نبرد خازر و پیروزی سپاه مختار بر امویان

نبرد خازر و پیروزی سپاه مختار بر امویان ...
fa.wikipedia.org 06/08/686 تاریخ

کلیدواژه ها:#Fa.wikipedia.org، #اموی، #امویان، #حکومت، #خاندان_علی، #خلافت، #راشدین، #سپاه، #عراق، #عرب، #قیام، #مختار_ثقفی، #مدینه، #مروان، #موالی، #موصل، #نظامی، #هجری، #کندی، #کوفه

نبرد خازر جنگی است که در روز عاشورای سال ۶۷ هجری در پی قیام مختار ثقفی بین سپاه مختار به فرماندهی ابراهیم بن مالک اشتر با سپاه امویان به فرماندهی عبیدالله بن زیاد در ۵ فرسخی شمال موصل رخ داد و منجر به شکست فاحش شامیان ، کشته شدن ۳۰٬۰۰۰ اموی و عبیدالله بن زیاد شد. سر عبیدالله را بریدند و به نزد علی بن حسین سجاد در مدینه فرستادند. ابراهیم اشتر نیز طبق توافقش با مختار ، حکومت موصل را به دست گرفت.
ابراهیم بن مالک اشتر بن حریثه النخعی (درگذشته‌ی اکتبر ۶۹۱ میلادی) فرمانده‌ای عرب بود که در رکاب خلیفه وقت ، علی (درقدرت ۶۵۶–۶۶۱) و بعدها در جرگه‌ی حامیان خاندان علی به رهبری مختار ثقفی خدمت میکرد. او در نبرد خازر (۶۸۶م) که پیروزی قاطعی کسب کرد فرماندهی نیروهای مختار را علیه امویان برعهده داشت. او در این نبرد شخصا عبیدالله بن زیاد را کشت. او بعدها و پس از کشته شدن مختار در سال ۶۸۷ به زبیریان گروید. چهار سال بعد و هنگامی که برای زبیریان میجنگید در نبرد دیرالجثالیق ، بدست سپاهیان اموی کشته شد و آنان بدنش را سوزاندند.
خانواده و اوایل زندگی
ابراهیم فرزند مالک اشتر بود. مالک یکی از فرماندهان نظامی در خلافت راشدین و از جنگجویان وفادار به علی محسوب میگردید. خانواده‌ی او به قبیله بنی نخع که ریشه لقب نخعی در کنار نام او و پدرش است. بنی نخع جزو قبیله‌ی بزرگتری به نام مذحج بود. او برادری داشت که از مادر با او یکی بود به نام عبدالرحمن بن عبدالله نخعی که او نیز به عنوان یک جنگجو شناخته‌شده‌است. گفته‌شده ابراهیم نیز همراه با پدرش در سپاه علی و در نبرد صفین دربرابر بنی امیه ۶۵۷م شرکت کرده‌است.
عملکرد
نقش ابن‌اشتر هنگامی برجسته گردید که او به خدمت حامیان خاندان علی تحت رهبری مختار ثقفی علیه بنی‌امیه وارد گردید. پس از گرفتن کنترل کوفه در ۶۸۵/۸۶ ، سپاه بنی‌امیه به فرماندهی عبیدالله بن زیاد به‌سوی کوفه به‌راه افتاد. مختار ، ابن‌اشتر را همراه با سربازانش که بیشتر آنان را ایرانیان موالی شکل میدادند برای مقابله با این سپاه که در خاک عراق پیش می‌آمد اعزام نمود. ابن‌اشتر همراه با نیروهایش به سوی شمال رفته و در نبرد خازر واقع در شرق موصل با سپاه اموی درگیر گردید. او شکست سختی به آنان وارد کرد و شخصا عبیدالله را کشت گرچه فرماندهان بزرگ دیگری همانند حصین بن نمیر نیز در این نبرد کشته‌شدند. او سرهای از بدن جدا شده‌ی کشته‌شدگان را برای مختار فرستاد ، که او نیز آنان را برای خلیفه‌ی ضد اموی مدینه و عراق یعنی عبدالله بن زبیر ارسال نمود.
در سال ۶۸۷ ، مختار او را به فرمانداری موصل منصوب نمود. موصل درپی نبرد خازر به کنترل مختار درآمده‌بود. در همان سال مختار و نیروهایش در کوفه بوسیله‌ی مصعب بن زبیر به محاصره درآمدند ، و مختار سرانجام در درگیری با آنان کشته‌شد. در نتیجه ابن‌اشتر به زبیریان روی آورد گرچه عبدالملک مروان خلیفه اموی نیز تلاش زیادی نمود تا او را جذب نیروهای خودش نماید. سرانجام ‌ابن‌اشتر همراه با مصعب در نبرد دیرالجثالیق در اکتبر ۶۹۱م کشته شدند ، و این شکست زبیریان از امویان باعث گردید تا سراسر عراق به کنترل بنی‌امیه بازگردد. سپاهیان بنی‌امیه پس از پایان یافتن نبرد جسد او را یافته و سوزاندند.
دیدگاه‌ها
تاریخ‌نگار هیو کندی ابن‌اشتر را اینگونه توصیف کرده‌است:"با استعدادترین فرماندهی که در دوران مروانیان از کوفه برخواسته‌است" (۶۸۴–۷۵۰م).
--- ---
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

آغاز جنبش سیاه‌جامگان ...
parseed.ir 09/06/747 تاریخ
جنبش سیاه‌جامگان، دعوت عباسی یا انقلاب عباسی اشاره به سرنگونی بنی امیه، دومین خلافت از چهار خلافت بزرگ اسلامی دارد که به دست عباسیان انجام شد. امویان ...ادامه مطلب»

جنگ جمل فتنه اول ...
fa.wikipedia.org 07/11/656 تاریخ
جنگ جمل یا نبرد جمل در جمادی‌الاولی یا جمادی الثانی سال ۳۶ هجری قمری بین عایشه، طلحه و زبیر از یک سو و علی، خلیفه وقت، از سوی دیگر رخ داد. این نبرد، ن...ادامه مطلب»

تقابل علی و عایشه در نبرد جمل ...
fa.wikipedia.org 04/11/656 تاریخ
جنگ جمل یا نبرد جمل در جمادی‌الاولی یا جمادی الثانی سال ۳۶ هجری قمری بین عایشه، طلحه و زبیر از یک سو و علی، خلیفه وقت، از سوی دیگر رخ داد. این نبرد، ن...ادامه مطلب»

نبرد زاب: پیروزی قاطع عباسیان و انقراض امویان ...
parseed.ir 27/01/750 تاریخ
نبرد زاب (یوم الزاب) نام نبردی است که در ۱۱ جمادی‌الاولی یا ۱۱ جمادی‌الثانی سال ۱۳۲ هجری قمری (مقارن با ۲۵ ژانویه یا ۲۶ فوریه ۷۵۰ میلادی) میان امویان ...ادامه مطلب»


EOF