رضاشاه پهلوی از دولت‌های خارجی درخواست کرد که بجای persia ،تنها «ایران» در نوشته‌های رسمی مورد استفاده قرار بگیرد

رضاشاه پهلوی از دولت‌های خارجی درخواست کرد که بجای persia ،تنها «ایران» در نوشته‌های رسمی مورد استفاده قرار بگیرد ...
1host2u.com 21/03/1935 تاریخ

کلیدواژه ها:#آریانا، #آسیای_میانه، #آفریقا، #آگوستوس، #اردشیر، #اردشیر_یکم، #ارمنستان، #اروپایی، #استر، #اسلامی، #اسپهبد، #اشغال، #اشکانی، #افشین، #امور_خارجه، #اموی، #انقلاب، #انقلاب_اسلامی، #انگلیسی، #اوستایی، #ایران، #ایرانشهر، #ایرانی، #این_زمان، #بریتانیا، #بلخ، #بویه، #تاجیکستان، #تاریخ، #تاریخ_ایران، #تهران، #توران، #تیمور، #تیمور_لنگ، #حضرت، #دولت، #زرتشت، #زرتشتی، #زرتشتیان، #زیاری، #ساسانی، #ساسانیان، #سامانیان، #سغد، #سلطان، #سوریه، #سپهبد، #سیستان، #شاه، #شاه_ایران، #شاهنامه، #شاهنشاه، #شاپور، #صفاریان، #صفوی، #صفویان، #طاهریان، #طبری، #طلوع، #عباسیان، #عثمانی، #عراق، #عربستان، #غربی، #فارس، #فارسی‌زبان، #فرانسوی، #فردوسی، #فرهنگ، #قرون_وسطی، #قفقاز، #لاتین، #مادها، #متفقین، #مجلس، #مجلس_عوام، #مردم، #مسلمان، #ملت، #ملل_متحد، #موافقت، #میانه، #نام_ایرانی، #نوروز، #هخامنشی، #هند، #هویت_ایرانی، #واژه_ایران، #وزارت_امور_خارجه، #وینستون_چرچیل، #پارسی، #پارسیان، #پایتخت، #پهلوی، #پیشین، #چرچیل، #ژان_شاردن، #کرتیر، #کلاسیک، #کنفرانس_تهران، #گورکانیان، #یهودی، #یونانی

نام کشورعجم آمده‌است. ا. « انیران » متضاد این واژه و به معنای ناایرانی و غیر زرتشتی است و ایرانی میتواند بمعنای مردمانی باشد که درمنطقه جغرافیایی ایران زندگی میکنند باشد.
تا نوروز سال ۱۳۱۴ خورشیدی ، در جهان غرب بیشتر از Persia برای اشاره به کشور ایران استفاده می‌شد که این واژه از نام منطقه پارس که استانی در جنوب ایران است ، گرفته شده‌است. در نوروز این سال ، رضاشاه پهلوی از دولت‌های خارجی درخواست کرد که بجای persia ، تنها « ایران » در نوشته‌های رسمی مورد استفاده قرار بگیرد. به دلیل مشکلاتی که پس از این تصمیم به وجود آمده بود ، محمدرضاشاه پهلوی در سال ۱۹۵۹ میلادی اعلام کرد که استفاده از هر دو واژه ایران و Persia در نوشته‌های رسمی مانعی ندارد.
واژه
واژه ایران شکل جمع نام « ایر » است که « ایر » فرم پارسی میانه و پارسی نو واژه‌های airya (اوستایی) و ariya (پارسی باستان) است. قدیمی‌ترین نوشته‌ای که این کلمه بدین صورت در آن به کار رفته‌است ، اوستاست که آن را به شکل airyānąm ضبط کرده که airyānąm خود شکل جمع airya است. همچنین چهار مرتبه نیز در سنگ‌نبشته‌های هخامنشی دیده شده‌است. داریوش یکم ، به عنوان مثال ، خود را « ایرانی ، از چهر ایرانی » معرفی می‌کند که چهر (پارسی باستان: ciça) به معنای « تبار » است.
« ایران » که در پارسی نو به کار می‌رود ، از واژه پارسی میانه ērān آمده که نخستین بار در سنگ‌نبشته اردشیر یکم ساسانی در نقش‌رستم مورد استفاده قرار گرفته‌است. اردشیر در این سنگ‌نگاره خود را در نگارش پارسی میانه ardašīr šāhān šāh ērān و در نگارش پهلوی ardašīr šāhān šāh aryān خوانده که هر دوی این‌ها به معنای « اردشیر ، شاهنشاه ایرانیان » است.
اشکال مفرد ēr- و ary- که به ترتیب نام‌های جمع ērān و aryān را ساخته‌اند ، از شکل ایرانی باستان *arya- می‌آیند که که در نوشته‌های اوستایی ، مادی-هخامنشی و کوشانی-اشکانی ، به‌عنوان نامی برای مردمان ایرانی به کار رفته‌است و همچنین بسیار محتمل است که اردشیر نیز از این واژه در همان سنت پیشین خود استفاده کرده باشد.
دوران باستان
چنان‌که گفته شد ، گرچه استفاده از « ایرانی » به دوران اوستایی بازمی‌گردد ، اما نخستین استفاده از شکل کنونی این واژه ، در سنگ‌نبشته نقش‌رستم اردشیر یکم ساسانی دیده شده‌است. او بر روی سکه‌هایش خود را « بَغ (خداوندگار) مزداپرست ، اردشیر ، شاهنشاه ایرانیان » نامیده‌است. شاپور یکم ، فرزند و جانشین اردشیر ، پس از گسترش مرزهای شاهنشاهی و فتح سرزمین‌های غیر ایرانی ، خود را « شاهنشاه ایرانیان و انیرانیان » خواند که این عناوین تا سقوط شاهنشاهی ساسانی توسط تمام جانشینان او به کار رفت.
با وجود اینکه ایران در ادبیات ساسانی به مردمان ایرانی اشاره دارد ، در همان نوشته‌های اولیه ساسانی از آن به عنوان یک نام جغرافیایی نیز استفاده شده‌است. در سنگ‌نبشته شاپور یکم در کعبه‌زرتشت ، شاه امپراتوری خود را به دو بخش « ایران » و « انیران » تقسیم کرده‌است. همچنین شاپور شاهنشاهی خود را « ایرانشهر » (ʾylʾnštr') نامیده که تمام قلمروی او ، صرف نظر از ایرانی‌نشین بودن یا نبودن ، را شامل می‌شده‌است. در یک سنگ‌نبشته که سی سال پس از شاپور و توسط کرتیر حک شده‌است ، واژه « انیرانشهر » نیز به چشم می‌خورد؛ درحالی که شاپور ارمنستان و قفقاز را نیز بخشی از « ایران » قلمداد کرده بود ، کرتیر آن‌ها در « انیران » دسته‌بندی کرده‌است که دلیل آن می‌تواند زرتشتی نبودن این سرزمین‌ها باشد. در کتابچه متاخر « شهرستان‌های ایرانشهر » ، آفریقا و عربستان – که در دوران متاخر توسط شاهنشاهان ساسانی فتح شده بودند – نیز بخشی از ایرانشهر به حساب آمده‌اند. با وجود اینکه ایران در ادبیات ساسانی اشاره به مردمان ایرانی دارد ، اما با تقسیم ایرانشهر به دو بخش « ایران » و « انیران » ، به نظر می‌رسد که این واژه بار جغرافیایی نیز پیدا کرده‌است. هر دوی این واژگان در نوشته‌های مانی نیز به چشم می‌خورند و همچنین شاهنشاهان ساسانی از ایران در نام شهرهایی که بنا می‌نهادند نیز استفاده می‌کردند؛ مانند Ērān-xwarrah-šābuhr ، یعنی شکوهِ ایرانِ شاپور. « ایران آمارگر » ، « ایران دبیربد » و « ایران اسپهبد » از جمله مناصبی هستند که نام ایران در آن‌ها به کار رفته‌است.
از آنجایی که ērānšahr در نوشته‌های پیشا-ساسانی پیدا نشده‌است (که به عنوان مثال می‌توانست در پارسی باستان به شکل *aryānām xšaθra- به کار رود) ، تاریخ‌دانان اینگونه برداشت می‌کنند که این مسئله یکی از ابتکارات ساسانیان بوده‌است. در نگارش یونانی سنگ‌نبشته سه زبانه شاپور یکم ، « شهر » که به معنای شاهنشاهی است ، ethnous ترجمه شده که در یونانی باستان به معنای « ملت » به کار می‌رود. هرچند ، ایده یک ملت ایرانی برای یونانیان مسئله تازه‌ای نبود. هردوت ، تاریخ‌نگار معروف یونانی در تواریخ خود می‌نویسد که « مادها را Arioi نیز می‌نامند » که این همان کلمه « ایرانی » است. استرابون در قرن یکم پیش از میلاد ، به نوشته‌های اراتوستن ، از نویسندگان یونانی معاصر اسکندر ، ارجاع می‌دهد که « آریانا گسترده‌است که شامل بخش‌هایی از پارس ، ماد ، بلخ و سغد می‌شود؛ زیرا این مردمان همگی به زبانی تقریباً یکسان صحبت می‌کنند. » داماسکیوس از اودموس رودسی نقل می‌کند که « مغ‌ها و همه آن‌ها تبار ایرانی (áreion) دارند. » دیودور سیسیلی ، تاریخ‌نگار هم عصر سزار و آگوستوس ، زرتشت را یکی از ایرانی‌ها (Arianoi) توصیف می‌کند.
دوران میانه
برای فاتحان مسلمان ، واژه‌های ایران و ایرانشهر کلمات آشنایی نبودند و آن‌ها در عوض از « العجم » و « الفرس » (پارسیان) برای اشاره به سرزمین‌های ایرانی غربی ، مناطقی که تقریباً امروزه برای با کشور کنونی ایران است ، استفاده می‌کردند. نکته دیگری که در این مسئله تأثیرگذار بود ، این بود که ایران و ایرانشهر برای مسلمانان یادآور زرتشتیان و ساسانیانی بود که آن‌ها را شکست داده بودند. در واقع با وجود اینکه آغوش مسلمانان برای سنن ایرانی که می‌توانست برایشان سودمند باشد باز بود ، آن‌ها هیچ روی خوشی به بار ملی و مذهبی‌ای که در « ایران » وجود داشت ، نشان نمی‌دادند. در کنار این‌ها ، کلمه « انیران » – که مسلمانان را نیز در بر می‌گرفت – نیز وجود داشت که نمی‌توانست برای آورندگان دین جدید خوشایند باشد.
با ظهور عباسیان در میانه‌های سده هشتم میلادی و پایان سیاست‌های اموی مبنی بر برتری اعراب نسبت به سایر مردمان ، هویت ایرانی نیز رفته رفته رو به احیا شدن گذاشت. نمود این مسئله را می‌توان در انتقال پایتخت از سوریه به میانرودان – جایی که بیش از هزار سال پایتخت شاهنشاهی ایران بود و میراث بزرگ ایرانی‌ای را به دوش می‌کشید – دید. همچنین با سقوط بنی‌امیه ، در بسیاری از مناطق ایران شرقی حکومت‌های خودگردانی نظیر طاهریان ، صفاریان و سامانیان ، و حکومت‌های زیاری ، آل کاکویه و آل بویه در غرب و مرکز ایران ، سر برآوردند. این دولت‌ها از کلمه « ایران » به عنوان نشانی از پیوند خود با شاهنشاهان باستانی ایرانی استفاده می‌کردند؛ چنانچه که در نهایت حتی عنوان « شاهنشاه » نیز توسط امرای آل‌بویه مورد استفاده قرار گرفت. این سلسله‌ها با فضایی که به اهل قلم دادند ، زمینه‌ساز احیای ایده ایران شدند.
بهترین نمونه از مردان اهل قلم ، فردوسی است. کسی که شاهنامه را بر اساس نوشته‌های ساسانی و داستان‌های حماسی ایرانی سرود. در شاهنامه فردوسی ، جهان با آفریده شدن نخستین پادشاه ایران آغاز می‌شود و از بدو طلوع آفرینش ، ایران مورد تهدید نیروهای اهریمنی که قصد دارند تا به این کشور و مردمش آسیب برسانند ، قرار دارد. بیشتر داستان‌های شاهنامه ، ریشه در ایده ایران از دید شاهنشاهان ساسانی و تفکرات ایران‌گرایانه آن‌ها دارد.
از آنجایی که مسلمانان به بخش‌های غربی ایران بلاد فارس می‌گفتند و ایرانیان نیز آن را معادل عربی نام ایران در نظر می‌گرفتند ، در برخی مواردِ نخستین سده‌های اسلامی ، نظیر کتاب تاریخ سیستان که از ایران به عنوان یکی چهار بخش ایرانشهر یاد می‌کند ، دیده شده که کلمه ایران در همان معنای اسلامی آن ، یعنی سرزمین‌های ایرانی غربی به کار رفته‌است. گرچه هیچ‌گاه این دیدگاه نتوانست به رقیبی بر بار معنایی کلاسیک ایران ، یعنی تمام سرزمین‌هایی که مردمان ایرانی در آن‌ها زندگی می‌کنند ، تبدیل شود. استفاده از واژه ایران در مفهوم ساسانی آن ، یعنی اشاره به گروهی از مردم و نه به یک کشور ، در نوشته‌های زرتشتی قرون اسلامی نیز دیده می‌شود. در دینکرد ، یک کتاب مزدایی مربوط به سده نهم میلادی ، از ایران برای اشاره به مردم ایرانی و از انیران برای اشاره به غیر ایرانیان استفاده شده‌است. در همین کتاب ، هر یک از سرزمین‌های ایرانی‌نشین « ēr deh » خوانده شده که صورت جمع آن به صورت ērān dehān است. در کارنامگ ارتخشیر پاپگان (کارنامه اردشیر ، پسر بابک) که نسخه فعلی آن مربوط به قرن نهم میلادی است ، از کلمه ایران در عناوین لشکری و کشوری ، نظیر شاه ایران ، ایران سپهبد استفاده شده‌است و خود کشور ایرانشهر خوانده شده. در ارداویراف نامه در کنار ایرانشهر ، از ērān dahibed نیز استفاده شده‌است. گرچه چنین استفاده‌هایی ، یعنی استفاده از ایران برای اشاره به مردم و نه کشور ، در نوشته‌های زرتشتی پساساسانی بسیار کمیاب است و معمولاً این کلمه به عنوان نام کشور مورد استفاده قرار گرفته‌است. در بندهشن ērānag نیز به چشم می‌خورد که به معنای سرزمین ایرانی است.
در ادبیات زرتشتی قرون وسطی ، و همچنین ادبیات غیرزرتشتی نخستین سده‌های ورود اسلام به ایران ، مزداپرستی و ایرانی بودن مترادف یکدیگر قرار دارند. در نوشته‌های زرتشتی ، پیروان ادیان دیگر نه « غیرزرتشتی » ، که « غیر ایرانی » نامیده شده‌اند. به عنوان مثال ، در ایادگار زریران ، کلمه ērīh به چشم می‌خورد که به معنای « ایرانی بودن » است و متضاد آن an-ērīh است. همچنین کلمه ēr-mēnišnīh ، دارای منش ایرانی ، نیز دیده می‌شود که an-ēr-mēnišnīh به عنوان متضاد آن در نظر گرفته شده‌است. البته در همه متون این‌گونه نیست. به عنوان مثال ، دینکرد مزداپرستان را « ایرانی‌تر » می‌نامد. نوشته‌های مزدایی قرون اسلامی ، ایرانویج را مرکز جهان ، یا منطقه‌ای که زرتشت در آن تبلیغ مزداپرستی را آغاز کرد ، به تصویر می‌کشند.
مفهوم « ایرانی بودن » در محاکمه افشین در سال ۸۴۰ نیز دیده می‌شود. به گفته طبری ، افشین که حاکم اسروشنه در سغد ، در تاجیکستان امروزی ، با این اتهام روبرو شده‌است که در تلاش بوده که روح قومی-ملی ایرانی را زنده کند. این گزارش طبری نشان می‌دهد که نه تنها مفهوم ایرانی بودن حتی در میان مسلمانان سده‌های نخست اسلامی زنده بوده‌است که افرادی در تلاش برای احیای آن بوده‌اند.
در دوران صفوی ، بیشتر سرزمین‌های شاهنشاهی ساسانی سابق مجدداً یکپارچگی سیاسی خود را بازیافتند و از همین رو ، فرمانروایان صفوی خود را « شاهنشاه ایران » خواندند. از این عنوان توسط عثمانیان و گورکانیان نیز برای اشاره به فرمانروایان ایرانی استفاده می‌شد. حتی پیش از ظهور صفویان ، سلاطین عثمانی در نامه‌های خود به فرمانروایان آق‌قویونلو ، آنان را « شاهنشاه ایران » ، « سلطان ایران‌زمین » و « شاه ممالک ایران » می‌نامیدند. یا نمونه دیگر ، استفاده از عنوان « افتخار تمام ممالک ایران » توسط تیمور لنگ در نامه خود به امرای مظفری است. استفاده از عنوان شاهنشاه ایران در دوران سلسله‌های بعدی و تا انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد.
در سال ۱۹۳۵ میلادی ، دولت ایران از کشورهای خارجی درخواست کرد که تنها از نام « ایران » برای اشاره به این کشور استفاده کنند. تا پیش از آن ، استفاده از واژه‌های مرتبط با پارس (نظیر Persia در انگلیسی و Perse در فرانسوی) برای نامید ایران در زبان‌های اروپایی رایج بود و تنها همسایگان فارسی‌زبان ایران ، نظیر عثمانی ، هند و خانات‌های آسیای میانه ، بودند که از نام ایرانی آن استفاده می‌کردند. با این حال ، کلمه ایران تا پیش از آن نیز برای اروپاییان تماماً بیگانه نبود. ژان شاردن ، جهانگرد فرانسوی عصر صفوی ، در خاطرات خود از سفر به ایران می‌نویسد: « پارسیان از یک نام دیگر برای اشاره به کشور خودشان استفاده می‌کنند که آن نام را به دو شکل متفاوت Iroun و Iran تلفظ می‌کنند. این کلمه ، و یک کلمه دیگر یعنی توران ، با تاریخ باستانی این کشور پیوند دارد. حتی امروزه ، فرمانروای پارس را Padsha Iran (پادشاه ایران) خطاب می‌کنند. » کلمه ایران در مقالات دانشنامه بریتانیکا که پیش از درخواست دولت ایران نگارش شده‌اند ، نیز دیده می‌شود.
پارس
در نوشته‌های یونانی که تا پیش از سده پنجم پیش از میلاد نوشته شده‌اند ، از کلمه ماد برای اشاره به امپراتوری ایران شده‌است و تمام ایرانیان مادی خوانده شده‌اند؛ از این زمان ، واژگانی نظیر Pérsēs (Πέρσης) ، Persikḗ (Περσική) و Persís (Περσίς) که از نام منطقه پارس در جنوب ایران گرفته‌اند ، رفته رفته به نام رایج برای اشاره به ایرانیان و امپراتوری هخامنشی در نوشته‌های یونانی تبدیل شدند. دلیل استفاده از این اسم برای اشاره به تمام قلمروهای ایرانی و سرزمین‌های ایرانی‌نشین ، این بود که کوروش دوم ، از منطقه پارس برخاست و سرزمین‌های اطراف را فتح کرد. بعدها ، رومیان نیز از همین کلمه (به شکل Persia در لاتین) برای اشاره به امپراتوری ایرانیان استفاده کردند و این واژه از لاتین به تمام زبان‌های اروپایی راه پیدا کرد.
در نوشته‌های متاخرتر یهودی نظیر کتاب استر ، شاهنشاهی هخامنشی با نام 'Paras u Madai' ( پارس و ماد) مورد خطاب قرار گرفته‌است. بلاد فارس نیز نام رایج در میان اعراب برای اشاره به ایران بوده‌است و تا به امروز نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
دو نام در غرب
همانگونه که گفته شد ، باوجود استفاده از کلمه ایران یا کلمات مشابه توسط خودِ ایرانیان دست‌کم از دوران زرتشت ، آغاز استفاده از این واژه توسط اروپاییان به سال ۱۹۳۵ میلادی بازمی‌گردد. در میانه‌های سده بیستم میلادی ، رضاشاه پهلوی از دولت‌های خارجی درخواست کرد که در نوشته‌های سیاسی ، تنها از کلمه ایران استفاده شود. پس از دریافت این درخواست ، دولت بریتانیا آن را در مجلس عوام بررسی کرد.
در بیست و پنجم دسامبر ، وزارت امور خارجه پارس (Persian Ministry for Foreign Affairs) در یادداشتی از سفارت ما در تهران درخواست کرده که از روز ۲۱ مارس ، به جای واژه‌های پارس و پارسی ، از ایران و ایرانی استفاده شود. به فرستاده اعلی حضرت در تهران گفته شده که با درخواست آنان موافقت شود.
— ایراد شده در مجلس عوام بریتانیا
از آنجایی که املای نام دو کشور همسایه که توسط متفقین اشغال شده بودند ، یعنی ایران و عراق ، در زبان‌های اروپایی شبیه به یکدیگر است ، وینستون چرچیل در جریان کنفرانس تهران از دولت ایران درخواست که ملل متحد (متفقین) برای جلوگیری از سردرگمی ، از همان نام قدیمی Persia استفاده کنند؛ این درخواست توسط دولت ایران پذیرفته شد. با این حال ، آمریکایی‌ها – از آنجایی که دخالت کمی در عراق داشتند – به استفاده از نام ایران در زمان جنگ ادامه دادند.
در سال ۱۹۵۹ میلادی ، در پی اینکه استفاده از نام محلی به جای نام بین‌المللی ، باعث شده بود تا گمراهی‌های به وجود آید ، کمیته‌ای به رهبری احسان یارشاطر تشکیل شد تا این مسئله مجدداً بررسی شود. نتیجه آن بود که قرار شد تا مجدداً از Persia به جای ایران در زبان‌های خارجی استفاده شود و محمدرضاشاه نیز آن را تأیید کرد. اما از آنجایی که در درخواست گفته شده بود که استفاده از هر دو کلمه مجاز است ، استفاده از Persia دیگر در نوشته‌های سیاسی رایج نشد. با این حال ، این کلمه کماکان در رابطه با مسائلی که به فرهنگ و تاریخ ایران مرتبط است ، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
--- ---
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

جدا شدن بحرین از ایران...
1host2u.com ۱۳۵۰/۰۵/۲۳ تاریخ
جدا شدن بحرین از ایران پس از گذشت سال‌ها اشغالگری آل‌خلیفه و بریتانیا، در روز ۲۲ مرداد ۱۳۵۰ در زمان حکومت محمدرضا شاه پهلوی و با چشم‌پوشی وی از حاکمیت...ادامه مطلب»

کودتای ۲۸ مرداد...
parseed.ir 19/08/1953 تاریخ
کودتای ۲۸ مرداد (به تعبیر حکومت پهلوی: رستاخیز ۲۸ مرداد) کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرائی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکز...ادامه مطلب»

نسل‌کشی ارمنی‌ها توسط امپراتوری عثمانی ...
parseed.ir 24/04/1915 تاریخ
نسل‌کشی ارمنی‌ها (به ارمنی:Հայոց Ցեղասպանություն، به ترکی استانبولی:Ermeni Soykırımı) که گاهی با عناوین دیگری چون هولوکاست ارامنه، کشتار ارامنه و نیز ...ادامه مطلب»

چرا فردوسی و شاهنامه ی او در جهان بی همتاست ؟ ...
shahnamehpajohan.ir ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ هنر
مرتضی ثاقب فر چکیده : انگیزه در نوشتن این جستار (مقاله) اظهار نظری است که در نشستی ، از دو زبان شناس گرامی ایرانی شنیدم که این سخن را که « فردوسی آفری...ادامه مطلب»


EOF