سخنان رضا پهلوی؛ وقتی شاهزاده "شورشی" می‌شود

سخنان رضا پهلوی؛ وقتی شاهزاده "شورشی" می‌شود...
p.dw.com ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ سیاست

کلیدواژه ها:#P.dw.com، #انتخابات، #ایران، #ایران_اینترنشنال، #ایرانی، #تاریخ، #تلگرام، #جمهوریت، #حزب_مشروطه_ایران، #حقوق_بشر، #حکومت، #دویچه_وله، #رضا_شاه، #سلطنت، #سلطنت_مشروطه، #شاه، #شریعتمداری، #فارسی، #فرشگرد، #فرهنگ، #قاهره، #مجلس، #محور، #مردم، #پهلوی، #کیانی

یک فایل صوتی که ظاهرا از یک جلسه خصوصی به بیرون درز کرده ، بحث‌های زیادی را برانگیخته است. رضا پهلوی در این فایل خود را یک "شورشی" می‌نامد و تصریح می‌کند که نظام جمهوریت را به سلطنت موروثی ترجیح می‌دهد.
« من اساس دموکراسی را بر مبنای جمهوریت می‌بینم یعنی حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خودشان و حکومت بر خود بر مبنای انتخابات و دادن رای به کسانی که در قبال این رای پاسخگو و مسئول باشند. »
اینها بخش‌هایی از سخنان کسی است که ۴۰ سال پیش در قاهره سوگند پادشاهی یاد کرد. رضا پهلوی در یک فایل صوتی که اخیرا منتشر شده و ظاهرا مربوط به یک جلسه پرسش و پاسخ در هشتم مارس امسال است ، صراحتا گفته سیستم جمهوریت را ترجیح می‌دهد.
او خود را در برابر آنچه "میراث‌دارش" است ، یک "شورشی" نامیده و گفته است: « منکر این نیستم که شاید برای بعضی فرهنگ‌ها یک نماد سمبلیک باید وجود داشته باشد اما به عنوان یک دموکرات نمی‌توانم توجیه کنم که مبنای تعیین شدن یک مسئول حتی به طور سمبلیک می‌تواند مبنای موروثی داشته باشد ، باید مبنای انتخاباتی داشته باشد. »
ایران
سخنان رضا پهلوی؛ وقتی شاهزاده "شورشی" می‌شود
یک فایل صوتی که ظاهرا از یک جلسه خصوصی به بیرون درز کرده ، بحث‌های زیادی را برانگیخته است. رضا پهلوی در این فایل خود را یک "شورشی" می‌نامد و تصریح می‌کند که نظام جمهوریت را به سلطنت موروثی ترجیح می‌دهد.
Iran Prinz Reza Pahlavi
« من اساس دموکراسی را بر مبنای جمهوریت می‌بینم یعنی حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خودشان و حکومت بر خود بر مبنای انتخابات و دادن رای به کسانی که در قبال این رای پاسخگو و مسئول باشند. »
اینها بخش‌هایی از سخنان کسی است که ۴۰ سال پیش در قاهره سوگند پادشاهی یاد کرد. رضا پهلوی در یک فایل صوتی که اخیرا منتشر شده و ظاهرا مربوط به یک جلسه پرسش و پاسخ در هشتم مارس امسال است ، صراحتا گفته سیستم جمهوریت را ترجیح می‌دهد.
او خود را در برابر آنچه "میراث‌دارش" است ، یک "شورشی" نامیده و گفته است: « منکر این نیستم که شاید برای بعضی فرهنگ‌ها یک نماد سمبلیک باید وجود داشته باشد اما به عنوان یک دموکرات نمی‌توانم توجیه کنم که مبنای تعیین شدن یک مسئول حتی به طور سمبلیک می‌تواند مبنای موروثی داشته باشد ، باید مبنای انتخاباتی داشته باشد. »
رضا پهلوی از قطع کردن "بند ناف" سلطنت گفته و اینکه به عنوان یک دموکرات نمی‌تواند بپذیرد که صرفا چون پدر و پدربزرگش پادشاه بوده‌اند او هم باید پادشاه باشد.
این سخنان بسیار مورد توجه طیف طرفداران جمهوری قرار گرفته است. چهره‌های سرشناسی در این طیف سخنان رضا پهلوی را پایان دعوای جمهوریت و سلطنت دانسته و آن را نقطه آغازی برای یکپارچگی اپوزیسیون ایرانی ارزیابی کرده‌اند.
عمار ملکی یکی از کسانی است که در توییترش از سخنان رضا پهلوی استقبال کرده است.
حسن شریعتمداری ، سخنگوی شورای مدیریت گذار نیز سخنان رضا پهلوی را یک نقطه عطف دانسته و در صفحه فیس بوکش نوشته که جمهوری‌خواهانی مانند او با این سخنان "یک متحد قوی و جدید" پیدا کرده‌اند.
آقای شریعتمداری همچنین در گفت و گو با تلویزیون ایران اینترنشنال اقدام رضا پهلوی را قابل تحسین و شجاعانه دانست و گفته او با این سخنان از چهره خود "ابهام زدایی" کرده است.
شریعتمداری همچنین تاکید کرده که فاصله او از نظر سیاسی با رضا پهلوی کمتر شده است.
سخنانی که تازه نیست
طیف مشروطه‌خواه اما ظاهرا چندان از این سخنان راضی نیست. این گروه یا به کل منکر تازه بودن این سخنان شده‌اند و آن را "حرف همیشگی شاهزاده" دانسته‌اند و یا اینکه سخنان صریح رضا پهلوی را به دلخواه خود تفسیر کرده‌اند.
فواد پاشایی ، رایزن حزب مشروطه ایران در گفت و گو با تلویزیون ایران اینترنشنال سخنان رضا پهلوی را تاییدی بر پادشاهی مشروطه و تلاشی برای کم کردن مخالفت تندروها و جذب حداکثری نیروهای اپوزیسیون دانست.
او همچنان معتقد است که رضا پهلوی در صورتی که مردم بخواهند پادشاه مشروطه خواهد بود.
این در حالی است که آقای پهلوی در بخش دیگری از سخنانش ، اجبار یک شخص به پذیرش پادشاهی و مسئولیت را نقض حقوق بشر دانست و خطاب به هوادارانش گفت که اگر کسی نخواهد این سمت را بپذیرد و فقط به این دلیل که از خانواده پادشاهی است مجبور به پذیرش این پست شود ، این نقض حقوق بشر است.
رضا پهلوی آشکارا گفته است: « ما باید از این فرهنگ فردمحوری خارج شده و برویم دنبال سیستم محور کردن مسئله. باید نهادها را تقویت کنیم ، فرد مهم نیست نهادها و ساختارها مهم هستند. »
هرچند که برخی از طرفداران نظام مشروطه ، سلطنت را به عنوان یک ساختار نگاه کرده و سلطنت مشروطه را انتخابی می‌دانند.
حجت کلاشی یکی از این افراد است که در توییترش انتخاب رضا شاه را نیز بر مبنای دموکراسی و توسط مجلس دانسته است
علیرضا کیانی از اعضای فرشگرد نیز همین نظر را دارد. او با رجوع به تاریخ مشروطه ، انتخاب پادشاه را وظیفه مجلس و در نتیجه این نهاد را نهادی انتخابی می‌داند.
ایران
سخنان رضا پهلوی؛ وقتی شاهزاده "شورشی" می‌شود
یک فایل صوتی که ظاهرا از یک جلسه خصوصی به بیرون درز کرده ، بحث‌های زیادی را برانگیخته است. رضا پهلوی در این فایل خود را یک "شورشی" می‌نامد و تصریح می‌کند که نظام جمهوریت را به سلطنت موروثی ترجیح می‌دهد.
Iran Prinz Reza Pahlavi
« من اساس دموکراسی را بر مبنای جمهوریت می‌بینم یعنی حق انتخاب مردم در تعیین سرنوشت خودشان و حکومت بر خود بر مبنای انتخابات و دادن رای به کسانی که در قبال این رای پاسخگو و مسئول باشند. »
اینها بخش‌هایی از سخنان کسی است که ۴۰ سال پیش در قاهره سوگند پادشاهی یاد کرد. رضا پهلوی در یک فایل صوتی که اخیرا منتشر شده و ظاهرا مربوط به یک جلسه پرسش و پاسخ در هشتم مارس امسال است ، صراحتا گفته سیستم جمهوریت را ترجیح می‌دهد.
او خود را در برابر آنچه "میراث‌دارش" است ، یک "شورشی" نامیده و گفته است: « منکر این نیستم که شاید برای بعضی فرهنگ‌ها یک نماد سمبلیک باید وجود داشته باشد اما به عنوان یک دموکرات نمی‌توانم توجیه کنم که مبنای تعیین شدن یک مسئول حتی به طور سمبلیک می‌تواند مبنای موروثی داشته باشد ، باید مبنای انتخاباتی داشته باشد. »
رضا پهلوی از قطع کردن "بند ناف" سلطنت گفته و اینکه به عنوان یک دموکرات نمی‌تواند بپذیرد که صرفا چون پدر و پدربزرگش پادشاه بوده‌اند او هم باید پادشاه باشد.
این سخنان بسیار مورد توجه طیف طرفداران جمهوری قرار گرفته است. چهره‌های سرشناسی در این طیف سخنان رضا پهلوی را پایان دعوای جمهوریت و سلطنت دانسته و آن را نقطه آغازی برای یکپارچگی اپوزیسیون ایرانی ارزیابی کرده‌اند.
عمار ملکی یکی از کسانی است که در توییترش از سخنان رضا پهلوی استقبال کرده است.
حسن شریعتمداری ، سخنگوی شورای مدیریت گذار نیز سخنان رضا پهلوی را یک نقطه عطف دانسته و در صفحه فیس بوکش نوشته که جمهوری‌خواهانی مانند او با این سخنان "یک متحد قوی و جدید" پیدا کرده‌اند.
آقای شریعتمداری همچنین در گفت و گو با تلویزیون ایران اینترنشنال اقدام رضا پهلوی را قابل تحسین و شجاعانه دانست و گفته او با این سخنان از چهره خود "ابهام زدایی" کرده است.
شریعتمداری همچنین تاکید کرده که فاصله او از نظر سیاسی با رضا پهلوی کمتر شده است.
سخنانی که تازه نیست
طیف مشروطه‌خواه اما ظاهرا چندان از این سخنان راضی نیست. این گروه یا به کل منکر تازه بودن این سخنان شده‌اند و آن را "حرف همیشگی شاهزاده" دانسته‌اند و یا اینکه سخنان صریح رضا پهلوی را به دلخواه خود تفسیر کرده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
فواد پاشایی ، رایزن حزب مشروطه ایران در گفت و گو با تلویزیون ایران اینترنشنال سخنان رضا پهلوی را تاییدی بر پادشاهی مشروطه و تلاشی برای کم کردن مخالفت تندروها و جذب حداکثری نیروهای اپوزیسیون دانست.
او همچنان معتقد است که رضا پهلوی در صورتی که مردم بخواهند پادشاه مشروطه خواهد بود.
این در حالی است که آقای پهلوی در بخش دیگری از سخنانش ، اجبار یک شخص به پذیرش پادشاهی و مسئولیت را نقض حقوق بشر دانست و خطاب به هوادارانش گفت که اگر کسی نخواهد این سمت را بپذیرد و فقط به این دلیل که از خانواده پادشاهی است مجبور به پذیرش این پست شود ، این نقض حقوق بشر است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
رضا پهلوی آشکارا گفته است: « ما باید از این فرهنگ فردمحوری خارج شده و برویم دنبال سیستم محور کردن مسئله. باید نهادها را تقویت کنیم ، فرد مهم نیست نهادها و ساختارها مهم هستند. »
هرچند که برخی از طرفداران نظام مشروطه ، سلطنت را به عنوان یک ساختار نگاه کرده و سلطنت مشروطه را انتخابی می‌دانند.
حجت کلاشی یکی از این افراد است که در توییترش انتخاب رضا شاه را نیز بر مبنای دموکراسی و توسط مجلس دانسته است.
علیرضا کیانی از اعضای فرشگرد نیز همین نظر را دارد. او با رجوع به تاریخ مشروطه ، انتخاب پادشاه را وظیفه مجلس و در نتیجه این نهاد را نهادی انتخابی می‌داند.
برخی از تحلیلگران درباره سخنان رضا پهلوی نظر مستقیمی نداده‌اند و گفته یا نوشته‌اند که منتظر اظهارنظر مستقیم خود او می‌مانند. گروهی هم نوشته‌اند که تا این سخنان به صورت کتبی و با امضای آقای پهلوی منتشر نشود ، ارزش و اعتباری نخواهد داشت.
آیا فرزند آخرین پادشاه ایران به قول برخی از کارشناسان این "شهامت و شجاعت" را دارد که از یک تریبون رسمی اعلام کند که بر علیه سلطنت موروثی طغیان کرده و خواهان نظام جمهوری است؟
این اتفاق می‌تواند نقطه عطفی برای اپوزیسیون ایران باشد.

--- ---...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

کودتای ۲۸ مرداد...
parseed.ir 19/08/1953 تاریخ
کودتای ۲۸ مرداد (به تعبیر حکومت پهلوی: رستاخیز ۲۸ مرداد) کودتایی است که با طرح و حمایت مالی و اجرائی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و آژانس اطلاعات مرکز...ادامه مطلب»

تاسیس حزب توده ایران...
fa.wikipedia.org 02/10/1941 تاریخ
بلافاصله پس از تبعید رضاشاه پهلوی و آزادی زندانیان سیاسی، عده‌ای از اعضای جوان‌تر «۵۳ نفر» مارکسیست مشهور، از جمله ایرج اسکندری، بزرگ علوی، عبدالحسین ...ادامه مطلب»

نمایش سلفی ناصرالدین‌شاه درکاخ گلستان...
irna.ir ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ تاریخ
تهران-ایرنا- نمایشگاه عکس های دوره ناصری در حالی در کاخ گلستان برپاست که اولین عکس سلفی ناصرالدین شاه که در تالار آیینه انداخته، یکی از جذابیتهای این ...ادامه مطلب»

معشوق فرح پهلوی چه کسی بود؟ ...
afkarnews.ir ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ مردم
به گزارش افکارنیوز،‌ احمد‌علی مسعود انصاری پسر خاله فرح پهلوی بعد از ازدواج فرح با محمد رضا شاه به دربار نزدیک شد و حتی با شاه بعد از فرار از ایران و ...ادامه مطلب»


EOF