نشستن اردشیر سوم بر تخت ساسانیان

نشستن اردشیر سوم بر تخت ساسانیان ...
1host2u.com 06/09/630 تاریخ

کلیدواژه ها:#آتشکده، #اردبیل، #اردشیر، #اردشیر_سوم، #انقراض، #تاج، #تصویری، #تیسفون، #جلب، #حکومت، #خسرو، #خسروپرویز، #دربار، #روایت، #ساسانی، #ساسانیان، #سامان، #سلطنت، #شاه، #شاهی، #شاپور، #شهربراز، #شیرویه، #طبری، #فردوسی، #قباد، #قتل، #قیصر، #مسعودی، #هراکلیوس، #هشام، #یزدگرد، #یزدگرد_دوم

اردشیر سوم ، پادشاه ساسانی (پیرامون ۶۲۸ تا ۶۳۰ میلادی) فرزند شیرویه (قباد دوم) و مادری رومی بود که به سلطنت نشست. با حکومت ۶ ماهه اردشیر سوم ، خاندان ۴ قرنه ساسانی وارد سراشیبی فروپاشی شده بود. خاندان سلطنتی به سبب کشتارهای کینه توزانه و کشمکش‌های درباری ، چنان اولاد ذکور خود را از دست داده بود که جز کودکی ۷ ساله ، کسی برای نشستن بر تخت شاهی ساسانیان پیدا نمی‌شد. به سبب آشفتگی احوال ، در گزارش منابع نیز از وحدت نظر خبری نیست. مسعودی مدت سلطنت اردشیر سوم را ۵ ماه و طبری ۱۸ ماه ذکر می‌کند اما بیشتر منابع بر آن اند که اردشیر سوم به دست فَرُخان شهروُراز (شهربُراز ، فردوسی:گراز) سردار معروف خسروپرویز کشته شده‌است.
سکه اردشیر سوم ساسانی

* * * به هنگام تخت‌نشینی اردشیر ، مهاذر گشنسپ ، خوانسالار دربار ، به سبب خردسالی شاه ، به قیمومت یا نیابت سلطنت انتخاب شد. شهروراز که مایل به اطاعت از مهاذر گشنسب نبود ، فرصت را برای انقراض ساسانیان و به دست گرفتن قدرت مناسب تشخیص داد و با این بهانه که برای انتخاب شاه با او مشورت نشده‌است ، با توافق هراکلیوس ، قیصر روم که او نیز در انتظار چنین فرصتی بود ، به تیسفون حمله کرد. او پیش از حمله حمایت نیوخسرو ، رئیس نگهبانان سلطنتی و نامدار گشنسب ، سپاهبد نیمروز را جلب کرده بود. در این هنگام مهاذر گشنسب در تیسفون با هشیاری در کنار شاه و در حال سامان دادن امور بود. شهروراز ، با استفاده از اختلاف‌های درباری بر او پیروز شد و شاه را در ۲۷ آوریل ۶۳۰ به قتل رساند و با اینکه از تخمه شاهی نبود ، خود را شاه خواند. اینکه نویسنده مجمل التواریخ گمان می‌دارد که اردشیر سوم در مستی خفه شده ‌است ، به سبب خردسالی اردشیر نمی‌تواند حقیقت داشته باشد.
شهربراز پیمان با هراکلیوس را منعقد کرد ، به تیسفون با شش هزار مرد حمله کرد ، آنجا را محاصره کرد و از طریق خیانت تیسفون را تصرف کرد ، اردبیل ، مهرآدور گوشنسب و بسیاری دیگر از اشراف‌زادگان را کشت و تخت شاهی را به چنگ آورد.
اردشیر در سکه و کتاب‌های تاریخی
اردشیر در کل یک سال و شش ماه حکومت کرد ، ولی هشام کلبی میزان دقیقتر حکومت او را یک سال و هفت ماه گزارش داده است. سکه‌هایش نشان از جوانی می‌دهد که تاج کنگره‌دار سه پله‌ای (یادآور تاج‌های شاپور یکم و یزدگرد دوم) بر سر داشت ، در حالی که در پشت سکه ، نسخه قدیمی از شعله‌ور شدن خط گردش نوار آتشکده تجدید شده‌است. در سری دوم ، تاج با بال‌های عقاب آراسته شده‌است (همچون تاج خسرو دوم) ، بالای آن یک توپ قرار دارد (همچون تاج قباد دوم) ، که شاید حکایت از تأسیس حکومتش دارد. در کتاب تصویری شاهان ساسانی ، اردشیر ایستاده ، به شمشیری که در دست چپش است ، تکیه زده در حالی که در دست راستش نیزه دارد. لباس شامل جامه آبی آسمانی و تاج سرخ‌رنگ است. بر طبق یک روایت سنتی ، شاه کودک در سرزمین مشان دفن شده‌است. جان به جان افرین تسلیم کرد.
اردشیر سوم ، پادشاه ساسانی (پیرامون ۶۲۸ تا ۶۳۰ میلادی) فرزند شیرویه (قباد دوم) و مادری رومی بود که به سلطنت نشست. با حکومت ۶ ماهه اردشیر سوم ، خاندان ۴ قرنه ساسانی وارد سراشیبی فروپاشی شده بود. خاندان سلطنتی به سبب کشتارهای کینه توزانه و کشمکش‌های درباری ، چنان اولاد ذکور خود را از دست داده بود که جز کودکی ۷ ساله ، کسی برای نشستن بر تخت شاهی ساسانیان پیدا نمی‌شد. به سبب آشفتگی احوال ، در گزارش منابع نیز از وحدت نظر خبری نیست. مسعودی مدت سلطنت اردشیر سوم را ۵ ماه و طبری ۱۸ ماه ذکر می‌کند اما بیشتر منابع بر آن اند که اردشیر سوم به دست فَرُخان شهروُراز (شهربُراز ، فردوسی:گراز) سردار معروف خسروپرویز کشته شده‌است.
سکه اردشیر سوم ساسانی

* * * به هنگام تخت‌نشینی اردشیر ، مهاذر گشنسپ ، خوانسالار دربار ، به سبب خردسالی شاه ، به قیمومت یا نیابت سلطنت انتخاب شد. شهروراز که مایل به اطاعت از مهاذر گشنسب نبود ، فرصت را برای انقراض ساسانیان و به دست گرفتن قدرت مناسب تشخیص داد و با این بهانه که برای انتخاب شاه با او مشورت نشده‌است ، با توافق هراکلیوس ، قیصر روم که او نیز در انتظار چنین فرصتی بود ، به تیسفون حمله کرد. او پیش از حمله حمایت نیوخسرو ، رئیس نگهبانان سلطنتی و نامدار گشنسب ، سپاهبد نیمروز را جلب کرده بود. در این هنگام مهاذر گشنسب در تیسفون با هشیاری در کنار شاه و در حال سامان دادن امور بود. شهروراز ، با استفاده از اختلاف‌های درباری بر او پیروز شد و شاه را در ۲۷ آوریل ۶۳۰ به قتل رساند و با اینکه از تخمه شاهی نبود ، خود را شاه خواند. اینکه نویسنده مجمل التواریخ گمان می‌دارد که اردشیر سوم در مستی خفه شده ‌است ، به سبب خردسالی اردشیر نمی‌تواند حقیقت داشته باشد.
شهربراز پیمان با هراکلیوس را منعقد کرد ، به تیسفون با شش هزار مرد حمله کرد ، آنجا را محاصره کرد و از طریق خیانت تیسفون را تصرف کرد ، اردبیل ، مهرآدور گوشنسب و بسیاری دیگر از اشراف‌زادگان را کشت و تخت شاهی را به چنگ آورد.
اردشیر در سکه و کتاب‌های تاریخی
اردشیر در کل یک سال و شش ماه حکومت کرد ، ولی هشام کلبی میزان دقیقتر حکومت او را یک سال و هفت ماه گزارش داده است. سکه‌هایش نشان از جوانی می‌دهد که تاج کنگره‌دار سه پله‌ای (یادآور تاج‌های شاپور یکم و یزدگرد دوم) بر سر داشت ، در حالی که در پشت سکه ، نسخه قدیمی از شعله‌ور شدن خط گردش نوار آتشکده تجدید شده‌است. در سری دوم ، تاج با بال‌های عقاب آراسته شده‌است (همچون تاج خسرو دوم) ، بالای آن یک توپ قرار دارد (همچون تاج قباد دوم) ، که شاید حکایت از تأسیس حکومتش دارد. در کتاب تصویری شاهان ساسانی ، اردشیر ایستاده ، به شمشیری که در دست چپش است ، تکیه زده در حالی که در دست راستش نیزه دارد. لباس شامل جامه آبی آسمانی و تاج سرخ‌رنگ است. بر طبق یک روایت سنتی ، شاه کودک در سرزمین مشان دفن شده‌است. جان به جان افرین تسلیم کرد.
--- ---
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
نبرد قادسیه...
fa.wikipedia.org 16/11/636 تاریخ
نبرد قادسیه، نبردی است که در شوال سال ۱۵ هجری قمری برابر با نوامبر ۶۳۶ میلادی میان سپاه خلافت راشدین به فرماندهی سعد بن ابی وقاص و لشکر ایرانشهر به فر...ادامه مطلب»

آغاز پادشاهی قُباد دوم ساسانی ...
parseed.ir 25/02/628 تاریخ
قُباد دوم یا شیرویه یا کُواذ، بیست و پنجمین پادشاه ساسانی از ۲۴ فوریهٔ سال ۶۲۸ میلادی به مدت چند ماه سلطنت کرد. شیرویه پسر خسرو پرویز و مریم دختر موری...ادامه مطلب»

چرا فردوسی و شاهنامه ی او در جهان بی همتاست ؟ ...
shahnamehpajohan.ir ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ هنر
مرتضی ثاقب فر چکیده : انگیزه در نوشتن این جستار (مقاله) اظهار نظری است که در نشستی ، از دو زبان شناس گرامی ایرانی شنیدم که این سخن را که « فردوسی آفری...ادامه مطلب»

محاصره تیسفون توسط خلفای راشدین ...
parseed.ir 03/03/637 تاریخ
جنگ تیسفون یا جنگ مداین (به عربی: معرکة طیسفون) (فتح المدائن) یکی از رشته جنگ‌های صدر اسلام که بین ارتش ایران و مسلمانان در خلال حمله اعراب به ایران، ...ادامه مطلب»

نبرد آوارایر - پیروزی یزدگرد دوم ساسانی ...
fa.wikipedia.org 26/05/451 تاریخ
نبرد آوارایر جنگی است که در دوم ژوئن (۱۲ خرداد) ۴۵۱ میلادی بین رزم‌آوران ساسانی و ارمنیان وفادار از یک سو و ارمنیان شورشی بر ضد یزدگرد دوم درگرفت. علت...ادامه مطلب»


EOF