تاجگذاری رضا پهلوی در کاخ گلستان

تاجگذاری رضا پهلوی در کاخ گلستان...
1host2u.com 25/04/1926 تاریخ

کلیدواژه ها:#آبان، #آتاترک، #آتشکده، #آذر، #آذربایجان، #آزادی، #احمد_شاه، #ارتباطات، #ارتش، #ارتش_ایران، #اردیبهشت، #ارومیه، #اسفند، #اقلیت، #انتخابات، #انزلی، #اهواز، #اوستایی، #ایران، #ایرانشهر، #ایرنا، #ایلام، #این_زمان، #بابل، #بانک_سپه، #بانک_ملی، #بانک_ملی_ایران، #بلوچستان، #بهمن، #بیمه، #تقویم، #تهران، #تومان، #ثبت_احوال، #جلالی، #حجاب، #حجاب_اجباری، #حکومت، #خان، #خبرگزاری، #خبرگزاری_پارس، #خراسان، #خزر، #خزعل، #خلیج_فارس، #خیام، #دانشگاه، #دانشگاه_تهران، #دربند، #دریای_خزر، #دینار، #رادیو، #رادیو_ایران، #رامسر، #رضا_شاه، #رضاخان، #ریال، #زاهدان، #زرتشتیان، #ساوجبلاغ، #سلطنت، #سلطنت_مشروطه، #سپه، #سید_حسن_مدرس، #شاه، #شاه_آباد، #شهداد، #شهرداری، #شهرستان، #شهرها، #شهرکرد، #شیخ، #صنعتی، #طلا، #عراق، #فارس، #فارسی، #فردوسی، #فرمانفرما، #فرهنگستان، #فرودگاه_مهرآباد، #فروردین، #قاجار، #قانون_اساسی، #قرآن، #قران، #قمشه، #مازندران، #مجلس، #محمد_مصدق، #محمدتقی_بهار، #مدرس، #مصدق، #مقاومت، #مهاباد، #مهرآباد، #موافقت، #موزه_ایران_باستان، #موزه_ملی_ایران، #مکران، #میرزا، #ناصرالدین_شاه، #نظامی، #نمایندگان، #نمایندگان_مجلس، #نوشهر، #نگاره، #هجری، #وزیر، #وزیر_جنگ، #پاریس، #پهلوی، #کاشمر، #کاپیتولاسیون، #کرمان، #کشف، #کشف_حجاب، #کودتا، #گرگان، #گلستان، #گچساران

رضاخان بعد از کودتای سوم اسفند 1299 قدرت را در انحصار خود قرار داد و در ۲۱ آذر ۱۳۰۴ ، سلطنت ایران‌ به‌ « اعلیحضرت‌ رضا پهلوی » واگذار شد. رضاشاه پهلوی در مجلس شورای ملی حاضر شد و با ادای سوگند به قرآن رسماً به عنوان سردودمان پهلوی وظایف سلطنت را به عهده گرفت و به حکمرانی قاجاریه پایان داد و مقام سلطنت را به دست آورد
در طول یک و نیم سال بعد از شکست پروژه جمهوری‌خواهی ، سردارسپه کوشید تا خود را با نمایندگان مخالفین و اقلیت مجلس نزدیک کند. ارتباطات وسیعی با عبدالحسین میرزا فرمانفرما ، نصرت‌الدوله ، سید حسن مدرس و تقریباً اکثر کسانی که پس از کودتا دستگیرشده بودند برقرار شد. از سوی دیگر تمایل بیش از حد احمد شاه به سلطنت مشروطه که گاهی به ضعف وی نیز تعبیر می‌شد ، راه را برای تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی هموار نمود.
تنها مقاومت جدی خانواده احمد شاه ، نه از سوی وی که از سوی مادرش ملکه جهان صورت گرفت. او به تنهایی تصمیم به مبارزه با رضاخان گرفت و به این منظور از پاریس به عتبات عالیات سفر کرد تا حکم و فتوی مفسد و خارج از دین بودن نخست‌وزیر را به هر قیمتی از مراجع عراق به دست آورد. ولی او نیز هنگامی به عراق رسید که رضاشاه در مجلس مؤسسان سوگند پادشاهی خورده بود.
به هر تقدیر با فشارهای نخست‌وزیر ، نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی در روز ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی ماده واحده‌ای را مطرح کردند که به موجب آن احمدشاه از سلطنت خلع شد و حکومت موقت « در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی » سپرده شد و « تعیین تکلیف حکومت قطعی » به مجلس مؤسسان واگذار شد. اغلب نمایندگان شهر تهران (که بر خلاف سایر شهرها در فرایندی نسبتاً دموکراتیک انتخاب می‌شدند) با این تغییر مخالفت نمودند. سپس با تشکیل یک مجلس مؤسسان ، در ۲۱ آذر ۱۳۰۴ ، سلطنت ایران به « آقای رضا پهلوی » واگذار شد. انتخابات این مجلس در فرایندی کاملاً غیر دموکراتیک انجام شد و کسانی مانند سید ابوالقاسم کاشانی به نمایندگی رسیدند و در مدح رضا شاه و سلطنت وی ، نطق‌های پرشوری کردند. در بیست و چهارم آذر ۱۳۰۴ خورشیدی ، رضاخان پهلوی در مجلس مؤسسان حاضر شد و با ادای سوگند به قرآن رسماً به عنوان سردودمان پهلوی وظایف پادشاهی را به عهده گرفت و برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ بر تخت مرمر نشست. مراسم تاج‌گذاری رضاشاه در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ در تالار سلام انجام شد.
سخنرانی مخالفان انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی در مجلس (همچون دکتر محمد مصدق و سید حسن مدرس) نشان از آن دارد که آنان منکر نقش رضا شاه در برقراری نظم در کشور نبوده‌اند. بلکه استدلال مخالفان چنین بود که با توجه به اینکه پادشاه مشروطه عملاً اختیار حقوقی کشور داری را ندارد و این اختیارات یکسره به نخست‌وزیر واگذار شده‌است ، لذا حیف است که نخست‌وزیر موفقی مانند سردارسپه به عضوی خنثی همچون پادشاه مشروطه تبدیل شود. زیرا چنان‌که بخواهد همچنان مصدر امور باقی بماند ناچار به ورطه دیکتاتوری خواهد افتاد.
سال‌های نخست پادشاهی
با پایان دوران جنگ قدرت در کشور و پادشاهی رضا شاه ، دوره رشد و سازندگی آغاز گردید. در این دوران رضا شاه ، هنوز با افرادی رایزنی می‌کرد و مخالفانی چون محمدتقی بهار و محمد مصدق ، آنقدر آزادی داشتند تا علناً با شاه مخالفت کنند و حتی از قبول مقام وزارت سر باز زنند.
در طول یک و نیم سال بعد از شکست پروژه جمهوری‌خواهی ، سردارسپه کوشید تا خود را با نمایندگان مخالفین و اقلیت مجلس نزدیک کند. ارتباطات وسیعی با عبدالحسین میرزا فرمانفرما ، نصرت‌الدوله ، سید حسن مدرس و تقریباً اکثر کسانی که پس از کودتا دستگیرشده بودند برقرار شد. از سوی دیگر تمایل بیش از حد احمد شاه به سلطنت مشروطه که گاهی به ضعف وی نیز تعبیر می‌شد ، راه را برای تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی هموار نمود.
تنها مقاومت جدی خانواده احمد شاه ، نه از سوی وی که از سوی مادرش ملکه جهان صورت گرفت. او به تنهایی تصمیم به مبارزه با رضاخان گرفت و به این منظور از پاریس به عتبات عالیات سفر کرد تا حکم و فتوی مفسد و خارج از دین بودن نخست‌وزیر را به هر قیمتی از مراجع عراق به دست آورد. ولی او نیز هنگامی به عراق رسید که رضاشاه در مجلس مؤسسان سوگند پادشاهی خورده بود.
به هر تقدیر با فشارهای نخست‌وزیر ، نمایندگان مجلس پنجم شورای ملی در روز ۹ آبان ۱۳۰۴ خورشیدی ماده واحده‌ای را مطرح کردند که به موجب آن احمدشاه از سلطنت خلع شد و حکومت موقت « در حدود قانون اساسی و قوانین موضوعه مملکتی به شخص آقای رضاخان پهلوی » سپرده شد و « تعیین تکلیف حکومت قطعی » به مجلس مؤسسان واگذار شد. اغلب نمایندگان شهر تهران (که بر خلاف سایر شهرها در فرایندی نسبتاً دموکراتیک انتخاب می‌شدند) با این تغییر مخالفت نمودند. سپس با تشکیل یک مجلس مؤسسان ، در ۲۱ آذر ۱۳۰۴ ، سلطنت ایران به « آقای رضا پهلوی » واگذار شد. انتخابات این مجلس در فرایندی کاملاً غیر دموکراتیک انجام شد و کسانی مانند سید ابوالقاسم کاشانی به نمایندگی رسیدند و در مدح رضا شاه و سلطنت وی ، نطق‌های پرشوری کردند. در بیست و چهارم آذر ۱۳۰۴ خورشیدی ، رضاخان پهلوی در مجلس مؤسسان حاضر شد و با ادای سوگند به قرآن رسماً به عنوان سردودمان پهلوی وظایف پادشاهی را به عهده گرفت و برای اولین بار در سال ۱۳۰۴ بر تخت مرمر نشست. مراسم تاج‌گذاری رضاشاه در ۴ اردیبهشت ۱۳۰۵ در تالار سلام انجام شد.
سخنرانی مخالفان انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی در مجلس (همچون دکتر محمد مصدق و سید حسن مدرس) نشان از آن دارد که آنان منکر نقش رضا شاه در برقراری نظم در کشور نبوده‌اند. بلکه استدلال مخالفان چنین بود که با توجه به اینکه پادشاه مشروطه عملاً اختیار حقوقی کشور داری را ندارد و این اختیارات یکسره به نخست‌وزیر واگذار شده‌است ، لذا حیف است که نخست‌وزیر موفقی مانند سردارسپه به عضوی خنثی همچون پادشاه مشروطه تبدیل شود. زیرا چنان‌که بخواهد همچنان مصدر امور باقی بماند ناچار به ورطه دیکتاتوری خواهد افتاد.
سال‌های نخست پادشاهی
نگاره رسمی رضا شاه پهلوی در هنگام نشستن بر تخت پادشاهی. الماس دریای نور روی کلاه وی دیده می‌شود.
رضاشاه و آتاترک
با پایان دوران جنگ قدرت در کشور و پادشاهی رضا شاه ، دوره رشد و سازندگی آغاز گردید. در این دوران رضا شاه ، هنوز با افرادی رایزنی می‌کرد و مخالفانی چون محمدتقی بهار و محمد مصدق ، آنقدر آزادی داشتند تا علناً با شاه مخالفت کنند و حتی از قبول مقام وزارت سر باز زنند.
رضاشاه چه در جایگاه پادشاه و چه در جایگاه نخست‌وزیر و وزیر جنگ ، کارهایی کرد که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:
ساخت راه‌آهن سراسری ایران (از دریای خزر تا خلیج فارس)
راهسازی سراسری در کل کشور
ساخت جاده مخصوص پهلوی (خیابان ولی‌عصر کنونی در تهران)
متحدالشکل کردن لباس مردان ، دستور به سر گذاشتن کلاه پهلوی به جای دستار و فینه و اجباری کردن کت و شلوار و کفش مردانه به جای لباس‌های سنتی در سال ۱۳۰۳ خورشیدی (در پست نخست‌وزیری)
کشف حجاب اجباری (تغییر لباس زنان از پیچه و روبند به لباس و کلاه فرنگی و بازکردن صورت)
تهیه و تصویب نخستین قانون مدنی ایران
بنیان‌گذاری ثبت اسناد
بنیان‌گذاری ثبت احوال و اجباری کردن برگزیدن نام خانوادگی و صدور شناسنامه
لغو کاپیتولاسیون (مربوط به معاهده ترکمانچای)
متحدکردن نیروهای نظامی و تشکیل ارتش ایران و تصویب قانون نظام وظیفه عمومی
بنیان‌گذاری بانک سپه
بنیان‌گذاری بانک ملی ایران
بنیان‌گذاری بانک فلاحتی (بانک کشاورزی کنونی)
بنیان‌گذاری بیمه ایران
بنیان‌گذاری رادیو ایران
بنیان‌گذاری دانشگاه تهران
بنیان‌گذاری خبرگزاری پارس (خبرگزاری ایرنا کنونی)
بنیان‌گذاری فرهنگستان ایران
بنیان‌گذاری شرکت نساجی مازندران
تغییر تقویم رسمی ایران از تقویم هجری قمری به تقویم خورشیدی جلالی (تغییر ماه‌های برجی مانند حَمَل و ثور به ماه‌های اوستایی مانند فروردین و اردیبهشت)
تغییر واحد پولی مسکوکات طلا از « تومان » به « پهلوی » در سال ۱۳۰۵ و مسکوکات نقره از دینار و « قران » به « ریال » در سال ۱۳۱۰
ازسرگیری چاپ و نشر منظم اسکناس زیر نظر بانک ملّی ایران که تا پیش از این زمان ، تنها در دورهٔ ناصرالدین شاه آن هم توسط بانک شاهنشاهی ایران رواج داشت.
تغییر نام رسمی کشور در زبان‌های خارجی و مجامع بین‌المللی از « پرشیا » به « ایران » در سال ۱۳۱۴.
تغییر تقسیمات کشوری از ۴ ایالت (آذربایجان ، کرمان و بلوچستان ، فارس ، خراسان) به ۱۰ استان در ۱۴ بهمن ۱۳۱۶ و تغییر نام واحدهای تقسیمات کشوری از ایالت ، ولایت و بلوک به استان ، شهرستان ، بخش و دهستان که از متون باستانی استخراج شده بود.
تغییر نام بسیاری از شهرها (نظیر دزدآب به زاهدان ، گچ قرهگلی به گچساران ، ناصری به اهواز ، صحرا و استرآباد به گرگان ، خبیص به شهداد ، قمشه به شهرضا ، بارفروش به بابل ، هارون آباد به شاه آباد (اسلام‌آباد غرب کنونی) ، دهکرد به شهرکرد ، دهنو به نوشهر ، پهره به ایرانشهر ، سخت سر به رامسر ، مشهدسر به بابلسر ، حسین‌آباد پشتکوه به ایلام ، منصورآباد پشتکوه به مهران ، ساوجبلاغ مکری به مهاباد ، تون به فردوس ، آق قلعه به پهلوی دژ ، انزلی به پهلوی ، ارومیه به رضائیه ، ترشیز به کاشمر ، کرمان و بلوچستان به مکران) که نام بسیاری از آن‌ها تاکنون پابرجا مانده‌است.
تغییر نام معابر شهری: محله به برزن ، پاساژ به تیمچه ، بند به دربند ، پس کوچه به بن‌بست
تغییر نام وزارتخانه‌های ایران که تا آن زمان بیشتر عربی بود به فارسی روان
تغییر اصطلاحات علمی ، صنعتی و شهری: این کار ، ابتدا از ارتش و توسط شخص رضاخان (به عنوان وزیر جنگ در ۱۳۰۰ ش) شروع شد و در ادامه فرهنگستان ایران آن را ادامه داد. بدین ترتیب که آن اداره به تمام مؤسسه‌های دولتی اعلام کرد واژه‌های تخصصی مورد استفاده خود را فهرست کرده به این اداره بفرستند ، تا معادل فارسی آن ابداع شود. برای مثال ، بلدیه به شهرداری ، عمله به کارگر ، اطفائیه به آتش‌نشانی ، معاون فنی به دستیارتبدیل شدند.
دستور به حفظ ، بازسازی و مرمت آثار تاریخی ایران
تأسیس نخستین موزه ایران با نام موزه ایران باستان
حفظ یک‌پارچگی و تمامیت ارضی ایران با سرکوب وابستگان به قدرت‌های خارجی یا مخالفین داخلی و افراد متجاسر هم‌چون شیخ خزعل ، اسماعیل سیمیتقو ، میرزاکوچک خان ، محمد تقی خان پسیان ، دوست محمدخان بارکزائی و…
تخته قاپو کردن عشایر
بازسازی مکان‌های تاریخی ایران از جمله آرامگاه فردوسی و آرامگاه خیام و موافقت با باستان شناسان خارجی برای بررسی و کشف آثار باستانی در ایران.
ساخت صنایع دفاعی
ساخت موزه ملی ایران
ساخت فرودگاه مهرآباد
ساخت آتشکده زرتشتیان
--- ---...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

اشغال ایران در جنگ جهانی دوم ...
1host2u.com 25/08/1941 تاریخ
پس از آغاز جنگ جهانی دوم در ۹ شهریور ۱۳۱۸ (۱ سپتامبر ۱۹۳۹)، ایران بی‌طرفی خود را اعلام کرد، اما به دلیل گستردگی مرز ایران با اتحاد جماهیر شوروی و درگی...ادامه مطلب»

امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه ...
parseed.ir 05/08/1906 تاریخ
جنبش مشروطه، جنبش مشروطه‌خواهی یا جنبش مشروطیت، مجموعه کوشش‌ها و رویدادهایی در نظر و عمل است که برای مشروط کردن قدرتِ حاکمیت، تاسیسِ آزادی و حکومتِ قا...ادامه مطلب»

کودتای ۲۸ مرداد...
parseed.ir 19/08/1953 تاریخ
کودتای ۲۸ مرداد (به تعبیر حکومت پهلوی: رستاخیز ۲۸ مرداد) کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرائی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکز...ادامه مطلب»

تاسیس حزب توده ایران...
fa.wikipedia.org 02/10/1941 تاریخ
بلافاصله پس از تبعید رضاشاه پهلوی و آزادی زندانیان سیاسی، عده‌ای از اعضای جوان‌تر «۵۳ نفر» مارکسیست مشهور، از جمله ایرج اسکندری، بزرگ علوی، عبدالحسین ...ادامه مطلب»


EOF