شهربراز با کشتن اردشیر سوم تخت پادشاهی را غصب کرد

شهربراز با کشتن اردشیر سوم تخت پادشاهی را غصب کرد...
fa.wikipedia.org 27/04/630 تاریخ

کلیدواژه ها:#Fa.wikipedia.org، #اردشیر، #اردشیر_سوم، #شهربراز، #میانه، #پارسی

شَهرْبَراز (به پارسی میانه:...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
نبرد آوارایر - پیروزی یزدگرد دوم ساسانی ...
fa.wikipedia.org 26/05/451 تاریخ
نبرد آوارایر جنگی است که در دوم ژوئن (۱۲ خرداد) ۴۵۱ میلادی بین رزم‌آوران ساسانی و ارمنیان وفادار از یک سو و ارمنیان شورشی بر ضد یزدگرد دوم درگرفت. علت...ادامه مطلب»

رویارویی ساسانیان و اعراب در نبرد ابله ...
fa.wikipedia.org 23/04/633 تاریخ
نبرد اُبُلّه از نخستین نبردهای ایرانیان و عرب‌ها در پایان دورهٔ ساسانی بود. این نبرد در نزدیکی شهر اُبُلّه (کمابیش بصرهٔ کنونی) رخ داد. فرماندهان ***...ادامه مطلب»

نبرد ساروس...
1host2u.com 03/04/625 تاریخ
نبرد ساروس نبردی بود که در آوریل ۶۲۵ بین امپراتوری روم شرقی (بیزانس) به فرماندهی هراکلیوس و شاهنشاهی ساسانی به فرماندهی سپهبد شهربراز درگرفت. ارتش بیز...ادامه مطلب»

بوی جوی مولیان آید همی: درباره رودکی ...
fa.wikipedia.org ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ هنر
شعر پارسی و رودکی ملقب به استاد شاعران رودکی در بسیاری از موارد از اولین‌ها در ادبیات پارسی است. او آثار بسیاری را خلق نمود که متأسفانه جز پاره‌ای از ...ادامه مطلب»

رضاشاه پهلوی از دولت‌های خارجی درخواست کرد که بجای persia ،تنها «ایران...
1host2u.com 21/03/1935 تاریخ
نام کشورعجم آمده‌است. ا. «انیران» متضاد این واژه و به معنای ناایرانی و غیر زرتشتی است و ایرانی میتواند بمعنای مردمانی باشد که درمنطقه جغرافیایی ایران ...ادامه مطلب»


EOF