شهربراز با کشتن اردشیر سوم تخت پادشاهی را غصب کرد

شهربراز با کشتن اردشیر سوم تخت پادشاهی را غصب کرد...
fa.wikipedia.org 27/04/630 تاریخ

کلیدواژه ها:#Fa.wikipedia.org، #اردشیر، #اردشیر_سوم، #شهربراز، #میانه، #پارسی

شَهرْبَراز (به پارسی میانه:...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
نبرد عین‌التمر ...
fa.wikipedia.org 05/05/633 تاریخ
جنگ عین‌التمر (به عربی: معركة عين التمر) این جنگ در عراق رخ داده‌است و یکی از رشته جنگ‌های صدر اسلام است که بین ایران و اعراب در سال ۶۳۳ میلادی به وقو...ادامه مطلب»

ز دست دیده و دل هر دو فریاد: زندگینامه بابا طاهر عریان ...
fa.wikipedia.org ۱۳۹۴/۰۳/۱۷ مردم
باباطاهر یا باباطاهر عریان، عارف، شاعر ایرانی تبار و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری (سده ۱۱م) ایران و معاصر طغرل بیک سلجوقی بوده اس...ادامه مطلب»

نبرد قادسیه...
fa.wikipedia.org 16/11/636 تاریخ
نبرد قادسیه، نبردی است که در شوال سال ۱۵ هجری قمری برابر با نوامبر ۶۳۶ میلادی میان سپاه خلافت راشدین به فرماندهی سعد بن ابی وقاص و لشکر ایرانشهر به فر...ادامه مطلب»

رضاشاه پهلوی از دولت‌های خارجی درخواست کرد که بجای persia ،تنها «ایران...
1host2u.com 21/03/1935 تاریخ
نام کشورعجم آمده‌است. ا. «انیران» متضاد این واژه و به معنای ناایرانی و غیر زرتشتی است و ایرانی میتواند بمعنای مردمانی باشد که درمنطقه جغرافیایی ایران ...ادامه مطلب»

نبرد آوارایر - پیروزی یزدگرد دوم ساسانی ...
fa.wikipedia.org 26/05/451 تاریخ
نبرد آوارایر جنگی است که در دوم ژوئن (۱۲ خرداد) ۴۵۱ میلادی بین رزم‌آوران ساسانی و ارمنیان وفادار از یک سو و ارمنیان شورشی بر ضد یزدگرد دوم درگرفت. علت...ادامه مطلب»


EOF