برطرف کند.
در این قطعنامه همچنین از آمریکا خواسته شده تا منع روادید برای دیپلمات‌های روسیه را نیز بردارد.
از تابستان گذشته دیپلمات‌ها و وزرای جمهوری اسلامی ایران با محدودیت رفت و آمد در داخل خاک آمریکا روبرو شده‌اند. به ظریف و روحانی که برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به نیویورک رفته بودند ، اجازه داده شده بود تا تنها در محدوده مقر سازمان ملل و هتل محل اقامتشان و نیز نمایندگی ایران در این کشور رفت و آمد کنند.
این قطعنامه که از سوی قبرس پیشنهاد شده بود و با موافقت بلغارستان ، کانادا و کوستاریکا ، بدون رأی‌گیری و با اجماع به تصویب رسید.
قطعنامه‌های مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت الزام‌آور نیستند اما اهمیت سیاسی دارندسازمان ملل در نشست بعدازظهر چهارشنبه خود (۲۸ دسامبر) طی قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. در قطعنامه دیگری از آمریکا خواسته شد تا محدودیت سفر دیپلمات‌های ایرانی به این کشور را رفع کند.
نشست مجمع عمومی سازمان ملل در بعدازظهر چهارشنبه ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر) با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران به کارش پایان داد. در این قطعنامه که پیشتر در ۱۴ نوامبر در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده بود ، از ایران خواسته شده به نقض حقوق بشر پایان دهد.
این قطعنامه با ۸۱ رأی موافق در برابر ۳۰ رأی مخالف و ۷۰ رأی ممتنع به تصویب رسد.
در این قطعنامه از مقامات حکومت ایران خواسته شده تا "انواع تبعیض به خاطر عقیده ، تفکر ، مذهب و... و نیز تبعیض علیه اقلیت‌های دینی را برطرف کنند".
این قطعنامه همچنین نسبت به "محدویت‌های شدید جاری و نیز محدودیت‌های فزاینده در مورد حق آزادی بیان ، عقیده ، تفکر و مذهب ، علیه کسانی که به مذاهب رسمی یا غیررسمی معتقدند از جمله معتقدان به آیین بهاییت ، نگرانی شدید" ابراز کرده است.
این قطعنامه از سوی کانادا تهیه شده و ۴۵ کشور دیگر عضو سازمان ملل با آن موافقت کرده بودند.
درخواست از امریکا برای رفع محدویت دیپلمات‌های ایران
مجمع عمومی سازمان ملل در نشست بعدازظهر چهارشنبه خود در قطعنامه دیگری از آمریکا خواست تا محدودیت سفر و رفت ‌وآمد دیپلمات‌های ایرانی را برطرف کند.
در این قطعنامه همچنین از آمریکا خواسته شده تا منع روادید برای دیپلمات‌های روسیه را نیز بردارد.
از تابستان گذشته دیپلمات‌ها و وزرای جمهوری اسلامی ایران با محدودیت رفت و آمد در داخل خاک آمریکا روبرو شده‌اند. به ظریف و روحانی که برای شرکت در نشست عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر به نیویورک رفته بودند ، اجازه داده شده بود تا تنها در محدوده مقر سازمان ملل و هتل محل اقامتشان و نیز نمایندگی ایران در این کشور رفت و آمد کنند.
این قطعنامه که از سوی قبرس پیشنهاد شده بود و با موافقت بلغارستان ، کانادا و کوستاریکا ، بدون رأی‌گیری و با اجماع به تصویب رسید.
قطعنامه‌های مجمع عمومی بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت الزام‌آور نیستند اما اهمیت سیاسی دارند.
--- ---
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
چین: مذاکرات هسته ای وین بسیار امیدوارکننده بود ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۱/۲۱ سیاست
وانگ چونˈ مذاکره کننده چینی شرکت کننده در سومین مرحله از مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۱+۵ که به میزبانی کشور اتریش در وین برگزار شد، گفت که مذاکرات ه...ادامه مطلب»

قطع روابط دیپلماتیک ایران و کانادا...
parseed.ir ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ تاریخ
در ۷ سپتامبر ۲۰۱۲ برابر با ۱۷ شهریور ۱۳۹۱، وزارت امور خارجه کانادا با اعلام بستن سفارت خود در تهران و عنصر نامطلوب توصیف کردن کارمندان سفارت ایران در ...ادامه مطلب»

گفت و گوی متفاوت «قانون» با آلن ایر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا عاشق د...
ghanoononline.ir ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ سیاست
در خلال رقابت‌های انتخاباتی، اوباما گفت عقل حکم می‌کند با ایران ارتباط برقرار شود موفقیت در مذاکرات گامی مهم در رسیدن به روابطی مبتنی ...ادامه مطلب»

سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

کودتای ۲۸ مرداد...
parseed.ir 19/08/1953 تاریخ
کودتای ۲۸ مرداد (به تعبیر حکومت پهلوی: رستاخیز ۲۸ مرداد) کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرائی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکز...ادامه مطلب»


EOF