نبرد نهاوند

نبرد نهاوند ...
fa.wikipedia.org 14/02/642 تاریخ

کلیدواژه ها:#Fa.wikipedia.org، #ابی، #اردو، #اصفهان، #ایران، #ایرانی، #این_زمان، #بروجرد، #بصره، #بهمن، #تیسفون، #جنگ_قادسیه، #جنگ_نهاوند، #حلوان، #خبر، #خراسان، #دودمان، #ساسانی، #سپاه، #سیستان، #طبرستان، #عراق، #عرب، #عمان، #غربی، #فارس، #فرمان، #قادسیه، #مدائن، #مرو، #مقاومت، #ملایر، #نهاوند، #هجری، #همدان، #چین، #کرمان، #کرمانشاه، #کوفه، #گرگان، #یاقوت، #یزدگرد، #یزدگرد_سوم

جنگ نهاوند ، در روز پنجم ربیع‌الاول سال بیست ویکم هجری ، برابر با ۲۵ بهمن ۲۰ خورشیدی و ۱۴ فوریه سال ۶۴۲ میلادی بین سپاه ایران و اعراب در حمله اعراب به ایران در نزدیکی نهاوند که در منطقه‌ای کوهستانی واقع شده ، اتفاق افتاد. جنگ نهاوند که اعراب آن را فتح‌الفتوح نامیدند یکی از مهم‌ترین جنگ‌هایی است که بین اعراب و ایرانیان اتفاق افتاده‌است. ابن اثیر در خصوص علت این نام‌گذاری می‌نویسد « اعراب فتح نهاوند را « فتح‌الفتوح » نامیدند زیرا بعد از آن ایرانیان نتوانستند اوضاع را ساماندهی منظم بنمایند و قوای ملی مقابله با اعراب تازی تشکیل دهند ، و پس از این جنگ بود که اعراب سراسر کشور ایران را تصرف کردندو بجز مقاومت های محلی و منطقه ایی ، ایستادگی سراسری و تحت فرماندهی یک قدرت مشخص و واحد صورت نگرفت و بدین ترتیب دودمان ساسانی نیز از صفحه روزگار محو شد.
سقوط دژ نهاوند یکی از نقاط عطف جنگ بود.

* * * پیشینه جنگ
پس از پیروزی در جنگ قادسیه و ورود عرب‌ها به مدائن (تیسفون) خبر رسید که مهران رازی در جلولاء (نزدیک حلوان) سپاهی گرد آورده‌است و بر حسب نامهٔ عمر به سعد بن ابی وقاص در تیسفون که بتازگی تسخیر شده بود اقامت گزید و برادر زادهٔ خود هاشم بن عتبه را با دوازده هزار نفر به جانب جلولا نزدیک (شهر باستانی حلوان) گسیل ساخت و پس از جنگ سختی که در آنحدود رخ داد ، فتح نصیب لشکر عرب شد. جلولا و حلوان بدست اعراب افتاد و خزاین اطراف به یغما رفت.
عزل سعد
سعد بن ابی وقاص در کوفه بنای عمارت عالی نهاد و از آن مکان ، متصرفات آن‌حدود را ، اداره می‌کرد. در همین هنگام ، شکایات متوالی از « سعد » ، نزد عمر شد و بالاخره خلیفهٔ دوم امر داد قصر کوفه را ویران سازند و سعد را احضار کرده عمّار پسر یاسر را به جای او گماشت. عزل سعدبن ابی‌وقاص ، یزدگرد را ، به این خیال انداخت ، که متصرفات از دست رفتهٔ خود را ، مجدداً به‌چنگ آورد و همین‌طور سرداران عرب ، که همواره مایل بودند از اوضاع آشفته ایران استفاده کنند و غنایم بیشتری بدست آورند ، خلیفه را آماده کردند…
نبرد نهاوند و فروپاشی امپراتوری ساسانی
سرانجام برای مواجهه با خطری که ایران را تهدید می‌کرد ، پادشاه ایران یزدگرد سوم که از مدائن گریخته بود و در شهرهای غربی ایران آواره گشته بود ، تصمیم گرفت یک بار دیگر تمام قوای خود را تجهیز کند ، تا مگر اعراب را ، از مدائن و عراق براند و دست آن‌ها را از تعرض به بلاد غربی ، کوتاه نماید. از طرفی دیگر ، پیروزی در این جنگ ، می‌توانست راه ورود اعراب را ، به مناطق داخلی ایران هموار کرده و غنایم زیادی نصیب آن‌ها سازد.
نهاوند شهر بزرگی بود ، که در سمت جنوب شرقی استان همدان واقع شده و بین این شهر تا همدان ۱۴ فرسخ راه بوده‌است. امروزه این شهر ، میان چهار شهر بروجرد ، همدان ، ملایر و کرمانشاه قرار دارد.
یزدگرد در سال بیست ویکم هجری قمری گماشتگان خود را از ری به خراسان ، گرگان ، طبرستان ، مرو ، سیستان ، کرمان و فارس فرستاده ، حکام را به جمع‌آوری لشکر تشویق و ترغیب نمود و به قولی که خالی از اغراق نیست ، قریب یکصد هزار نفر در نهاوند گرد آمدند. نقشه آن بود که حلوان و تیسفون را فتح کرده ، کوفه و بصره را که مهمترین سنگرهای عرب در آنحدود بود ، تسخیر سازند.
گرد آمدن این سپاه انبوه در نهاوند ، البته بار دیگر برای اعراب کوفه ، خطر و تهدید بزرگی بود. به همین جهت عمار بن یاسر که در این زمان ، بنا بر مشهور به جای سعد بن ابی وقاص امارت کوفه داشت ، نامه‌ای به خلیفه نوشت و او را از این ماجرا آگاه کرد و در دفع این خطر از او کمک خواست. خلیفه که از این خبر سخت به وحشت افتاده بود ، یک لحظه اندیشید که خود به تنهایی ، آهنگ عراق کند ، اما عاقبت از آن خیال بیرون رفت و نعمان بن عمرو بن مقرن مزنی را که در آن زمان عهده‌دار خراج استان کشتگر (کسکر) بود ، به امارت لشکر نامزد کرد. فرمان هم داد که از شام و عمان و بصره و دیگر اقطار نیز ، قسمتی از سپاه اعراب به وی بپیوندند. نعمان با این لشکر از کوفه بیرون آمد و در جایی نزدیک نهاوند اردو زد. چند روزی دو لشکر مقابل یکدیگر بودند و جنگ و تلاقی روی نمی‌داد. آخر اعراب به دروغ آوازه درافکندند ، که خلیفه مرده‌است و آن‌ها قصد بازگشت دارند. با این حیله ، ایرانیان را از سنگر بیرون کشیدند و در صحرا با آن‌ها دست بجنگ زدند. جنگی که روی داد ، سخت و خونین بود و سه روز طول کشید. نعمان در جنگ کشته شد. ایرانیان شکست خوردند و بسیاری فرار کردند. اهل نهاوند حصاری گشتند ، اما عاقبت به صلح راضی شدند.
غنائم بی‌شماری بدست عرب افتاد و از آن‌جمله است دو صندوق بزرگ پر از مروارید ، زبرجد و یاقوت ، که شخصی در مقابل طلبیدن امان ، آن را به اعراب نشان داد. پس از نهاوند همدان بدست عرب افتاد.
یزدگرد سوم پس از جنگ نهاوند
جنگ نهاوند امید یزدگرد سوم را مبدل به یأس کرد ، ولی این پادشاه ساسانی دست از آزادسازی ایران برنداشت و تازنده بود ، کوشش نمود تا شاید کاری از پیش ببرد ، پس از اینکه خبر « جنگ نهاوند » به او رسید ، از ری به اصفهان و از آنجا به کرمان رفت ، و در آخر در مرو اقامت گزید و از دولت‌های همجوار کمک خواست. ماهوی حکمران ایرانی مرو با نیرنگ قراولان او را نابود ساخت و قصد کشتن یزدگرد را داشت. یزدگرد چاره جز ترک آن‌حدود ندید و در همان نزدیکی ، به‌قولی بدست آسیابانی ، که طمع در جامهٔ زرین و فاخر او نمود ، کشته شد. خانوادهٔ یزدگرد پس از مرگ او به چین پناهنده شدند.
نهاوند ، در روز پنجم ربیع‌الاول سال بیست ویکم هجری ، برابر با ۲۵ بهمن ۲۰ خورشیدی و ۱۴ فوریه سال ۶۴۲ میلادی بین سپاه ایران و اعراب در حمله اعراب به ایران در نزدیکی نهاوند که در منطقه‌ای کوهستانی واقع شده ، اتفاق افتاد. جنگ نهاوند که اعراب آن را فتح‌الفتوح نامیدند یکی از مهم‌ترین جنگ‌هایی است که بین اعراب و ایرانیان اتفاق افتاده‌است. ابن اثیر در خصوص علت این نام‌گذاری می‌نویسد « اعراب فتح نهاوند را « فتح‌الفتوح » نامیدند زیرا بعد از آن ایرانیان نتوانستند اوضاع را ساماندهی منظم بنمایند و قوای ملی مقابله با اعراب تازی تشکیل دهند ، و پس از این جنگ بود که اعراب سراسر کشور ایران را تصرف کردندو بجز مقاومت های محلی و منطقه ایی ، ایستادگی سراسری و تحت فرماندهی یک قدرت مشخص و واحد صورت نگرفت و بدین ترتیب دودمان ساسانی نیز از صفحه روزگار محو شد.
سقوط دژ نهاوند یکی از نقاط عطف جنگ بود.

* * * پیشینه جنگ
پس از پیروزی در جنگ قادسیه و ورود عرب‌ها به مدائن (تیسفون) خبر رسید که مهران رازی در جلولاء (نزدیک حلوان) سپاهی گرد آورده‌است و بر حسب نامهٔ عمر به سعد بن ابی وقاص در تیسفون که بتازگی تسخیر شده بود اقامت گزید و برادر زادهٔ خود هاشم بن عتبه را با دوازده هزار نفر به جانب جلولا نزدیک (شهر باستانی حلوان) گسیل ساخت و پس از جنگ سختی که در آنحدود رخ داد ، فتح نصیب لشکر عرب شد. جلولا و حلوان بدست اعراب افتاد و خزاین اطراف به یغما رفت.
عزل سعد
سعد بن ابی وقاص در کوفه بنای عمارت عالی نهاد و از آن مکان ، متصرفات آن‌حدود را ، اداره می‌کرد. در همین هنگام ، شکایات متوالی از « سعد » ، نزد عمر شد و بالاخره خلیفهٔ دوم امر داد قصر کوفه را ویران سازند و سعد را احضار کرده عمّار پسر یاسر را به جای او گماشت. عزل سعدبن ابی‌وقاص ، یزدگرد را ، به این خیال انداخت ، که متصرفات از دست رفتهٔ خود را ، مجدداً به‌چنگ آورد و همین‌طور سرداران عرب ، که همواره مایل بودند از اوضاع آشفته ایران استفاده کنند و غنایم بیشتری بدست آورند ، خلیفه را آماده کردند…
نبرد نهاوند و فروپاشی امپراتوری ساسانی
سرانجام برای مواجهه با خطری که ایران را تهدید می‌کرد ، پادشاه ایران یزدگرد سوم که از مدائن گریخته بود و در شهرهای غربی ایران آواره گشته بود ، تصمیم گرفت یک بار دیگر تمام قوای خود را تجهیز کند ، تا مگر اعراب را ، از مدائن و عراق براند و دست آن‌ها را از تعرض به بلاد غربی ، کوتاه نماید. از طرفی دیگر ، پیروزی در این جنگ ، می‌توانست راه ورود اعراب را ، به مناطق داخلی ایران هموار کرده و غنایم زیادی نصیب آن‌ها سازد.
نهاوند شهر بزرگی بود ، که در سمت جنوب شرقی استان همدان واقع شده و بین این شهر تا همدان ۱۴ فرسخ راه بوده‌است. امروزه این شهر ، میان چهار شهر بروجرد ، همدان ، ملایر و کرمانشاه قرار دارد.
یزدگرد در سال بیست ویکم هجری قمری گماشتگان خود را از ری به خراسان ، گرگان ، طبرستان ، مرو ، سیستان ، کرمان و فارس فرستاده ، حکام را به جمع‌آوری لشکر تشویق و ترغیب نمود و به قولی که خالی از اغراق نیست ، قریب یکصد هزار نفر در نهاوند گرد آمدند. نقشه آن بود که حلوان و تیسفون را فتح کرده ، کوفه و بصره را که مهمترین سنگرهای عرب در آنحدود بود ، تسخیر سازند.
گرد آمدن این سپاه انبوه در نهاوند ، البته بار دیگر برای اعراب کوفه ، خطر و تهدید بزرگی بود. به همین جهت عمار بن یاسر که در این زمان ، بنا بر مشهور به جای سعد بن ابی وقاص امارت کوفه داشت ، نامه‌ای به خلیفه نوشت و او را از این ماجرا آگاه کرد و در دفع این خطر از او کمک خواست. خلیفه که از این خبر سخت به وحشت افتاده بود ، یک لحظه اندیشید که خود به تنهایی ، آهنگ عراق کند ، اما عاقبت از آن خیال بیرون رفت و نعمان بن عمرو بن مقرن مزنی را که در آن زمان عهده‌دار خراج استان کشتگر (کسکر) بود ، به امارت لشکر نامزد کرد. فرمان هم داد که از شام و عمان و بصره و دیگر اقطار نیز ، قسمتی از سپاه اعراب به وی بپیوندند. نعمان با این لشکر از کوفه بیرون آمد و در جایی نزدیک نهاوند اردو زد. چند روزی دو لشکر مقابل یکدیگر بودند و جنگ و تلاقی روی نمی‌داد. آخر اعراب به دروغ آوازه درافکندند ، که خلیفه مرده‌است و آن‌ها قصد بازگشت دارند. با این حیله ، ایرانیان را از سنگر بیرون کشیدند و در صحرا با آن‌ها دست بجنگ زدند. جنگی که روی داد ، سخت و خونین بود و سه روز طول کشید. نعمان در جنگ کشته شد. ایرانیان شکست خوردند و بسیاری فرار کردند. اهل نهاوند حصاری گشتند ، اما عاقبت به صلح راضی شدند.
غنائم بی‌شماری بدست عرب افتاد و از آن‌جمله است دو صندوق بزرگ پر از مروارید ، زبرجد و یاقوت ، که شخصی در مقابل طلبیدن امان ، آن را به اعراب نشان داد. پس از نهاوند همدان بدست عرب افتاد.
یزدگرد سوم پس از جنگ نهاوند
جنگ نهاوند امید یزدگرد سوم را مبدل به یأس کرد ، ولی این پادشاه ساسانی دست از آزادسازی ایران برنداشت و تازنده بود ، کوشش نمود تا شاید کاری از پیش ببرد ، پس از اینکه خبر « جنگ نهاوند » به او رسید ، از ری به اصفهان و از آنجا به کرمان رفت ، و در آخر در مرو اقامت گزید و از دولت‌های همجوار کمک خواست. ماهوی حکمران ایرانی مرو با نیرنگ قراولان او را نابود ساخت و قصد کشتن یزدگرد را داشت. یزدگرد چاره جز ترک آن‌حدود ندید و در همان نزدیکی ، به‌قولی بدست آسیابانی ، که طمع در جامهٔ زرین و فاخر او نمود ، کشته شد. خانوادهٔ یزدگرد پس از مرگ او به چین پناهنده شدند.
--- ---
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

نبرد قادسیه...
fa.wikipedia.org 16/11/636 تاریخ
نبرد قادسیه، نبردی است که در شوال سال ۱۵ هجری قمری برابر با نوامبر ۶۳۶ میلادی میان سپاه خلافت راشدین به فرماندهی سعد بن ابی وقاص و لشکر ایرانشهر به فر...ادامه مطلب»

انتقال ۱۰.۵ میلیون یورو از پول‌های بلوکه شده بانک ملت در اروپا به شعبه...
sahm1001.com ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ اقتصاد
مدیر شعبه بانک ملت در ارمنستان از وصول 10.5 میلیون یورو از پول‌های بلوکه شده این بانک خبر داد. سید غلامرضا موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگز...ادامه مطلب»

شاه اسماعیل صفوی، بنیان‌گذار دودمان صفوی پس از ۲۳ سال پادشاهی و در سن ...
fa.wikipedia.org 23/05/1524 تاریخ
شاه ابوالمظفر بن شیخ حیدر بن شیخ جنید معروف به شاه اسماعیل یکم (زاده ۱۷ ژوئیه ۱۴۸۷ و درگذشته ۲۳ مه ۱۵۲۴) پایه‌گذار سلسله پادشاهی صفوی می‌باشد. حکم ران...ادامه مطلب»

پیروزی ایرانیان در نبرد پل ...
1host2u.com 20/10/634 تاریخ
جنگ پل یا جنگ جسر به یکی از رشته جنگ‌های صدر اسلام که بین ایران و اعراب به وقوع پیوست، گفته‌می‌شود. وقوع این جنگ در سال ۶۳۴ میلادی بوده‌است. پیشینه جن...ادامه مطلب»


EOF