نهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران

نهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران ...
fa.wikipedia.org ۱۳۸۴/۰۳/۲۷ تاریخ

کلیدواژه ها:#Fa.wikipedia.org، #آذربایجان، #آذربایجان_شرقی، #آذربایجان_غربی، #آزاد، #آستانه، #احمدی_نژاد، #اردبیل، #اردشیر، #اسلامی، #اصفهان، #اعتراض، #اعتراضات، #افکار، #الهه_کولایی، #امام، #انتخابات، #انتخابات_ریاست_جمهوری_ایران، #انقلاب، #اکبر_هاشمی_بهرمانی، #ایران، #ایلام، #باب، #بختیاری، #بسیج، #بلوچستان، #بوشهر، #بیداری، #تهران، #تومان، #جلب، #جمهوری_اسلامی، #جمهوریت، #حقوق_بشر، #خاتمی، #خراسان، #خراسان_جنوبی، #خراسان_شمالی، #خرداد، #خوزستان، #دادگستری، #دولت، #رئوس_مطالب، #رئیس، #رفسنجانی، #روزنامه_کیهان، #زنجان، #سمنان، #سپاه، #سپاه_پاسداران، #سیستان، #سیستان_و_بلوچستان، #شاهد، #شهرستان، #شورای_نگهبان، #صدا_و_سیما، #علی_اردشیر_لاریجانی، #علی_اکبر_هاشمی_رفسنجانی، #غربی، #فارس، #قالیباف، #قانونی، #قزوین، #قم، #لرستان، #مازندران، #مجتبی، #مجلس، #مجلس_شورای_اسلامی، #محمد_خاتمی، #محمود_احمدی_نژاد، #مصطفی_معین، #معین، #مقاومت، #مهدی، #مهدی_کروبی، #مهر، #میدان، #نازی، #نظامی، #هاشمی، #هاشمی_رفسنجانی، #هرمزگان، #همدان، #وزارت_کشور، #پاسداران، #چهارمحال، #چهارمحال_و_بختیاری، #کردستان، #کرمان، #کرمانشاه، #کهکیلویه، #کیهان، #گلستان، #گیلان، #یزد

انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۴ خورشیدی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود ، که طی دو مرحله در تاریخ ۲۷ خرداد و ۳ تیر همان سال بر‌گزار شد و در جریان آن محمود احمدی نژاد به عنوان ششمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد.
رد صلاحیت

شورای نگهبان ایران از ۱۰۱۴ نفری که برای انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده بودند تنها صلاحیت شش نفر از آنان را تأیید کرد ولی پس از دستور آیت‌الله خامنه‌ای صلاحیت دوتن دیگر (مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده) را نیز تائید کرد.
آرای نامزدها
وضعیت آرای نامزدها در استانهای مختلف

آذربایجان شرقی دور اول واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۵۰۵ نفر کل آرا: ۱۳۷۶۴۷۷ نفر درصد مشارکت: ۵۱٫۵ درصد اول: محسن مهر علیزاده ۳۷۸۶۰۴ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۲۶۸۹۵۴ رای سوم: محمود احمدی نژاد ۱۹۸۴۱۷ چهارم: مصطفی معین ۱۹۰۲۱۱ پنجم: محمد باقر قالیباف ۱۲۲۱۶۰ ششم: مهدی کروبی ۱۲۱۹۶۹ هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۲۸۰۷۵

دور دوم کل آرا: ۱۲۳۲۲۵۵ نفر درصد مشارکت: ۴۶٫۲ درصد محمود احمدی نژاد: ۸۳۷۶۶۰ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۶۴۱۱۰ رای

آذربایجان غربی دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۹۲۹ نفر کل آرا: ۸۴۳۸۰۶ رای درصد مشارکت: ۴۴٫۰۲ درصد

اول: محسن مهر علیزاده ۱۶۳۰۹۱ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۱۵۲۵ سوم: مصطفی معین ۱۴۶۹۴۱ چهارم: محمد باقر قالیباف ۱۴۱۲۸۹ پنجم: مهدی کروبی ۹۹۷۶۶ ششم: محمود احمدی نژاد ۷۵۳۱۹ هفتم علی اردشیر لاریجانی ۱۵۴۳۵

دور دوم شرکت کنندگان: ۷۱۲۱۱۴ نفر محمود احمدی نژاد: ۴۲۸۵۵۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۵۰۱۸۶ رای

اردبیل دور اول واجدان شرایط: ۹۰۸ هزار و ۷۹۴ نفر کل آرا: ۴۹۰۴۵۰ نفر درصد مشارکت: ۵۳٫۹ درصد اول: محسن مهر علیزاده ۱۱۱۴۶۵ دوم: محمد باقر قالیباف ۱۰۶۲۷۲ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۹۵۴۵۰ چهارم: مصطفی معین ۶۷۱۳۴ پنجم: مهدی کروبی۵۳۹۰۶ ششم: محمود احمدی نژاد ۳۴۰۹۵ هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۷۷۶۶

دور دوم کل آرا: ۴۴۵۳۵۲ نفر درصد مشارکت: ۴۹ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۸۰۲۶۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۵۴۵۹۱ رای

اصفهان دور اول کل آرا: ۱۸۳۷۱۳۷ واجدان شرایط: ۳ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۱۸ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۲ درصد

اول: محمود احمدی نژاد ۸۰۱۶۳۵ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۲۶۰۸۵۸ سوم: محمد باقر قالیباف ۱۹۸۴۰۹ چهارم: مهدی کروبی ۱۹۶۵۱۲ پنجم: مصطفی معین ۱۹۶۲۶۱ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۷۳۴۵۲ هفتم: محسن مهر علیزاده ۳۰۳۲۵

دور دوم کل آرا:۱۱۰۷۲۱۲ درصد مشرکت: ۳۵٫۲ درصد محمود احمدی نژاد: ۷۰۸۳۰۳ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۰۰۶۹۳ رای

ایلام دور اول واجدان شرایط: ۳۷۲ هزار و ۲۶۴ نفر کل آرا: ۲۹۹۳۹۶ نفر درصد مشارکت: ۸۰٫۴۳ درصد

اول: مهدی کروبی ۱۰۸۶۲۷ دوم: مصطفی معین ۵۶۲۵۲۶ سوم: محمد باقر قالیباف ۴۱۰۸۲ چهارم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۴۰۵۸۰ پنجم: محمود احمدی نژاد ۳۳۳۸۳ ششم: علی اردشیرلاریجانی ۶۷۸۳ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۳۰۲۶

دور دوم شرکت کنندگان: ۲۴۸۵۱۳ نفر محمود احمدی نژاد: ۱۲۷۲۵۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۱۳۸۳۸ رای

بوشهر دور اول واجدان شرایط: ۵۸۱ هزار و ۴۳۴ نفر کل آرا ۴۲۰۵۷۹ نفر درصد مشارکت: ۷۲٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۹۸۱۴۸ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۹۷۴۱۲ سوم: محمود احمدی نژاد ۸۲۳۷۶ چهارم: مصطفی معین ۶۸۴۵۷ پنجم: محمد باقر قالیباف ۴۶۹۶۲ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۸۲۰۷ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۴۹۴۲

دور دوم شرکت کنندگان: ۳۸۶۵۷۰ نفر محمود احمدی نژاد: ۲۱۵۷۵۰ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۶۱۶۵۴ رای

تهران دور اول کل آرا: ۵۲۴۱۷۳۲ نفر واجدان شرایط: هشت میلیون و ۲۳۱ هزار و ۲۳۰ نفر درصد مشارکت: ۶۳٫۷ درصد

اول: محمود احمدی نژاد با یک میلیون و ۵۰۰ هزار و ۸۲۹ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی یک میلیون و ۲۷۴ هزار و ۲۷۶ رای سوم: مصطفی معین ۶۴۸۵۹۸ چهارم: محمد باقر قالیباف ۶۱۴۳۸۱ پنجم: مهدی کروبی ۴۱۵۱۸۷ ششم: محسن مهرعلیزاده ۲۸۱۷۴۸ هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۲۴۶۱۶۷

دور دوم کل آرا: ۳۶۵۴۸۰۱ نفر درصد مشارکت: ۴۴٫۴ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۱۷۴۷۳۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۳۹۰۸۳۹ رای

چهارمحال و بختیاری دور اول واجدان شرایط: ۵۸۳ هزار و ۵۹ نفر کل آرا ۳۷۸۱۱۵ نفر درصد مشارکت: ۶۴٫۸ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۹۰۹۶۰ دوم: مهدی کروبی ۷۵۰۴۴ سوم: محمد باقر قالیباف ۶۴۰۶۸ چهارم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۹۵۲۱ پنجم: مصطفی معین ۴۸۳۵۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۳۱۲۷ هفتم: محسن مهر علیزاده ۵۰۵۱

دور دوم کل آرا: ۳۷۵۱۹۳ نفر درصد مشارکت: ۶۴٫۳ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۶۹۳۷۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۹۹۳۴۶ رای

خراسان شمالی دور اول واجدان شرایط: ۵۶۰ هزار و ۵۵۶ نفر کل آرا: ۳۵۶۲۰۷ نفر درصد مشارکت: ۶۳٫۵ درصد اول: محمد باقر قالیباف ۱۰۰۰۹۱ دوم: مهدی کروبی ۸۹۵۵۱ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۰۴۰۷ چهارم: مصطفی معین ۳۷۳۳۰ پنجم: محمود احمدی نژاد ۲۲۹۵۴ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۱۶۹۰۰ هفتم: محسن مهر علیزاده ۸۲۰۹

دور دوم شرکت کنندگان: ۲۶۶۰۴۰ نفر محمود احمدی نژاد: ۱۷۶۳۹۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۸۵۹۷۶ رای

خراسان جنوبی دور اول واجدان شرایط: ۲۷۰ هزار و ۱۲۷ نفر کل آرا: ۲۶۰۸۷۹ نفر درصد مشارکت: ۹۶٫۵۸ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۰۱۶۳۸ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۶۹۸۱ سوم: محمد باقر قالیباف ۴۹۰۴۳ چهارم: مصطفی معین ۳۹۲۷۶ پنجم: مهدی کروبی ۲۷۷۵۰ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۵۷۱۶ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۴۹۵۸

دور دوم کل آرا: ۲۶۶۰۴۷ نفر درصد مشارکت:۹۸٫۵ درصد محمود احمدی نژاد: ۱۷۶۳۹۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۸۵۹۷۶ رای

خراسان رضوی دور اول کل آرا: ۲٬۵۹۱٬۵۵۷ رای واجدان شرایط: ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۴۰۸ نفر درصد مشارکت: ۶۹٫۱ درصد

اول: محمد باقر قالیباف ۸۷۷۶۶۵ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۲۷۷۰۷ سوم: محمود احمدی نژاد ۳۷۷۷۳۲ چهارم: مصطفی معین ۳۲۵۲۸۱ پنجم: مهدی کروبی ۲۹۷۹۶۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۷۸۹۷۶ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۳۳۴۸۸

دور دوم کل آرا: ۲۳۳۵۹۴۵ نفر در صد مشارکت: ۶۲٫۳ درصد محمود احمدی نژاد: ۱۴۹۰۰۶۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۸۰۴۳۲۸ رای

خوزستان دور اول واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۷۲۱ نفر کل آرا: ۱۵۶۱۵۶۵ نفر

درصد مشارکت: ۵۵٫۰۹ درصد اکبر هاشمی رفسنجانی با ۳۱۹۸۸۳ رای رتبه دوم محمود احمدی نژاد با ۲۲۴۴۲۷ رای رتبه سوم

دور دوم شرکت کنندگان: ۱۴۵۲۷۸۶ نفر محمود احمدی نژاد: ۸۸۲۶۸۲ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۵۱۸۶۲۱ رای

زنجان دور اول واجدان شرایط: ۷۱۲ هزار و ۸۳۳ نفر کل آرا: ۴۶۵۱۳۴ نفر درصد مشارکت: ۶۵٫۲ درصد اول: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۱۰۶۹۸ دوم: محمود احمدی نژاد ۹۳۳۰۹ سوم: محمد باقر قالیباف ۷۱۳۶۵ چهارم: مصطفی معین ۶۸۶۴۹ پنجم: مهدی کروبی ۶۲۸۴۵ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۲۸۶۹ هفتم: محسن مهر علیزاده ۱۸۵۶۸

دور دوم کل آرا: ۴۳۵۱۰۶ نفر درصد مشارکت: ۶۱ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۹۴۱۵۵ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۳۲۵۶۶ رای

سمنان دور اول واجدان شرایط: ۴۰۲ هزار و ۲۷۸ نفر کل آرا ۲۹۵۵۹۸ نفر درصد مشارکت: ۷۳٫۸ اول: محمود احمدی نژاد ۹۸۰۲۴ رای دوم: اکبر هاشمی بهرمانی ۶۹۷۷۳ سوم: محمد باقر قالیباف ۳۷۰۵۹ چهارم: مصطفی معین ۲۶۵۷۲ پنجم: مهدی کروبی ۲۵۸۹۹ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۰۱۹۰ هفتم: محسن مهر علیزاده ۳۸۷۳

دور دوم کل آرا: ۲۹۸۶۱۶ نفر درصد مشارکت: ۷۴٫۲ درصد محمود احمدی نژاد:۲۱۴۰۵۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۷۸۱۶۷ رای

سیستان و بلوچستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۷۲۹ نفر کل آرا: ۸۷۰۵۶۱ نفر درصد مشارکت: ۷۴٫۴ درصد اول: مصطفی معین ۴۷۹۱۲۵ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۵۱۴۷ رای سوم: مهدی کروبی ۷۷۰۱۷ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۶۸۶۰۵ رای پنجم: محمود احمدی نژاد ۴۷۷۴۳ رای ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۴۹۵۴ رای هفتم: محسن مهر علیزاده ۷۳۱۲ رای

دور دوم کل آرا: ۷۴۸۹۹۳ نفر درصد مشارکت: ۶۳٫۷ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۳۲۳۱۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۴۰۷۰۶۳ رای

فارس دور اول کل آرا ۱۸۴۰۳۳۶ نفر واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۰ نفر درصد مشارکت: ۶۱٫۳ درصد اول: مهدی کروبی۵۴۶۶۳۳ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۴۰۳۰۷۴ رای سوم: محمد باقر قالیباف ۲۷۳۵۴۲ رای چهارم: محمود احمدی نژاد ۲۴۲۵۳۵ رای پنجم: مصطفی معین ۲۱۷۱۲۲ رای ششم: علی اردشیر لاریجانی ۶۱۳۸۳ رای هفتم: محسن مهر علیزاده ۲۲۴۴۰ رای

دور دوم شرکت کنندگان: ۱۷۴۷۸۷۴ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۲ درصد محمود احمدی نژاد: ۹۹۸۶۹۳ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۷۰۶۸۹۸ رای

قزوین دور اول واجدان شرایط: ۷۵۳ هزار و ۷۲۹ نفر کل آرا: ۵۲۱۷۸۸ نفر درصد مشارکت: ۶۹٫۲ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۱۸۴۱۴ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰۸۹۲۸ رای سوم: مهدی کروبی ۸۱۵۶۹ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۷۷۳۹۹ رای پنجم: مصطفی معین ۶۸۳۶۶ رای ششم: محسن مهر علیزاده ۲۴۶۴۹ رای هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۱۸۰۷۸ رای

دور دوم کل آرا: ۵۰۵۴۴۳ نفر درصد مشارکت: ۶۷ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۶۷۸۷۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۲۸۶۱۰ رای

قم دوره اول واجدان شرایط: ۶۲۲ هزار و ۹۹۱ نفر کل آرا: ۴۷۹۷۷۷ نفر درصد مشارکت: ۷۷ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۲۵۶۱۱۰ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰۴۰۰۴ رای سوم: مصطفی معین ۲۷۸۲۴ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۲۵۷۹۲ رای پنجم: مهدی کروبی ۲۵۲۸۲ رای ششم: محسن مهر علیزاده ۱۴۴۵۱ رای هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۱۰۸۹۴ رای

دور دوم کل آرا: ۴۸۲۸۴۵ نفر درصد مشارکت: ۷۷٫۵ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۵۲۰۱۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۲۰۵۸۶ رای

کردستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۳۲ هزار و ۳۰۶ نفر کل آرا ۳۸۵۷۷۶ نفر درصد مشارکت: ۳۷٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۱۱۱۲۴۹ رای دوم: مصطفی معین ۹۲۸۸۴ رای سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۴۰۰۴ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۴۸۹۱۳ رای پنجم: محمود احمدی نژاد ۲۲۳۵۳ رای ششم: محسن مهر علیزاده ۱۰۲۶۱ رای هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۷۷۸۵ رای

دور دوم شرکت کنندگان: ۲۵۷۶۴۳ نفر محمود احمدی نژاد: ۱۲۷۸۰۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۰۹۱۷۰ رای

کرمان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۰۴ نفر کل آرا: ۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۴ نفر درصد مشارکت: ۷۹٫۹ درصد اول: اکبر هاشمی رفسنجانی ۴۸۰۲۷۱ دوم: علی اردشیر لاریجانی ۲۲۱۲۲۱۹ سوم: مهدی کروبی ۱۵۲۷۶۴ چهارم: محمود احمدی نژاد ۱۲۹۲۸۴ پنجم: محمد باقر قالیباف ۱۱۲۰۵۶ ششم: مصطفی معین ۵۲۸۹۶ هفتم: محسن مهر علیزاده ۹۶۹۷

دور دوم شرکت کنندگان: ۱۱۸۹۳۲۵ نفر محمود احمدی نژاد: ۶۰۳۱۱۷ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۵۷۰۵۳۸ رای

کرمانشاه دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۵۶۴ نفر کل آرا ۷۶۵۱۸۹ نفر درصد مشارکت: ۵۵٫۴ درصد اول: مهدی کروبی ۲۵۴۷۸۰ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۰۱۰ سوم: محمد باقر قالیباف ۱۱۵۴۳۹ چهارم: مصطفی معین ۱۰۶۸۰۴ پنجم: محمود احمدی نژاد ۷۰۱۱۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۲۰۳۳ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۱۲۵۱۶

دور دوم کل آرا: ۶۷۶۰۱۱ نفر درصد مشارکت: ۴۸٫۹ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۴۳۳۱۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۳۲۶۹۲ رای

کهکیلویه و بویراحمد دور اول با ۴۰۵ هزار و ۲۹۴ نفر کل آرا ۳۱۵۷۶۰ نفر درصد مشارکت: ۷۷٫۹ درصد اول: مهدی کروبی ۹۶۴۵۹ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۶۱۵۴ سوم: محمد باقر قالیباف ۵۲۲۵۹ چهارم: مصطفی معین ۵۰۹۵۴ پنجم: محمود احمدی نژاد ۳۴۳۹۶ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۰۳۰۶ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۱۵۷۲

دور دوم کل آرا: ۳۰۸۴۱۵ نفر درصد مشارکت: ۷۶ درصد محمود احمدی نژاد: ۱۸۸۴۶۱ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۱۴۸۷۴ رای

گلستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۹۸ هزار و ۴۷۹ نفر کل آرا ۷۲۲۹۲۲ نفر

درصد مشارکت: ۶۵٫۸۱ درصد اول: مهدی کروبی ۱۹۳۵۷۰ دوم: مصطفی معین ۱۵۶۸۶۲ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۵۴۹۸ چهارم: محمد باقر قالیباف ۸۷۵۲۲ پنجم: محمود احمدی نژاد ۵۶۷۷۶ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۴۲۳۳۴ هفتم: محسن مهر علیزاده ۸۲۸۳

دور دوم شرکت کنندگان: ۶۶۴۹۵۸ نفر محمود احمدی نژاد: ۳۵۶۶۱۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۹۴۶۲۶ رای

گیلان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۵۳۵ نفر کل آرا ۱۰۶۱۹۵۵ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۴ درصد اول: اکبر هاشمی رفسنجانی ۲۱۵۴۷۸ رای دوم: مهدی کروبی ۲۰۳۹۴۱ سوم: مصطفی معین ۱۸۲۳۲۱ چهارم: محمد باقر قالیباف ۱۷۱۵۶۲ رای پنجم: محمود احمدی نژاد ۱۴۹۰۲۶ رای ششم: علی اردشیر لاریجانی ۵۰۰۷۰ رای هفتم: محسن مهرعلیزاده ۳۳۹۹۶ رای

دور دوم کل آرا: ۱۰۶۴۲۴۴ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۵ درصد محمود احمدی نژاد: ۶۸۴۷۹۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۵۱۰۳۹ رای

لرستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۷ نفر کل آرا ۸۱۶۱۹۵ نفر درصد مشارکت: ۶۷٫۲ درصد اول: مهدی کروبی ۴۴۰۲۴۷ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۲۱۱۳۰ سوم: محمد باقر قالیباف ۷۰۲۲۵ چهارم: محمود احمدی نژاد ۶۹۷۱۰ پنجم: مصطفی معین ۵۳۷۴۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۳۱۱۶۹ هفتم: محسن مهر علیزاده ۶۸۶۵

دور دوم شرکت کنندگان: ۷۳۴۰۱۶ نفر درصد مشارکت: ۶۰٫۴ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۶۴۷۹۰ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۵۰۶۵۰ رای

مازندران دور اول واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۵۴۷ نفر کل آرا: ۱۳۷۵۲۴۶ نفر درصد مشارکت: ۶۵٫۱ درصد اول: علی اردشیر لاریجانی ۴۶۴۸۹۱ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۳۱۱۹۴۹ سوم: محمود احمدی نژاد ۱۵۹۲۹۱ چهارم: مصطفی معین ۱۴۸۴۰۸ پنجم: محمد باقر قالیباف ۱۱۶۷۶۳ ششم: مهدی کروبی ۱۰۳۲۲۹ هفتم: محسن مهر علیزاده ۱۸۴۶۷

دور دوم شرکت کنندگان: ۱۳۷۶۶۱۵ نفر محمود احمدی نژاد: ۸۸۸۸۷۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۴۶۱۲۰۷ رای

مرکزی دور اول واجدان شرایط: ۹۷۱ هزار و ۸۶۵ نفر کل آرا ۶۰۳۴۳۳ نفر درصد مشارکت: ۶۲ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۶۱۶۶۹ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۴۳۱۱۸ سوم: مهدی کروبی ۱۰۴۵۲۲ چهارم: محمد باقر قالیباف ۷۱۸۲۸ پنجم: مصطفی معین ۶۵۵۹۲ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۱۷۲۵۸ هفتم: محسن مهر علیزاده ۱۴۰۵۸

دور دوم شرکت کنندگان: ۵۸۹۲۸۷ نفر محمود احمدی نژاد: ۴۱۰۷۲۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۶۶۸۸۷ رای

هرمزگان دور اول واجدان شرایط: ۷۸۸ هزار و ۴۵ نفر کل آرا: ۶۱۷۰۵۴ درصد مشارکت: ۷۸٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۱۷۷۴۱۳ رای دوم: مصطفی معین ۱۵۳۶۴۸ سوم: محمود احمدی نژاد ۸۰۱۵۴ چهارم: علی اردشیر لاریجانی ۷۸۱۶۱ پنجم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۵۶۰۱ ششم: محمد باقر قالیباف ۲۵۳۲۶ هفتم: محسن مهر علیزاده ۹۶۷۹

دور دوم شرکت کنندگان: ۵۳۱۸۸۹ رای محمود احمدی نژاد: ۳۱۷۳۷۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۰۰۹۲۱ رای

همدان دور اول واجدان شرایط:۱ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۴۴۸ نفر کل آرا: ۸۲۱۳۳۷ نفر درصد مشارکت: ۶۲٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۲۱۸۰۱۸ رای دوم: محمود احمدی نژاد ۱۹۵۰۳۰ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۷۵۹۹۷ چهارم: مصطفی معین ۸۴۴۲۴ پنجم: محمد باقر قالیباف ۷۲۹۷۶ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۴۰۰۲ هفتم: محسن مهر علیزاده ۲۰۴۹۶

دور دوم شرکت کنندگان: ۷۵۷۷۶۸ نفر محمود احمدی نژاد: ۵۳۳۴۷۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۰۹۲۹۵ رای

یزد دور اول واجدان شرایط: ۶۲۳ هزار و ۸۰۹ نفر کل آرا ۴۷۴۲۱۸ نفر درصد مشارکت: ۷۶ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۷۵ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۷۹۲۴ سوم: محمد باقر قالیباف ۶۶۸۹۲ چهارم: مصطفی معین ۶۰۵۱۰ پنجم: مهدی کروبی ۵۸۱۳۲ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۹۳۱۷ هفتم: محسن مهر علیزاده ۵۱۸۶ دور دوم کل آرا: ۴۷۰۹۲۳ نفر درصد مشارکت: ۷۵٫۴ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۱۱۶۵۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۴۴۹۰۶ رای
آرای کل نامزدها

با تجمیع آرای ایرانیان داخل وخارج نتایج انتخابات دور اول ریاست جمهوری دوره نهم نشان می‌دهد که هاشمی رفسنجانی با ۶٫۱۶ میلیون نفر معادل (۲۱ درصد آرا) نفر اول ، احمدی نژاد با ۵٫۷۱ میلیون نفر (۱۹٫۵ درصد) نفر دوم بوده و پس از وی کروبی با ۵٫۰۷ میلیون نفر (۱۷٫۳ درصد) ، معین با ۴٫۰۸ میلیون نفر (۱۳٫۹ درصد) ، قالیباف با ۴٫۰۷ میلیون نفر (۱۳٫۸ درصد) ، لاریجانی با ۱٫۷۴ میلیون نفر (۵٫۹ درصد) و محسن مهرعلیزاده با ۱٫۲۹ میلیون نفر (۴٫۴ درصد) به ترتیب در رتبه بعدی قرار گرفتند. تعداد آرای باطله نیز ۱٫۲ میلیون معادل ۴٫۲ درصد کل آرا بوده‌است. پراکندگی آرا و محبوبیت کاندیداها در نقاط مختلف کشور از تنوع قابل توجهی برخوردار است. بر اساس نتایج مرحله اول هاشمی و احمدی نژاد به مرحله دوم راه یافتند. در بین داوطلبان نام برده شده ، بیشترین واریانس (میزان پراکندگی) رای استانی به ترتیب احمدی نژاد ، کروبی و معین اختصاص دارد. رای هاشمی و قالیباف تقریباً در سطح کشور یکنواخت است اما رای احمدی نژاد و کروبی دارای پراکندگی بالایی در سطح کشور است. در مرحله دوم انتخابات ، احمدی نژاد موفق شد اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد و به عنوان نهمین رئیس جمهور کشور برگزیده شود.
شهرستان‌های کوچک

در شهرستان‌های کوچک به طور متوسط در ۲۰۰ شهرستان کوچک کروبی (۲۲٫۲ درصد) ، هاشمی (۲۱٫۲ درصد) ، معین (۱۵٫۳ درصد) ، احمدی نژاد (۱۵ درصد) و قالیباف (۱۴٫۴ درصد) به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را کسب کرده‌اند. کروبی و معین به طور متوسط در شهرستان‌های با اکثریت روستایی رای بالاتری در مقایسه با شهرستان‌های با اکثریت شهری به دست آورده‌اند. این نسبت برای هاشمی و قالیباف تفاوت قابل توجهی بین نقاط شهری و روستایی در شهرستان‌های کوچک ندارد. لیکن آرای محمود احمدی نژاد در نقاط شهری به مراتب بیشتر از نقاط روستایی است.
شهرستان‌های متوسط

در شهرستان‌های متوسط به طور میانگین کروبی (۲۲٫۷ درصد) ، هاشمی (۲۱٫۵ درصد) ، احمدی نژاد (۱۶٫۲ درصد) ، معین (۱۶٫۱ درصد) و قالیباف (۱۵٫۵ درصد) به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را داشته‌اند. همچنین بررسی آرا در نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد که هاشمی ، معین و قالیباف در شهرستان‌های با اکثریت روستایی رای بیشتری داشته‌اند در مورد مهدی کروبی با درصد کمی وضعیت در نقاط شهری بهتر بوده‌است و در مورد احمدی نژاد همانند شهرستان‌های کوچک ملاحظه می‌شود که درصد آرای او در نقاط شهری به میزان قابل توجهی بیشتر از نقاط روستایی است.
شهرستان‌های بزرگ

در شهرستان‌های بزرگ کشور احمدی نژاد (۲۴٫۸ درصد) ، هاشمی (۲۲٫۷ درصد) ، قالیباف (۱۵٫۵ درصد) ، کروبی (۱۳٫۸ درصد) و معین (۱۳٫۲ درصد) به ترتیب حائز اکثریت آرا شده‌اند. در مورد هاشمی ، قالیباف و معین ، تفاوت قابل ملاحظه در آرای نقاط شهری و روستایی وجود ندارد. لیکن مهدی کروبی به طور قابل توجهی در نقاط روستایی دارای رای بیشتری است و محمود احمدی نژاد مشابه شرایط شهرستان‌های کوچک و متوسط در شهرستان‌های بزرگ نیز در نقاط شهری حائز آرای بیشتری شده‌اند.

در رقابت دور دوم علی اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰٬۰۴۶٬۷۰۱ رای و ۳۵٫۹۳ درصد آرای کل را بدست آورد و محمود احمدی نژاد ۱۷٬۲۸۴٬۷۸۲ رای و ۶۱٫۶۹ درصد آرای کل را به دست آورد که رئیس جمهور برگزیده شد.
ادعای تقلبات انتخاباتی

در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران سه کاندید (معین ، هاشمی رفسنجانی و کروبی) مدعی تقلب در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد شدند.همچنین برخی بازرسان وزارت کشور نیز تقلب در انتخابات را تایید کردند. گزارش‌ها حاکی از دخالت نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای به نفع محمود احمدی نژاد است. گفته شده‌است که برخی نزدیکان خامنه‌ای پیش از برگزاری انتخابات طی جلسه‌ای اضطراری خواستار تمرکز بر روی احمدی نژاد برای پیروزی اصولگرایان ایران در انتخابات شدند.

سردار امیرعلی امیری مدیر سایت اصولگرای تابناک چهار سال بعد در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که خطر عدم پیروزی احمدی نژاد مطرح شد پیرامون آنچه در انتخابات نهمین دوره رویداد نوشت:

برآوردها نشان می‌دهد که در روزهای آینده ممکن است اصولگرایان با همان مشکل دوره نهم انتخابات مواجه شوند که هر سه کاندیدای اصولگرا ، در معرض تهدید جدی کمبود آراء قرار گرفتند و موجب شد در 48 ساعت آخر فرصت تبلیغاتی شبکه تبلیغی قالیباف که مورد حمایت بخش اصلی اصولگرایان بود ، به سمت احمدی‌نژاد که اقبال مردمی بیشتری را جذب کرده بود ، گردش کنند و در نتیجه احمدی‌نژاد در دور اول توانست با اختلاف کمی نسبت به کروبی نفر دوم شود.

علی میر باقری

علی میر باقری از مسئولان وزارت کشور اعلام کرد که ناظرین شورای نگهبان در مراکز رای گیری تخلفات گسترده انتخاباتی داشتند. او همچنین اعلام کرد که به علت اعتراض به این تخلفات چند ساعت توسط نیروی انتظامی زندانی شد.
مهدی کروبی

مهدی کروبی پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات که حاکی از راه یابی هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم بود طی مصاحبه‌ای مدعی شد « آرا توسط شورای نگهبان دستکاری شده‌است » . خامنه‌ای درپاسخی به وی گفته بود:

به آقای کروبی بگویید: من رئوس مطالب شما را نگاه کردم. مطالبی که شما گفتید به کلی دور از شأن شما و در جهت ایجاد بحران در کشور است. آیا متوجه هستید که چه کار دارید می‌کنید؟ آیا متوجه هستید که ایجاد بحران و بدبین کردن مردم کاملاً در جهت خواست دشمنانی است که خیز برداشته‌اند برای این که بلایی بر سر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در بیاورند که همه شما را دربرخواهد گرفت. اگر اعتراض به انتخابات دارید مگر راه قانونی وجود ندارد؟ چرا فضا را خراب می‌کنید؟ ممکن است دیگران نیز اعتراضات مشابه داشته باشند. آیا حق می‌دهید آنان فردا همه چیز را زیر سوال ببرند؟ من از شما مطلقاً انتظار چنین برخوردی ندارم و من به حول و قوه الهی نخواهم گذاشت افرادی در کشور بحران ایجاد کنند. »

این پاسخ باعث شد کروبی با انتشار نامه‌ای سرگشاده فرزند خامنه‌ای و سپاه و بسیج و شورای نگهبان را به « تقلب در انتخابات » متهم سازد:

حدود ساعت سه بامداد شنبه بیست و هشتم خردادماه که ثبت رسمی آرا در سایت انتخابات آغاز شد ، تمام آمارهای رسمی رای اینجانب را بسیار بالاتر از سایر کاندیداهای محترم نشان می‌داد.ساعت پنج بامداد که اینجانب به استراحت پرداختم ، رای بنده حدود ۲۵ درصد و رای سایر کاندیداها کمتر از بیست درصد بود.در همان ساعات بعضی از دوستان با توجه به آرای شصت و هفتاد درصدی در بعضی استان‌ها ، معدل بیست و پنج درصدی ثبت شده به نام اینجانب را مشکوک می‌دانستند اما پس از حدود دو ساعت که از خواب بیدار شدم ، مانند بیداری از خواب اصحاب کهف ، دریافتم که همه چیز تغییر کرده‌است.سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌ای کودتاگونه در ساعات اولیه صبح با دستپاچگی کامل و برخلاف رویه نشان داد که اعلام آرای مردم از مجرای قانون وزارت کشور مطلوب بعضی از مراکز قدرت و افراد ذی‌نفوذ نیست.اینجانب حدود ساعت هشت و نیم صبح با مسوولان وزارت کشور تماس گرفتم که آنها نیز ازاین حرکت شورای نگهبان و صدا و سیما - که به قرار مسموع بدون اطلاع مدیریت صدا و سیما انجام شد - ابراز تعجب کرده و اعلام کردند براساس اطلاعاتی که بلافاصله از صورتجلسه نهایی اخذ آرا در حوزه‌های انتخابیه استخراج و مستقیماً وارد سایت کامپیوتری وزارت کشور می‌شود ، اینجانب کماکان در رتبه اول قرار دارم.موضوع دخالت احتمالی بخش‌هایی از سپاه و بسیج را اینجانب قبلاً به صورت حضوری به عرض جنابعالی رسانده بودم و آنگونه که شنیده‌ام وزرای کشور ، اطلاعات و دادگستری نیز طی نامه‌ای آن را به جنابعالی منعکس و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع آن شده بودند.

وی همچنین پسر خامنه‌ای را به دخالت در انتخابات متهم کرد و گفت از تمام پست‌های خود در نظام استعفا می‌دهد و مسئولیت تمام اتهاماتی را که وارد کرده‌است می‌پذیرد:

به‌رغم شفافیت مواضع جنابعالی ، اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما - آقا سید مجتبی - از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرتعالی باشد اما تجربیات سابق و شناختی که از شما داشتم مرا مطمئن کرد که این موضوع ، نظر شخصی ایشان است.پس از آن هم شنیدم که یکی از بزرگان به جنابعالی گفته‌اند که « آقازاده حضرتعالی از فلان شخص حمایت می‌کند » و شما فرموده‌اید « ایشان آقا است نه آقازاده » و به هر حال مشخص شد که آن حمایت‌ها نظر شخصی آقا مجتبی بوده‌است.در عین حال کماکان خبرهایی در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها - که سه روز قبل از انتخابات ناگهان ستاره بخت او افول کرد و عنایت‌ها به طرف فرد دیگر سرازیر شد - و حتی رفت‌وآمد به ستاد انتخاباتی آن کاندیدا منتشر شد.

هاشمی رفسنجانی

هاشمی نیز که به دور دوم انتخابات راه یافته و با محمود احمدی نژاد در دورم دوم رقابت کرد طی بیانیه‌ای مدعی « نقلب در انتخابات » و « فاقد صلاحیت بودن ناظران (شورای نگهبان) برای پیگیری شکایت‌ها » سخن گفت:

در مرحله نخست انتخابات ، حضور مردم حماسه‌ای عظیم را رقم زد و اگر اشکالاتی بروز کرد غفلت مدیریت و نظارت بود که در نتیجه ، شاهد برخی تخلف‌ها از جمله تخریب‌های زننده و دخالت‌های ناروای سازماندهی شده بودیم. متأسفانه همان تفکری که در دوران مبارزه در مقابل امام (ره) و همراهان ایستادگی می‌کرد و امام(ره) را مسئول خون‌های ریخته شده در راه انقلاب معرفی می‌کرد ، امروزه پوستین اسلام را وارونه پوشیده و ریاکارانه به فریبکاری مشغول است و اصرار دارد که افکار معیوب خود را به جای معارف اصیل اسلام به دیگران تحمیل کند ، تفکری که حامیان امروزی آن علی‌رغم اعلام و دستور صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر تخریب دیگران در مبارزات انتخاباتی ، میلیاردها تومان از بیت‌المال را صرف تهیه و نشر تهمت‌ها و اهانت‌ها و دروغ‌های خطرناک می کنند که تاکنون ده‌ها میلیون شبنامه منتشر کرده و هنوز هم دست بردار نیستند... در متن برگزاری انتخابات به برخی دخالت‌های سازمان‌یافته در هدایت آرا انجامید و معلوم نیست این رویه ناصواب اگر نهادینه شود ، رو به کجا خواهد برد؟

برادر وی نیز چند سال بعد طی مصاحبه‌ای انتخابات را مخدوش دانست:

من معتقدم از ابزار غیر رایی استفاده شد حال اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید من دست کاری در آرا ، تعویض رای و استفاده از امکانات دولتی در انتخابات را ابزار غیر رایی می‌دانم اگر شما کشوری را به من نشان دهید که در دو دوره انتخابات رای هفت میلیونی به هفده میلیون و رای بیست میلیونی به ده میلیون تبدیل شده باشد من حرف شما را می‌پذیرم.

مصطفی معین

مصطفی معین ، نامزد جبهه دموکراسی و حقوق بشر نیز در بیانیه ای به آنچه "دخالت سازمان یافته نظامی و نظارتی" در روند انتخابات خواند ، اعتراض کرد. معین در قسمت هایی از بیانیه خود در اعتراض به تقلب در انتخابات نوشت: "هشیار باشیم که این قبیل تلاشهای پیچیده و خزنده نهایتاً در این کشور سر از نظامی گری ، اقتدارگرایی و خفقان سیاسی و اجتماعی در خواهد آورد. این روند تهدیدی برای جامعه مدنی و انسداد راه اصلاحات است."

معین در بیانیه خود نوشت که در روزهای پایانی انتخابات ، "اراده ای قاهر" برای پیروزی "یک کاندیدای خاص" و حذف نامزدهای دیگر به میدان آمد و "باب سازماندهی برخی نهادهای نظامی و حمایت دستگاه نظارتی انتخابات را گشود."

او گفت که این اقدامات ، "زنگ خطری برای دموکراسی نوپای" ایران است و هشدار داد که چنین روندی به "نظامی گری" ، "اقتدارگرایی" و "خفقان سیاسی و اجتماعی" منجر خواهد شد.

معین در این بیانیه از مردم ایران خواست "خطر فاشیسم ، از میان رفتن نقش مردم و حذف جمهوریت" را جدی بگیرند.

او در واکنش به نتیجه انتخابات ۲۷ خرداد ماه گفت: "آنچه جامعه در روند انتخابات به آن دست یافت و آنچه از آن در نهایت محروم ماند ، پدیده ای بسیار مهم است که چون گذشته باید در پرتو خرد جمعی و کار جمعی مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد."

الهه کولایی ، سخنگوی مصطفی معین پس از قرائت بیانیه این نامزد انتخاباتی در محل جبهه مشارکت گفت "یک فرایند نظامی و شبه نظامی" در نتیجه انتخابات تاثیرگذار بوده است.

کولایی افزود: "یکی دو روز قبل از رای گیری اقداماتی صورت گرفت تا کاندیدای مورد نظر بالا کشیده شود." به گفته او ، این اقدامات با توجه به هشدارهایی که پیشاپیش داده شد ، "قابل تامل" بود.
گزارش بازرسان وزارت کشور

بازرس ویژه وزارت کشور که بدلیل اعتراض به اقدامات ناظران شورای نگهبان و وضعیت شعب رای گیری توسط چند ساعتی در بازداشت بود وضعیت را اینطور گزارش داد:

به عنوان بازرس ویژه وزارت کشور در حوزه انتخابیه تهران برای سرکشی به محله‌های نازی آباد و عبدل‌آباد در جنوب تهران رفته بوده و در آنجا مشاهده کرده بوده که در اکثر شعب ، ناظران به جای نظارت کار اجرایی انجام می دادند ، شناسنامه‌ها کنترل نمی‌شده و افراد بدون کنترل بعد از ورود به شعب رأی می‌دادند.وی گفته که با مشاهده این رویکرد ، به عملکرد ناظران شورای نگهبان و دخالت آنان در اجرای انتخابات اعتراض کرده اما پس از اعتراض ، دو نفر که خودشان را مسئولان شورای نگهبان در ناحیه معرفی می‌کردند او را بازداشت و به مدت دو ساعت در شعبه توقیف کردند و سپس با اکیپ سی نفره‌ای به کلانتری نازی آباد فرستادند تا اینکه سرانجام پس از دو ساعت و نیم بازداشت در کلانتری با وساطت مسئولان وزارت کشور آزاد شده‌است.

وزارت کشور بعنوان مجری انتخابات روند رای گیری در برخی حوزه‌های انتخابیه به دلیل وقوع تقلب متوقف کرد اما شورای نگهبان ضمن مداخله مانع از توقف روند راگیری شد.

در شرایطی که محمد خاتمی رییس جمهور وقت نیز مدعی بروز برخی مسائل در انتخابات را شد و آنرا « بداخلاقی » نامیده بود ، مدیر کل حقوقی وزارت کشور تاکید کرد آنچه روی داده جرم‌های آشکار در انتخابات است و بد اخلاقی نامیدن این مسئله منحرف کردن افکار عمومی است.
اظهارات فرماندهان سپاه

محمدباقر ذوالقدر معاون سپاه پاسداران که در دولت احمدی نژاد به سمت معاون وزارت کشور منصوب گردید ، چند ماه پس از پیروزی احمدی نژاد در جمع بسیجان پیرامون پیروزی وی در انتخابات گفت: « انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در نوع خود بی نظیر » خواند. وی با تخطئه کسانی که « نیروهای اصولگرا را در جریان انتخابات به بی برنامگی ، اختلافات ، قدرت طلبی و عدم تفاهم بر سر کاندیدای واحد متهم می‌کردند » اظهار داشت: « در شرایط پیچیده سیاسی که قدرت‌های خارجی و جریان‌های فزون خواه در داخل از مدت‌ها قبل مترصد بوده و برنامه ریزی کرده بودند که نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهند و از شکل گیری یک دولت کارآمد اصولگرا جلوگیری نمایند ، باید پیچیده عمل می‌شد و نیروهای اصولگرا بحمدالله با طراحی درست و چند لایه توانستند در یک رقابت واقعی و تنگاتنگ ، حمایت اکثریت مردم را به خدمتگزاری بیشتر و موثرتر به آنها جلب نمایند. » وی در اظهار نظر دیگری گفته بود: « موفقیت در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی پاک سازی دو رکن مهم از عناصر نفوذی بود. »
مقاله روزنامه کیهان

روزنامه کیهان در مقاله‌ای به مناسبت برگزاری جلسات هادیان سیاسی سپاه پاسداران به اثر گذاری سپاه از طریق هادیان سیاسی در انتخابات اعتراف کرد و نوشت: « به جز طیف رای دهندگان ، مجموعه‌ای از رای سازان و فعالان سیاسی وجود دارند که نقش اصلی در شکل گیری پدیده مبارک سوم تیر داشته‌اند. این مجموعه هنوز هم به همان نیرومندی سابق و بلکه با نشاط تر از قبل در صحنه حضور دارد و در هر آوردگاهی در آینده نقشی کلیدی بر عهده خواهد داشت. بی آنکه قصدی برای محدود ساختن این مجموعه در طیفی خاص در میان باشد ، صرفاً به عنوان یک آدرس می‌شود اینگونه فرض کرد که تشکل‌هایی چون بسیج دانشجویی ، بسیج طلاب ، بسیج اساتید و حوزه‌های شهری و روستایی مقاومت بسیج جزو اصلی‌ترین ارکان مجموعه رای ساز در سوم تیر ۸۴ بودند. »
دولت‌های خارجی

دولت آمریکا مدعی مخدوش بودن انتخابات ایران از ابتدا شد و به رد صلاحیت عده کثیری از کاندیدها اشاره کرد.
حامیان احمدی نژاد

در این انتخابات ، محمود احمدی نژاد از سوی هیچ گروه یا حزبی مورد حمایت قرار نگرفت و تنها تشکل حامی وی در کل کشور جامعه اسلامی دانشجویان بود که با صدور بیانیه ای حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۴ خورشیدی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود ، که طی دو مرحله در تاریخ ۲۷ خرداد و ۳ تیر همان سال بر‌گزار شد و در جریان آن محمود احمدی نژاد به عنوان ششمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد.
رد صلاحیت

شورای نگهبان ایران از ۱۰۱۴ نفری که برای انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده بودند تنها صلاحیت شش نفر از آنان را تأیید کرد ولی پس از دستور آیت‌الله خامنه‌ای صلاحیت دوتن دیگر (مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده) را نیز تائید کرد.
آرای نامزدها
وضعیت آرای نامزدها در استانهای مختلف

آذربایجان شرقی دور اول واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۵۰۵ نفر کل آرا: ۱۳۷۶۴۷۷ نفر درصد مشارکت: ۵۱٫۵ درصد اول: محسن مهر علیزاده ۳۷۸۶۰۴ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۲۶۸۹۵۴ رای سوم: محمود احمدی نژاد ۱۹۸۴۱۷ چهارم: مصطفی معین ۱۹۰۲۱۱ پنجم: محمد باقر قالیباف ۱۲۲۱۶۰ ششم: مهدی کروبی ۱۲۱۹۶۹ هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۲۸۰۷۵

دور دوم کل آرا: ۱۲۳۲۲۵۵ نفر درصد مشارکت: ۴۶٫۲ درصد محمود احمدی نژاد: ۸۳۷۶۶۰ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۶۴۱۱۰ رای

آذربایجان غربی دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۹۲۹ نفر کل آرا: ۸۴۳۸۰۶ رای درصد مشارکت: ۴۴٫۰۲ درصد

اول: محسن مهر علیزاده ۱۶۳۰۹۱ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۱۵۲۵ سوم: مصطفی معین ۱۴۶۹۴۱ چهارم: محمد باقر قالیباف ۱۴۱۲۸۹ پنجم: مهدی کروبی ۹۹۷۶۶ ششم: محمود احمدی نژاد ۷۵۳۱۹ هفتم علی اردشیر لاریجانی ۱۵۴۳۵

دور دوم شرکت کنندگان: ۷۱۲۱۱۴ نفر محمود احمدی نژاد: ۴۲۸۵۵۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۵۰۱۸۶ رای

اردبیل دور اول واجدان شرایط: ۹۰۸ هزار و ۷۹۴ نفر کل آرا: ۴۹۰۴۵۰ نفر درصد مشارکت: ۵۳٫۹ درصد اول: محسن مهر علیزاده ۱۱۱۴۶۵ دوم: محمد باقر قالیباف ۱۰۶۲۷۲ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۹۵۴۵۰ چهارم: مصطفی معین ۶۷۱۳۴ پنجم: مهدی کروبی۵۳۹۰۶ ششم: محمود احمدی نژاد ۳۴۰۹۵ هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۷۷۶۶

دور دوم کل آرا: ۴۴۵۳۵۲ نفر درصد مشارکت: ۴۹ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۸۰۲۶۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۵۴۵۹۱ رای

اصفهان دور اول کل آرا: ۱۸۳۷۱۳۷ واجدان شرایط: ۳ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۱۸ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۲ درصد

اول: محمود احمدی نژاد ۸۰۱۶۳۵ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۲۶۰۸۵۸ سوم: محمد باقر قالیباف ۱۹۸۴۰۹ چهارم: مهدی کروبی ۱۹۶۵۱۲ پنجم: مصطفی معین ۱۹۶۲۶۱ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۷۳۴۵۲ هفتم: محسن مهر علیزاده ۳۰۳۲۵

دور دوم کل آرا:۱۱۰۷۲۱۲ درصد مشرکت: ۳۵٫۲ درصد محمود احمدی نژاد: ۷۰۸۳۰۳ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۰۰۶۹۳ رای

ایلام دور اول واجدان شرایط: ۳۷۲ هزار و ۲۶۴ نفر کل آرا: ۲۹۹۳۹۶ نفر درصد مشارکت: ۸۰٫۴۳ درصد

اول: مهدی کروبی ۱۰۸۶۲۷ دوم: مصطفی معین ۵۶۲۵۲۶ سوم: محمد باقر قالیباف ۴۱۰۸۲ چهارم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۴۰۵۸۰ پنجم: محمود احمدی نژاد ۳۳۳۸۳ ششم: علی اردشیرلاریجانی ۶۷۸۳ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۳۰۲۶

دور دوم شرکت کنندگان: ۲۴۸۵۱۳ نفر محمود احمدی نژاد: ۱۲۷۲۵۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۱۳۸۳۸ رای

بوشهر دور اول واجدان شرایط: ۵۸۱ هزار و ۴۳۴ نفر کل آرا ۴۲۰۵۷۹ نفر درصد مشارکت: ۷۲٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۹۸۱۴۸ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۹۷۴۱۲ سوم: محمود احمدی نژاد ۸۲۳۷۶ چهارم: مصطفی معین ۶۸۴۵۷ پنجم: محمد باقر قالیباف ۴۶۹۶۲ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۸۲۰۷ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۴۹۴۲

دور دوم شرکت کنندگان: ۳۸۶۵۷۰ نفر محمود احمدی نژاد: ۲۱۵۷۵۰ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۶۱۶۵۴ رای

تهران دور اول کل آرا: ۵۲۴۱۷۳۲ نفر واجدان شرایط: هشت میلیون و ۲۳۱ هزار و ۲۳۰ نفر درصد مشارکت: ۶۳٫۷ درصد

اول: محمود احمدی نژاد با یک میلیون و ۵۰۰ هزار و ۸۲۹ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی یک میلیون و ۲۷۴ هزار و ۲۷۶ رای سوم: مصطفی معین ۶۴۸۵۹۸ چهارم: محمد باقر قالیباف ۶۱۴۳۸۱ پنجم: مهدی کروبی ۴۱۵۱۸۷ ششم: محسن مهرعلیزاده ۲۸۱۷۴۸ هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۲۴۶۱۶۷

دور دوم کل آرا: ۳۶۵۴۸۰۱ نفر درصد مشارکت: ۴۴٫۴ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۱۷۴۷۳۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۳۹۰۸۳۹ رای

چهارمحال و بختیاری دور اول واجدان شرایط: ۵۸۳ هزار و ۵۹ نفر کل آرا ۳۷۸۱۱۵ نفر درصد مشارکت: ۶۴٫۸ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۹۰۹۶۰ دوم: مهدی کروبی ۷۵۰۴۴ سوم: محمد باقر قالیباف ۶۴۰۶۸ چهارم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۹۵۲۱ پنجم: مصطفی معین ۴۸۳۵۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۳۱۲۷ هفتم: محسن مهر علیزاده ۵۰۵۱

دور دوم کل آرا: ۳۷۵۱۹۳ نفر درصد مشارکت: ۶۴٫۳ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۶۹۳۷۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۹۹۳۴۶ رای

خراسان شمالی دور اول واجدان شرایط: ۵۶۰ هزار و ۵۵۶ نفر کل آرا: ۳۵۶۲۰۷ نفر درصد مشارکت: ۶۳٫۵ درصد اول: محمد باقر قالیباف ۱۰۰۰۹۱ دوم: مهدی کروبی ۸۹۵۵۱ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۰۴۰۷ چهارم: مصطفی معین ۳۷۳۳۰ پنجم: محمود احمدی نژاد ۲۲۹۵۴ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۱۶۹۰۰ هفتم: محسن مهر علیزاده ۸۲۰۹

دور دوم شرکت کنندگان: ۲۶۶۰۴۰ نفر محمود احمدی نژاد: ۱۷۶۳۹۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۸۵۹۷۶ رای

خراسان جنوبی دور اول واجدان شرایط: ۲۷۰ هزار و ۱۲۷ نفر کل آرا: ۲۶۰۸۷۹ نفر درصد مشارکت: ۹۶٫۵۸ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۰۱۶۳۸ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۶۹۸۱ سوم: محمد باقر قالیباف ۴۹۰۴۳ چهارم: مصطفی معین ۳۹۲۷۶ پنجم: مهدی کروبی ۲۷۷۵۰ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۵۷۱۶ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۴۹۵۸

دور دوم کل آرا: ۲۶۶۰۴۷ نفر درصد مشارکت:۹۸٫۵ درصد محمود احمدی نژاد: ۱۷۶۳۹۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۸۵۹۷۶ رای

خراسان رضوی دور اول کل آرا: ۲٬۵۹۱٬۵۵۷ رای واجدان شرایط: ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۴۰۸ نفر درصد مشارکت: ۶۹٫۱ درصد

اول: محمد باقر قالیباف ۸۷۷۶۶۵ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۲۷۷۰۷ سوم: محمود احمدی نژاد ۳۷۷۷۳۲ چهارم: مصطفی معین ۳۲۵۲۸۱ پنجم: مهدی کروبی ۲۹۷۹۶۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۷۸۹۷۶ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۳۳۴۸۸

دور دوم کل آرا: ۲۳۳۵۹۴۵ نفر در صد مشارکت: ۶۲٫۳ درصد محمود احمدی نژاد: ۱۴۹۰۰۶۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۸۰۴۳۲۸ رای

خوزستان دور اول واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۷۲۱ نفر کل آرا: ۱۵۶۱۵۶۵ نفر

درصد مشارکت: ۵۵٫۰۹ درصد اکبر هاشمی رفسنجانی با ۳۱۹۸۸۳ رای رتبه دوم محمود احمدی نژاد با ۲۲۴۴۲۷ رای رتبه سوم

دور دوم شرکت کنندگان: ۱۴۵۲۷۸۶ نفر محمود احمدی نژاد: ۸۸۲۶۸۲ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۵۱۸۶۲۱ رای

زنجان دور اول واجدان شرایط: ۷۱۲ هزار و ۸۳۳ نفر کل آرا: ۴۶۵۱۳۴ نفر درصد مشارکت: ۶۵٫۲ درصد اول: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۱۰۶۹۸ دوم: محمود احمدی نژاد ۹۳۳۰۹ سوم: محمد باقر قالیباف ۷۱۳۶۵ چهارم: مصطفی معین ۶۸۶۴۹ پنجم: مهدی کروبی ۶۲۸۴۵ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۲۸۶۹ هفتم: محسن مهر علیزاده ۱۸۵۶۸

دور دوم کل آرا: ۴۳۵۱۰۶ نفر درصد مشارکت: ۶۱ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۹۴۱۵۵ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۳۲۵۶۶ رای

سمنان دور اول واجدان شرایط: ۴۰۲ هزار و ۲۷۸ نفر کل آرا ۲۹۵۵۹۸ نفر درصد مشارکت: ۷۳٫۸ اول: محمود احمدی نژاد ۹۸۰۲۴ رای دوم: اکبر هاشمی بهرمانی ۶۹۷۷۳ سوم: محمد باقر قالیباف ۳۷۰۵۹ چهارم: مصطفی معین ۲۶۵۷۲ پنجم: مهدی کروبی ۲۵۸۹۹ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۰۱۹۰ هفتم: محسن مهر علیزاده ۳۸۷۳

دور دوم کل آرا: ۲۹۸۶۱۶ نفر درصد مشارکت: ۷۴٫۲ درصد محمود احمدی نژاد:۲۱۴۰۵۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۷۸۱۶۷ رای

سیستان و بلوچستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۷۲۹ نفر کل آرا: ۸۷۰۵۶۱ نفر درصد مشارکت: ۷۴٫۴ درصد اول: مصطفی معین ۴۷۹۱۲۵ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۵۱۴۷ رای سوم: مهدی کروبی ۷۷۰۱۷ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۶۸۶۰۵ رای پنجم: محمود احمدی نژاد ۴۷۷۴۳ رای ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۴۹۵۴ رای هفتم: محسن مهر علیزاده ۷۳۱۲ رای

دور دوم کل آرا: ۷۴۸۹۹۳ نفر درصد مشارکت: ۶۳٫۷ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۳۲۳۱۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۴۰۷۰۶۳ رای

فارس دور اول کل آرا ۱۸۴۰۳۳۶ نفر واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۰ نفر درصد مشارکت: ۶۱٫۳ درصد اول: مهدی کروبی۵۴۶۶۳۳ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۴۰۳۰۷۴ رای سوم: محمد باقر قالیباف ۲۷۳۵۴۲ رای چهارم: محمود احمدی نژاد ۲۴۲۵۳۵ رای پنجم: مصطفی معین ۲۱۷۱۲۲ رای ششم: علی اردشیر لاریجانی ۶۱۳۸۳ رای هفتم: محسن مهر علیزاده ۲۲۴۴۰ رای

دور دوم شرکت کنندگان: ۱۷۴۷۸۷۴ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۲ درصد محمود احمدی نژاد: ۹۹۸۶۹۳ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۷۰۶۸۹۸ رای

قزوین دور اول واجدان شرایط: ۷۵۳ هزار و ۷۲۹ نفر کل آرا: ۵۲۱۷۸۸ نفر درصد مشارکت: ۶۹٫۲ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۱۸۴۱۴ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰۸۹۲۸ رای سوم: مهدی کروبی ۸۱۵۶۹ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۷۷۳۹۹ رای پنجم: مصطفی معین ۶۸۳۶۶ رای ششم: محسن مهر علیزاده ۲۴۶۴۹ رای هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۱۸۰۷۸ رای

دور دوم کل آرا: ۵۰۵۴۴۳ نفر درصد مشارکت: ۶۷ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۶۷۸۷۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۲۸۶۱۰ رای

قم دوره اول واجدان شرایط: ۶۲۲ هزار و ۹۹۱ نفر کل آرا: ۴۷۹۷۷۷ نفر درصد مشارکت: ۷۷ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۲۵۶۱۱۰ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰۴۰۰۴ رای سوم: مصطفی معین ۲۷۸۲۴ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۲۵۷۹۲ رای پنجم: مهدی کروبی ۲۵۲۸۲ رای ششم: محسن مهر علیزاده ۱۴۴۵۱ رای هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۱۰۸۹۴ رای

دور دوم کل آرا: ۴۸۲۸۴۵ نفر درصد مشارکت: ۷۷٫۵ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۵۲۰۱۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۲۰۵۸۶ رای

کردستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۳۲ هزار و ۳۰۶ نفر کل آرا ۳۸۵۷۷۶ نفر درصد مشارکت: ۳۷٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۱۱۱۲۴۹ رای دوم: مصطفی معین ۹۲۸۸۴ رای سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۴۰۰۴ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۴۸۹۱۳ رای پنجم: محمود احمدی نژاد ۲۲۳۵۳ رای ششم: محسن مهر علیزاده ۱۰۲۶۱ رای هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۷۷۸۵ رای

دور دوم شرکت کنندگان: ۲۵۷۶۴۳ نفر محمود احمدی نژاد: ۱۲۷۸۰۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۰۹۱۷۰ رای

کرمان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۰۴ نفر کل آرا: ۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۴ نفر درصد مشارکت: ۷۹٫۹ درصد اول: اکبر هاشمی رفسنجانی ۴۸۰۲۷۱ دوم: علی اردشیر لاریجانی ۲۲۱۲۲۱۹ سوم: مهدی کروبی ۱۵۲۷۶۴ چهارم: محمود احمدی نژاد ۱۲۹۲۸۴ پنجم: محمد باقر قالیباف ۱۱۲۰۵۶ ششم: مصطفی معین ۵۲۸۹۶ هفتم: محسن مهر علیزاده ۹۶۹۷

دور دوم شرکت کنندگان: ۱۱۸۹۳۲۵ نفر محمود احمدی نژاد: ۶۰۳۱۱۷ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۵۷۰۵۳۸ رای

کرمانشاه دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۵۶۴ نفر کل آرا ۷۶۵۱۸۹ نفر درصد مشارکت: ۵۵٫۴ درصد اول: مهدی کروبی ۲۵۴۷۸۰ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۰۱۰ سوم: محمد باقر قالیباف ۱۱۵۴۳۹ چهارم: مصطفی معین ۱۰۶۸۰۴ پنجم: محمود احمدی نژاد ۷۰۱۱۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۲۰۳۳ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۱۲۵۱۶

دور دوم کل آرا: ۶۷۶۰۱۱ نفر درصد مشارکت: ۴۸٫۹ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۴۳۳۱۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۳۲۶۹۲ رای

کهکیلویه و بویراحمد دور اول با ۴۰۵ هزار و ۲۹۴ نفر کل آرا ۳۱۵۷۶۰ نفر درصد مشارکت: ۷۷٫۹ درصد اول: مهدی کروبی ۹۶۴۵۹ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۶۱۵۴ سوم: محمد باقر قالیباف ۵۲۲۵۹ چهارم: مصطفی معین ۵۰۹۵۴ پنجم: محمود احمدی نژاد ۳۴۳۹۶ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۰۳۰۶ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۱۵۷۲

دور دوم کل آرا: ۳۰۸۴۱۵ نفر درصد مشارکت: ۷۶ درصد محمود احمدی نژاد: ۱۸۸۴۶۱ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۱۴۸۷۴ رای

گلستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۹۸ هزار و ۴۷۹ نفر کل آرا ۷۲۲۹۲۲ نفر

درصد مشارکت: ۶۵٫۸۱ درصد اول: مهدی کروبی ۱۹۳۵۷۰ دوم: مصطفی معین ۱۵۶۸۶۲ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۵۴۹۸ چهارم: محمد باقر قالیباف ۸۷۵۲۲ پنجم: محمود احمدی نژاد ۵۶۷۷۶ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۴۲۳۳۴ هفتم: محسن مهر علیزاده ۸۲۸۳

دور دوم شرکت کنندگان: ۶۶۴۹۵۸ نفر محمود احمدی نژاد: ۳۵۶۶۱۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۹۴۶۲۶ رای

گیلان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۵۳۵ نفر کل آرا ۱۰۶۱۹۵۵ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۴ درصد اول: اکبر هاشمی رفسنجانی ۲۱۵۴۷۸ رای دوم: مهدی کروبی ۲۰۳۹۴۱ سوم: مصطفی معین ۱۸۲۳۲۱ چهارم: محمد باقر قالیباف ۱۷۱۵۶۲ رای پنجم: محمود احمدی نژاد ۱۴۹۰۲۶ رای ششم: علی اردشیر لاریجانی ۵۰۰۷۰ رای هفتم: محسن مهرعلیزاده ۳۳۹۹۶ رای

دور دوم کل آرا: ۱۰۶۴۲۴۴ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۵ درصد محمود احمدی نژاد: ۶۸۴۷۹۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۵۱۰۳۹ رای

لرستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۷ نفر کل آرا ۸۱۶۱۹۵ نفر درصد مشارکت: ۶۷٫۲ درصد اول: مهدی کروبی ۴۴۰۲۴۷ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۲۱۱۳۰ سوم: محمد باقر قالیباف ۷۰۲۲۵ چهارم: محمود احمدی نژاد ۶۹۷۱۰ پنجم: مصطفی معین ۵۳۷۴۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۳۱۱۶۹ هفتم: محسن مهر علیزاده ۶۸۶۵

دور دوم شرکت کنندگان: ۷۳۴۰۱۶ نفر درصد مشارکت: ۶۰٫۴ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۶۴۷۹۰ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۵۰۶۵۰ رای

مازندران دور اول واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۵۴۷ نفر کل آرا: ۱۳۷۵۲۴۶ نفر درصد مشارکت: ۶۵٫۱ درصد اول: علی اردشیر لاریجانی ۴۶۴۸۹۱ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۳۱۱۹۴۹ سوم: محمود احمدی نژاد ۱۵۹۲۹۱ چهارم: مصطفی معین ۱۴۸۴۰۸ پنجم: محمد باقر قالیباف ۱۱۶۷۶۳ ششم: مهدی کروبی ۱۰۳۲۲۹ هفتم: محسن مهر علیزاده ۱۸۴۶۷

دور دوم شرکت کنندگان: ۱۳۷۶۶۱۵ نفر محمود احمدی نژاد: ۸۸۸۸۷۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۴۶۱۲۰۷ رای

مرکزی دور اول واجدان شرایط: ۹۷۱ هزار و ۸۶۵ نفر کل آرا ۶۰۳۴۳۳ نفر درصد مشارکت: ۶۲ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۶۱۶۶۹ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۴۳۱۱۸ سوم: مهدی کروبی ۱۰۴۵۲۲ چهارم: محمد باقر قالیباف ۷۱۸۲۸ پنجم: مصطفی معین ۶۵۵۹۲ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۱۷۲۵۸ هفتم: محسن مهر علیزاده ۱۴۰۵۸

دور دوم شرکت کنندگان: ۵۸۹۲۸۷ نفر محمود احمدی نژاد: ۴۱۰۷۲۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۶۶۸۸۷ رای

هرمزگان دور اول واجدان شرایط: ۷۸۸ هزار و ۴۵ نفر کل آرا: ۶۱۷۰۵۴ درصد مشارکت: ۷۸٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۱۷۷۴۱۳ رای دوم: مصطفی معین ۱۵۳۶۴۸ سوم: محمود احمدی نژاد ۸۰۱۵۴ چهارم: علی اردشیر لاریجانی ۷۸۱۶۱ پنجم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۵۶۰۱ ششم: محمد باقر قالیباف ۲۵۳۲۶ هفتم: محسن مهر علیزاده ۹۶۷۹

دور دوم شرکت کنندگان: ۵۳۱۸۸۹ رای محمود احمدی نژاد: ۳۱۷۳۷۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۰۰۹۲۱ رای

همدان دور اول واجدان شرایط:۱ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۴۴۸ نفر کل آرا: ۸۲۱۳۳۷ نفر درصد مشارکت: ۶۲٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۲۱۸۰۱۸ رای دوم: محمود احمدی نژاد ۱۹۵۰۳۰ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۷۵۹۹۷ چهارم: مصطفی معین ۸۴۴۲۴ پنجم: محمد باقر قالیباف ۷۲۹۷۶ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۴۰۰۲ هفتم: محسن مهر علیزاده ۲۰۴۹۶

دور دوم شرکت کنندگان: ۷۵۷۷۶۸ نفر محمود احمدی نژاد: ۵۳۳۴۷۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۰۹۲۹۵ رای

یزد دور اول واجدان شرایط: ۶۲۳ هزار و ۸۰۹ نفر کل آرا ۴۷۴۲۱۸ نفر درصد مشارکت: ۷۶ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۷۵ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۷۹۲۴ سوم: محمد باقر قالیباف ۶۶۸۹۲ چهارم: مصطفی معین ۶۰۵۱۰ پنجم: مهدی کروبی ۵۸۱۳۲ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۹۳۱۷ هفتم: محسن مهر علیزاده ۵۱۸۶ دور دوم کل آرا: ۴۷۰۹۲۳ نفر درصد مشارکت: ۷۵٫۴ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۱۱۶۵۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۴۴۹۰۶ رای
آرای کل نامزدها

با تجمیع آرای ایرانیان داخل وخارج نتایج انتخابات دور اول ریاست جمهوری دوره نهم نشان می‌دهد که هاشمی رفسنجانی با ۶٫۱۶ میلیون نفر معادل (۲۱ درصد آرا) نفر اول ، احمدی نژاد با ۵٫۷۱ میلیون نفر (۱۹٫۵ درصد) نفر دوم بوده و پس از وی کروبی با ۵٫۰۷ میلیون نفر (۱۷٫۳ درصد) ، معین با ۴٫۰۸ میلیون نفر (۱۳٫۹ درصد) ، قالیباف با ۴٫۰۷ میلیون نفر (۱۳٫۸ درصد) ، لاریجانی با ۱٫۷۴ میلیون نفر (۵٫۹ درصد) و محسن مهرعلیزاده با ۱٫۲۹ میلیون نفر (۴٫۴ درصد) به ترتیب در رتبه بعدی قرار گرفتند. تعداد آرای باطله نیز ۱٫۲ میلیون معادل ۴٫۲ درصد کل آرا بوده‌است. پراکندگی آرا و محبوبیت کاندیداها در نقاط مختلف کشور از تنوع قابل توجهی برخوردار است. بر اساس نتایج مرحله اول هاشمی و احمدی نژاد به مرحله دوم راه یافتند. در بین داوطلبان نام برده شده ، بیشترین واریانس (میزان پراکندگی) رای استانی به ترتیب احمدی نژاد ، کروبی و معین اختصاص دارد. رای هاشمی و قالیباف تقریباً در سطح کشور یکنواخت است اما رای احمدی نژاد و کروبی دارای پراکندگی بالایی در سطح کشور است. در مرحله دوم انتخابات ، احمدی نژاد موفق شد اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد و به عنوان نهمین رئیس جمهور کشور برگزیده شود.
شهرستان‌های کوچک

در شهرستان‌های کوچک به طور متوسط در ۲۰۰ شهرستان کوچک کروبی (۲۲٫۲ درصد) ، هاشمی (۲۱٫۲ درصد) ، معین (۱۵٫۳ درصد) ، احمدی نژاد (۱۵ درصد) و قالیباف (۱۴٫۴ درصد) به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را کسب کرده‌اند. کروبی و معین به طور متوسط در شهرستان‌های با اکثریت روستایی رای بالاتری در مقایسه با شهرستان‌های با اکثریت شهری به دست آورده‌اند. این نسبت برای هاشمی و قالیباف تفاوت قابل توجهی بین نقاط شهری و روستایی در شهرستان‌های کوچک ندارد. لیکن آرای محمود احمدی نژاد در نقاط شهری به مراتب بیشتر از نقاط روستایی است.
شهرستان‌های متوسط

در شهرستان‌های متوسط به طور میانگین کروبی (۲۲٫۷ درصد) ، هاشمی (۲۱٫۵ درصد) ، احمدی نژاد (۱۶٫۲ درصد) ، معین (۱۶٫۱ درصد) و قالیباف (۱۵٫۵ درصد) به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را داشته‌اند. همچنین بررسی آرا در نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد که هاشمی ، معین و قالیباف در شهرستان‌های با اکثریت روستایی رای بیشتری داشته‌اند در مورد مهدی کروبی با درصد کمی وضعیت در نقاط شهری بهتر بوده‌است و در مورد احمدی نژاد همانند شهرستان‌های کوچک ملاحظه می‌شود که درصد آرای او در نقاط شهری به میزان قابل توجهی بیشتر از نقاط روستایی است.
شهرستان‌های بزرگ

در شهرستان‌های بزرگ کشور احمدی نژاد (۲۴٫۸ درصد) ، هاشمی (۲۲٫۷ درصد) ، قالیباف (۱۵٫۵ درصد) ، کروبی (۱۳٫۸ درصد) و معین (۱۳٫۲ درصد) به ترتیب حائز اکثریت آرا شده‌اند. در مورد هاشمی ، قالیباف و معین ، تفاوت قابل ملاحظه در آرای نقاط شهری و روستایی وجود ندارد. لیکن مهدی کروبی به طور قابل توجهی در نقاط روستایی دارای رای بیشتری است و محمود احمدی نژاد مشابه شرایط شهرستان‌های کوچک و متوسط در شهرستان‌های بزرگ نیز در نقاط شهری حائز آرای بیشتری شده‌اند.

در رقابت دور دوم علی اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰٬۰۴۶٬۷۰۱ رای و ۳۵٫۹۳ درصد آرای کل را بدست آورد و محمود احمدی نژاد ۱۷٬۲۸۴٬۷۸۲ رای و ۶۱٫۶۹ درصد آرای کل را به دست آورد که رئیس جمهور برگزیده شد.
ادعای تقلبات انتخاباتی

در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران سه کاندید (معین ، هاشمی رفسنجانی و کروبی) مدعی تقلب در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد شدند.همچنین برخی بازرسان وزارت کشور نیز تقلب در انتخابات را تایید کردند. گزارش‌ها حاکی از دخالت نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای به نفع محمود احمدی نژاد است. گفته شده‌است که برخی نزدیکان خامنه‌ای پیش از برگزاری انتخابات طی جلسه‌ای اضطراری خواستار تمرکز بر روی احمدی نژاد برای پیروزی اصولگرایان ایران در انتخابات شدند.

سردار امیرعلی امیری مدیر سایت اصولگرای تابناک چهار سال بعد در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که خطر عدم پیروزی احمدی نژاد مطرح شد پیرامون آنچه در انتخابات نهمین دوره رویداد نوشت:

برآوردها نشان می‌دهد که در روزهای آینده ممکن است اصولگرایان با همان مشکل دوره نهم انتخابات مواجه شوند که هر سه کاندیدای اصولگرا ، در معرض تهدید جدی کمبود آراء قرار گرفتند و موجب شد در 48 ساعت آخر فرصت تبلیغاتی شبکه تبلیغی قالیباف که مورد حمایت بخش اصلی اصولگرایان بود ، به سمت احمدی‌نژاد که اقبال مردمی بیشتری را جذب کرده بود ، گردش کنند و در نتیجه احمدی‌نژاد در دور اول توانست با اختلاف کمی نسبت به کروبی نفر دوم شود.

علی میر باقری

علی میر باقری از مسئولان وزارت کشور اعلام کرد که ناظرین شورای نگهبان در مراکز رای گیری تخلفات گسترده انتخاباتی داشتند. او همچنین اعلام کرد که به علت اعتراض به این تخلفات چند ساعت توسط نیروی انتظامی زندانی شد.
مهدی کروبی

مهدی کروبی پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات که حاکی از راه یابی هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم بود طی مصاحبه‌ای مدعی شد « آرا توسط شورای نگهبان دستکاری شده‌است » . خامنه‌ای درپاسخی به وی گفته بود:

به آقای کروبی بگویید: من رئوس مطالب شما را نگاه کردم. مطالبی که شما گفتید به کلی دور از شأن شما و در جهت ایجاد بحران در کشور است. آیا متوجه هستید که چه کار دارید می‌کنید؟ آیا متوجه هستید که ایجاد بحران و بدبین کردن مردم کاملاً در جهت خواست دشمنانی است که خیز برداشته‌اند برای این که بلایی بر سر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در بیاورند که همه شما را دربرخواهد گرفت. اگر اعتراض به انتخابات دارید مگر راه قانونی وجود ندارد؟ چرا فضا را خراب می‌کنید؟ ممکن است دیگران نیز اعتراضات مشابه داشته باشند. آیا حق می‌دهید آنان فردا همه چیز را زیر سوال ببرند؟ من از شما مطلقاً انتظار چنین برخوردی ندارم و من به حول و قوه الهی نخواهم گذاشت افرادی در کشور بحران ایجاد کنند. »

این پاسخ باعث شد کروبی با انتشار نامه‌ای سرگشاده فرزند خامنه‌ای و سپاه و بسیج و شورای نگهبان را به « تقلب در انتخابات » متهم سازد:

حدود ساعت سه بامداد شنبه بیست و هشتم خردادماه که ثبت رسمی آرا در سایت انتخابات آغاز شد ، تمام آمارهای رسمی رای اینجانب را بسیار بالاتر از سایر کاندیداهای محترم نشان می‌داد.ساعت پنج بامداد که اینجانب به استراحت پرداختم ، رای بنده حدود ۲۵ درصد و رای سایر کاندیداها کمتر از بیست درصد بود.در همان ساعات بعضی از دوستان با توجه به آرای شصت و هفتاد درصدی در بعضی استان‌ها ، معدل بیست و پنج درصدی ثبت شده به نام اینجانب را مشکوک می‌دانستند اما پس از حدود دو ساعت که از خواب بیدار شدم ، مانند بیداری از خواب اصحاب کهف ، دریافتم که همه چیز تغییر کرده‌است.سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌ای کودتاگونه در ساعات اولیه صبح با دستپاچگی کامل و برخلاف رویه نشان داد که اعلام آرای مردم از مجرای قانون وزارت کشور مطلوب بعضی از مراکز قدرت و افراد ذی‌نفوذ نیست.اینجانب حدود ساعت هشت و نیم صبح با مسوولان وزارت کشور تماس گرفتم که آنها نیز ازاین حرکت شورای نگهبان و صدا و سیما - که به قرار مسموع بدون اطلاع مدیریت صدا و سیما انجام شد - ابراز تعجب کرده و اعلام کردند براساس اطلاعاتی که بلافاصله از صورتجلسه نهایی اخذ آرا در حوزه‌های انتخابیه استخراج و مستقیماً وارد سایت کامپیوتری وزارت کشور می‌شود ، اینجانب کماکان در رتبه اول قرار دارم.موضوع دخالت احتمالی بخش‌هایی از سپاه و بسیج را اینجانب قبلاً به صورت حضوری به عرض جنابعالی رسانده بودم و آنگونه که شنیده‌ام وزرای کشور ، اطلاعات و دادگستری نیز طی نامه‌ای آن را به جنابعالی منعکس و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع آن شده بودند.

وی همچنین پسر خامنه‌ای را به دخالت در انتخابات متهم کرد و گفت از تمام پست‌های خود در نظام استعفا می‌دهد و مسئولیت تمام اتهاماتی را که وارد کرده‌است می‌پذیرد:

به‌رغم شفافیت مواضع جنابعالی ، اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما - آقا سید مجتبی - از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرتعالی باشد اما تجربیات سابق و شناختی که از شما داشتم مرا مطمئن کرد که این موضوع ، نظر شخصی ایشان است.پس از آن هم شنیدم که یکی از بزرگان به جنابعالی گفته‌اند که « آقازاده حضرتعالی از فلان شخص حمایت می‌کند » و شما فرموده‌اید « ایشان آقا است نه آقازاده » و به هر حال مشخص شد که آن حمایت‌ها نظر شخصی آقا مجتبی بوده‌است.در عین حال کماکان خبرهایی در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها - که سه روز قبل از انتخابات ناگهان ستاره بخت او افول کرد و عنایت‌ها به طرف فرد دیگر سرازیر شد - و حتی رفت‌وآمد به ستاد انتخاباتی آن کاندیدا منتشر شد.

هاشمی رفسنجانی

هاشمی نیز که به دور دوم انتخابات راه یافته و با محمود احمدی نژاد در دورم دوم رقابت کرد طی بیانیه‌ای مدعی « نقلب در انتخابات » و « فاقد صلاحیت بودن ناظران (شورای نگهبان) برای پیگیری شکایت‌ها » سخن گفت:

در مرحله نخست انتخابات ، حضور مردم حماسه‌ای عظیم را رقم زد و اگر اشکالاتی بروز کرد غفلت مدیریت و نظارت بود که در نتیجه ، شاهد برخی تخلف‌ها از جمله تخریب‌های زننده و دخالت‌های ناروای سازماندهی شده بودیم. متأسفانه همان تفکری که در دوران مبارزه در مقابل امام (ره) و همراهان ایستادگی می‌کرد و امام(ره) را مسئول خون‌های ریخته شده در راه انقلاب معرفی می‌کرد ، امروزه پوستین اسلام را وارونه پوشیده و ریاکارانه به فریبکاری مشغول است و اصرار دارد که افکار معیوب خود را به جای معارف اصیل اسلام به دیگران تحمیل کند ، تفکری که حامیان امروزی آن علی‌رغم اعلام و دستور صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر تخریب دیگران در مبارزات انتخاباتی ، میلیاردها تومان از بیت‌المال را صرف تهیه و نشر تهمت‌ها و اهانت‌ها و دروغ‌های خطرناک می کنند که تاکنون ده‌ها میلیون شبنامه منتشر کرده و هنوز هم دست بردار نیستند... در متن برگزاری انتخابات به برخی دخالت‌های سازمان‌یافته در هدایت آرا انجامید و معلوم نیست این رویه ناصواب اگر نهادینه شود ، رو به کجا خواهد برد؟

برادر وی نیز چند سال بعد طی مصاحبه‌ای انتخابات را مخدوش دانست:

من معتقدم از ابزار غیر رایی استفاده شد حال اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید من دست کاری در آرا ، تعویض رای و استفاده از امکانات دولتی در انتخابات را ابزار غیر رایی می‌دانم اگر شما کشوری را به من نشان دهید که در دو دوره انتخابات رای هفت میلیونی به هفده میلیون و رای بیست میلیونی به ده میلیون تبدیل شده باشد من حرف شما را می‌پذیرم.

مصطفی معین

مصطفی معین ، نامزد جبهه دموکراسی و حقوق بشر نیز در بیانیه ای به آنچه "دخالت سازمان یافته نظامی و نظارتی" در روند انتخابات خواند ، اعتراض کرد. معین در قسمت هایی از بیانیه خود در اعتراض به تقلب در انتخابات نوشت: "هشیار باشیم که این قبیل تلاشهای پیچیده و خزنده نهایتاً در این کشور سر از نظامی گری ، اقتدارگرایی و خفقان سیاسی و اجتماعی در خواهد آورد. این روند تهدیدی برای جامعه مدنی و انسداد راه اصلاحات است."

معین در بیانیه خود نوشت که در روزهای پایانی انتخابات ، "اراده ای قاهر" برای پیروزی "یک کاندیدای خاص" و حذف نامزدهای دیگر به میدان آمد و "باب سازماندهی برخی نهادهای نظامی و حمایت دستگاه نظارتی انتخابات را گشود."

او گفت که این اقدامات ، "زنگ خطری برای دموکراسی نوپای" ایران است و هشدار داد که چنین روندی به "نظامی گری" ، "اقتدارگرایی" و "خفقان سیاسی و اجتماعی" منجر خواهد شد.

معین در این بیانیه از مردم ایران خواست "خطر فاشیسم ، از میان رفتن نقش مردم و حذف جمهوریت" را جدی بگیرند.

او در واکنش به نتیجه انتخابات ۲۷ خرداد ماه گفت: "آنچه جامعه در روند انتخابات به آن دست یافت و آنچه از آن در نهایت محروم ماند ، پدیده ای بسیار مهم است که چون گذشته باید در پرتو خرد جمعی و کار جمعی مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد."

الهه کولایی ، سخنگوی مصطفی معین پس از قرائت بیانیه این نامزد انتخاباتی در محل جبهه مشارکت گفت "یک فرایند نظامی و شبه نظامی" در نتیجه انتخابات تاثیرگذار بوده است.

کولایی افزود: "یکی دو روز قبل از رای گیری اقداماتی صورت گرفت تا کاندیدای مورد نظر بالا کشیده شود." به گفته او ، این اقدامات با توجه به هشدارهایی که پیشاپیش داده شد ، "قابل تامل" بود.
گزارش بازرسان وزارت کشور

بازرس ویژه وزارت کشور که بدلیل اعتراض به اقدامات ناظران شورای نگهبان و وضعیت شعب رای گیری توسط چند ساعتی در بازداشت بود وضعیت را اینطور گزارش داد:

به عنوان بازرس ویژه وزارت کشور در حوزه انتخابیه تهران برای سرکشی به محله‌های نازی آباد و عبدل‌آباد در جنوب تهران رفته بوده و در آنجا مشاهده کرده بوده که در اکثر شعب ، ناظران به جای نظارت کار اجرایی انجام می دادند ، شناسنامه‌ها کنترل نمی‌شده و افراد بدون کنترل بعد از ورود به شعب رأی می‌دادند.وی گفته که با مشاهده این رویکرد ، به عملکرد ناظران شورای نگهبان و دخالت آنان در اجرای انتخابات اعتراض کرده اما پس از اعتراض ، دو نفر که خودشان را مسئولان شورای نگهبان در ناحیه معرفی می‌کردند او را بازداشت و به مدت دو ساعت در شعبه توقیف کردند و سپس با اکیپ سی نفره‌ای به کلانتری نازی آباد فرستادند تا اینکه سرانجام پس از دو ساعت و نیم بازداشت در کلانتری با وساطت مسئولان وزارت کشور آزاد شده‌است.

وزارت کشور بعنوان مجری انتخابات روند رای گیری در برخی حوزه‌های انتخابیه به دلیل وقوع تقلب متوقف کرد اما شورای نگهبان ضمن مداخله مانع از توقف روند راگیری شد.

در شرایطی که محمد خاتمی رییس جمهور وقت نیز مدعی بروز برخی مسائل در انتخابات را شد و آنرا « بداخلاقی » نامیده بود ، مدیر کل حقوقی وزارت کشور تاکید کرد آنچه روی داده جرم‌های آشکار در انتخابات است و بد اخلاقی نامیدن این مسئله منحرف کردن افکار عمومی است.
اظهارات فرماندهان سپاه

محمدباقر ذوالقدر معاون سپاه پاسداران که در دولت احمدی نژاد به سمت معاون وزارت کشور منصوب گردید ، چند ماه پس از پیروزی احمدی نژاد در جمع بسیجان پیرامون پیروزی وی در انتخابات گفت: « انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در نوع خود بی نظیر » خواند. وی با تخطئه کسانی که « نیروهای اصولگرا را در جریان انتخابات به بی برنامگی ، اختلافات ، قدرت طلبی و عدم تفاهم بر سر کاندیدای واحد متهم می‌کردند » اظهار داشت: « در شرایط پیچیده سیاسی که قدرت‌های خارجی و جریان‌های فزون خواه در داخل از مدت‌ها قبل مترصد بوده و برنامه ریزی کرده بودند که نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهند و از شکل گیری یک دولت کارآمد اصولگرا جلوگیری نمایند ، باید پیچیده عمل می‌شد و نیروهای اصولگرا بحمدالله با طراحی درست و چند لایه توانستند در یک رقابت واقعی و تنگاتنگ ، حمایت اکثریت مردم را به خدمتگزاری بیشتر و موثرتر به آنها جلب نمایند. » وی در اظهار نظر دیگری گفته بود: « موفقیت در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی پاک سازی دو رکن مهم از عناصر نفوذی بود. »
مقاله روزنامه کیهان

روزنامه کیهان در مقاله‌ای به مناسبت برگزاری جلسات هادیان سیاسی سپاه پاسداران به اثر گذاری سپاه از طریق هادیان سیاسی در انتخابات اعتراف کرد و نوشت: « به جز طیف رای دهندگان ، مجموعه‌ای از رای سازان و فعالان سیاسی وجود دارند که نقش اصلی در شکل گیری پدیده مبارک سوم تیر داشته‌اند. این مجموعه هنوز هم به همان نیرومندی سابق و بلکه با نشاط تر از قبل در صحنه حضور دارد و در هر آوردگاهی در آینده نقشی کلیدی بر عهده خواهد داشت. بی آنکه قصدی برای محدود ساختن این مجموعه در طیفی خاص در میان باشد ، صرفاً به عنوان یک آدرس می‌شود اینگونه فرض کرد که تشکل‌هایی چون بسیج دانشجویی ، بسیج طلاب ، بسیج اساتید و حوزه‌های شهری و روستایی مقاومت بسیج جزو اصلی‌ترین ارکان مجموعه رای ساز در سوم تیر ۸۴ بودند. »
دولت‌های خارجی

دولت آمریکا مدعی مخدوش بودن انتخابات ایران از ابتدا شد و به رد صلاحیت عده کثیری از کاندیدها اشاره کرد.
حامیان احمدی نژاد

در این انتخابات ، محمود احمدی نژاد از سوی هیچ گروه یا حزبی مورد حمایت قرار نگرفت و تنها تشکل حامی وی در کل کشور جامعه اسلامی دانشجویان بود که با صدور بیانیه ای حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرد.
-ایران در سال ۱۳۸۴ خورشیدی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود ، که طی دو مرحله در تاریخ ۲۷ خرداد و ۳ تیر همان سال بر‌گزار شد و در جریان آن محمود احمدی نژاد به عنوان ششمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد.
رد صلاحیت

شورای نگهبان ایران از ۱۰۱۴ نفری که برای انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده بودند تنها صلاحیت شش نفر از آنان را تأیید کرد ولی پس از دستور آیت‌الله خامنه‌ای صلاحیت دوتن دیگر (مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده) را نیز تائید کرد.
آرای نامزدها
وضعیت آرای نامزدها در استانهای مختلف

آذربایجان شرقی دور اول واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۵۰۵ نفر کل آرا: ۱۳۷۶۴۷۷ نفر درصد مشارکت: ۵۱٫۵ درصد اول: محسن مهر علیزاده ۳۷۸۶۰۴ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۲۶۸۹۵۴ رای سوم: محمود احمدی نژاد ۱۹۸۴۱۷ چهارم: مصطفی معین ۱۹۰۲۱۱ پنجم: محمد باقر قالیباف ۱۲۲۱۶۰ ششم: مهدی کروبی ۱۲۱۹۶۹ هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۲۸۰۷۵

دور دوم کل آرا: ۱۲۳۲۲۵۵ نفر درصد مشارکت: ۴۶٫۲ درصد محمود احمدی نژاد: ۸۳۷۶۶۰ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۶۴۱۱۰ رای

آذربایجان غربی دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۹۲۹ نفر کل آرا: ۸۴۳۸۰۶ رای درصد مشارکت: ۴۴٫۰۲ درصد

اول: محسن مهر علیزاده ۱۶۳۰۹۱ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۱۵۲۵ سوم: مصطفی معین ۱۴۶۹۴۱ چهارم: محمد باقر قالیباف ۱۴۱۲۸۹ پنجم: مهدی کروبی ۹۹۷۶۶ ششم: محمود احمدی نژاد ۷۵۳۱۹ هفتم علی اردشیر لاریجانی ۱۵۴۳۵

دور دوم شرکت کنندگان: ۷۱۲۱۱۴ نفر محمود احمدی نژاد: ۴۲۸۵۵۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۵۰۱۸۶ رای

اردبیل دور اول واجدان شرایط: ۹۰۸ هزار و ۷۹۴ نفر کل آرا: ۴۹۰۴۵۰ نفر درصد مشارکت: ۵۳٫۹ درصد اول: محسن مهر علیزاده ۱۱۱۴۶۵ دوم: محمد باقر قالیباف ۱۰۶۲۷۲ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۹۵۴۵۰ چهارم: مصطفی معین ۶۷۱۳۴ پنجم: مهدی کروبی۵۳۹۰۶ ششم: محمود احمدی نژاد ۳۴۰۹۵ هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۷۷۶۶

دور دوم کل آرا: ۴۴۵۳۵۲ نفر درصد مشارکت: ۴۹ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۸۰۲۶۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۵۴۵۹۱ رای

اصفهان دور اول کل آرا: ۱۸۳۷۱۳۷ واجدان شرایط: ۳ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۱۸ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۲ درصد

اول: محمود احمدی نژاد ۸۰۱۶۳۵ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۲۶۰۸۵۸ سوم: محمد باقر قالیباف ۱۹۸۴۰۹ چهارم: مهدی کروبی ۱۹۶۵۱۲ پنجم: مصطفی معین ۱۹۶۲۶۱ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۷۳۴۵۲ هفتم: محسن مهر علیزاده ۳۰۳۲۵

دور دوم کل آرا:۱۱۰۷۲۱۲ درصد مشرکت: ۳۵٫۲ درصد محمود احمدی نژاد: ۷۰۸۳۰۳ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۰۰۶۹۳ رای

ایلام دور اول واجدان شرایط: ۳۷۲ هزار و ۲۶۴ نفر کل آرا: ۲۹۹۳۹۶ نفر درصد مشارکت: ۸۰٫۴۳ درصد

اول: مهدی کروبی ۱۰۸۶۲۷ دوم: مصطفی معین ۵۶۲۵۲۶ سوم: محمد باقر قالیباف ۴۱۰۸۲ چهارم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۴۰۵۸۰ پنجم: محمود احمدی نژاد ۳۳۳۸۳ ششم: علی اردشیرلاریجانی ۶۷۸۳ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۳۰۲۶

دور دوم شرکت کنندگان: ۲۴۸۵۱۳ نفر محمود احمدی نژاد: ۱۲۷۲۵۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۱۳۸۳۸ رای

بوشهر دور اول واجدان شرایط: ۵۸۱ هزار و ۴۳۴ نفر کل آرا ۴۲۰۵۷۹ نفر درصد مشارکت: ۷۲٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۹۸۱۴۸ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۹۷۴۱۲ سوم: محمود احمدی نژاد ۸۲۳۷۶ چهارم: مصطفی معین ۶۸۴۵۷ پنجم: محمد باقر قالیباف ۴۶۹۶۲ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۸۲۰۷ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۴۹۴۲

دور دوم شرکت کنندگان: ۳۸۶۵۷۰ نفر محمود احمدی نژاد: ۲۱۵۷۵۰ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۶۱۶۵۴ رای

تهران دور اول کل آرا: ۵۲۴۱۷۳۲ نفر واجدان شرایط: هشت میلیون و ۲۳۱ هزار و ۲۳۰ نفر درصد مشارکت: ۶۳٫۷ درصد

اول: محمود احمدی نژاد با یک میلیون و ۵۰۰ هزار و ۸۲۹ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی یک میلیون و ۲۷۴ هزار و ۲۷۶ رای سوم: مصطفی معین ۶۴۸۵۹۸ چهارم: محمد باقر قالیباف ۶۱۴۳۸۱ پنجم: مهدی کروبی ۴۱۵۱۸۷ ششم: محسن مهرعلیزاده ۲۸۱۷۴۸ هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۲۴۶۱۶۷

دور دوم کل آرا: ۳۶۵۴۸۰۱ نفر درصد مشارکت: ۴۴٫۴ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۱۷۴۷۳۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۳۹۰۸۳۹ رای

چهارمحال و بختیاری دور اول واجدان شرایط: ۵۸۳ هزار و ۵۹ نفر کل آرا ۳۷۸۱۱۵ نفر درصد مشارکت: ۶۴٫۸ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۹۰۹۶۰ دوم: مهدی کروبی ۷۵۰۴۴ سوم: محمد باقر قالیباف ۶۴۰۶۸ چهارم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۹۵۲۱ پنجم: مصطفی معین ۴۸۳۵۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۳۱۲۷ هفتم: محسن مهر علیزاده ۵۰۵۱

دور دوم کل آرا: ۳۷۵۱۹۳ نفر درصد مشارکت: ۶۴٫۳ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۶۹۳۷۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۹۹۳۴۶ رای

خراسان شمالی دور اول واجدان شرایط: ۵۶۰ هزار و ۵۵۶ نفر کل آرا: ۳۵۶۲۰۷ نفر درصد مشارکت: ۶۳٫۵ درصد اول: محمد باقر قالیباف ۱۰۰۰۹۱ دوم: مهدی کروبی ۸۹۵۵۱ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۰۴۰۷ چهارم: مصطفی معین ۳۷۳۳۰ پنجم: محمود احمدی نژاد ۲۲۹۵۴ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۱۶۹۰۰ هفتم: محسن مهر علیزاده ۸۲۰۹

دور دوم شرکت کنندگان: ۲۶۶۰۴۰ نفر محمود احمدی نژاد: ۱۷۶۳۹۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۸۵۹۷۶ رای

خراسان جنوبی دور اول واجدان شرایط: ۲۷۰ هزار و ۱۲۷ نفر کل آرا: ۲۶۰۸۷۹ نفر درصد مشارکت: ۹۶٫۵۸ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۰۱۶۳۸ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۶۹۸۱ سوم: محمد باقر قالیباف ۴۹۰۴۳ چهارم: مصطفی معین ۳۹۲۷۶ پنجم: مهدی کروبی ۲۷۷۵۰ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۵۷۱۶ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۴۹۵۸

دور دوم کل آرا: ۲۶۶۰۴۷ نفر درصد مشارکت:۹۸٫۵ درصد محمود احمدی نژاد: ۱۷۶۳۹۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۸۵۹۷۶ رای

خراسان رضوی دور اول کل آرا: ۲٬۵۹۱٬۵۵۷ رای واجدان شرایط: ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۴۰۸ نفر درصد مشارکت: ۶۹٫۱ درصد

اول: محمد باقر قالیباف ۸۷۷۶۶۵ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۲۷۷۰۷ سوم: محمود احمدی نژاد ۳۷۷۷۳۲ چهارم: مصطفی معین ۳۲۵۲۸۱ پنجم: مهدی کروبی ۲۹۷۹۶۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۷۸۹۷۶ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۳۳۴۸۸

دور دوم کل آرا: ۲۳۳۵۹۴۵ نفر در صد مشارکت: ۶۲٫۳ درصد محمود احمدی نژاد: ۱۴۹۰۰۶۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۸۰۴۳۲۸ رای

خوزستان دور اول واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۷۲۱ نفر کل آرا: ۱۵۶۱۵۶۵ نفر

درصد مشارکت: ۵۵٫۰۹ درصد اکبر هاشمی رفسنجانی با ۳۱۹۸۸۳ رای رتبه دوم محمود احمدی نژاد با ۲۲۴۴۲۷ رای رتبه سوم

دور دوم شرکت کنندگان: ۱۴۵۲۷۸۶ نفر محمود احمدی نژاد: ۸۸۲۶۸۲ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۵۱۸۶۲۱ رای

زنجان دور اول واجدان شرایط: ۷۱۲ هزار و ۸۳۳ نفر کل آرا: ۴۶۵۱۳۴ نفر درصد مشارکت: ۶۵٫۲ درصد اول: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۱۰۶۹۸ دوم: محمود احمدی نژاد ۹۳۳۰۹ سوم: محمد باقر قالیباف ۷۱۳۶۵ چهارم: مصطفی معین ۶۸۶۴۹ پنجم: مهدی کروبی ۶۲۸۴۵ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۲۸۶۹ هفتم: محسن مهر علیزاده ۱۸۵۶۸

دور دوم کل آرا: ۴۳۵۱۰۶ نفر درصد مشارکت: ۶۱ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۹۴۱۵۵ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۳۲۵۶۶ رای

سمنان دور اول واجدان شرایط: ۴۰۲ هزار و ۲۷۸ نفر کل آرا ۲۹۵۵۹۸ نفر درصد مشارکت: ۷۳٫۸ اول: محمود احمدی نژاد ۹۸۰۲۴ رای دوم: اکبر هاشمی بهرمانی ۶۹۷۷۳ سوم: محمد باقر قالیباف ۳۷۰۵۹ چهارم: مصطفی معین ۲۶۵۷۲ پنجم: مهدی کروبی ۲۵۸۹۹ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۰۱۹۰ هفتم: محسن مهر علیزاده ۳۸۷۳

دور دوم کل آرا: ۲۹۸۶۱۶ نفر درصد مشارکت: ۷۴٫۲ درصد محمود احمدی نژاد:۲۱۴۰۵۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۷۸۱۶۷ رای

سیستان و بلوچستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۷۲۹ نفر کل آرا: ۸۷۰۵۶۱ نفر درصد مشارکت: ۷۴٫۴ درصد اول: مصطفی معین ۴۷۹۱۲۵ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۵۱۴۷ رای سوم: مهدی کروبی ۷۷۰۱۷ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۶۸۶۰۵ رای پنجم: محمود احمدی نژاد ۴۷۷۴۳ رای ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۴۹۵۴ رای هفتم: محسن مهر علیزاده ۷۳۱۲ رای

دور دوم کل آرا: ۷۴۸۹۹۳ نفر درصد مشارکت: ۶۳٫۷ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۳۲۳۱۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۴۰۷۰۶۳ رای

فارس دور اول کل آرا ۱۸۴۰۳۳۶ نفر واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۰ نفر درصد مشارکت: ۶۱٫۳ درصد اول: مهدی کروبی۵۴۶۶۳۳ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۴۰۳۰۷۴ رای سوم: محمد باقر قالیباف ۲۷۳۵۴۲ رای چهارم: محمود احمدی نژاد ۲۴۲۵۳۵ رای پنجم: مصطفی معین ۲۱۷۱۲۲ رای ششم: علی اردشیر لاریجانی ۶۱۳۸۳ رای هفتم: محسن مهر علیزاده ۲۲۴۴۰ رای

دور دوم شرکت کنندگان: ۱۷۴۷۸۷۴ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۲ درصد محمود احمدی نژاد: ۹۹۸۶۹۳ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۷۰۶۸۹۸ رای

قزوین دور اول واجدان شرایط: ۷۵۳ هزار و ۷۲۹ نفر کل آرا: ۵۲۱۷۸۸ نفر درصد مشارکت: ۶۹٫۲ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۱۸۴۱۴ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰۸۹۲۸ رای سوم: مهدی کروبی ۸۱۵۶۹ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۷۷۳۹۹ رای پنجم: مصطفی معین ۶۸۳۶۶ رای ششم: محسن مهر علیزاده ۲۴۶۴۹ رای هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۱۸۰۷۸ رای

دور دوم کل آرا: ۵۰۵۴۴۳ نفر درصد مشارکت: ۶۷ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۶۷۸۷۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۲۸۶۱۰ رای

قم دوره اول واجدان شرایط: ۶۲۲ هزار و ۹۹۱ نفر کل آرا: ۴۷۹۷۷۷ نفر درصد مشارکت: ۷۷ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۲۵۶۱۱۰ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰۴۰۰۴ رای سوم: مصطفی معین ۲۷۸۲۴ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۲۵۷۹۲ رای پنجم: مهدی کروبی ۲۵۲۸۲ رای ششم: محسن مهر علیزاده ۱۴۴۵۱ رای هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۱۰۸۹۴ رای

دور دوم کل آرا: ۴۸۲۸۴۵ نفر درصد مشارکت: ۷۷٫۵ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۵۲۰۱۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۲۰۵۸۶ رای

کردستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۳۲ هزار و ۳۰۶ نفر کل آرا ۳۸۵۷۷۶ نفر درصد مشارکت: ۳۷٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۱۱۱۲۴۹ رای دوم: مصطفی معین ۹۲۸۸۴ رای سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۴۰۰۴ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۴۸۹۱۳ رای پنجم: محمود احمدی نژاد ۲۲۳۵۳ رای ششم: محسن مهر علیزاده ۱۰۲۶۱ رای هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۷۷۸۵ رای

دور دوم شرکت کنندگان: ۲۵۷۶۴۳ نفر محمود احمدی نژاد: ۱۲۷۸۰۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۰۹۱۷۰ رای

کرمان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۰۴ نفر کل آرا: ۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۴ نفر درصد مشارکت: ۷۹٫۹ درصد اول: اکبر هاشمی رفسنجانی ۴۸۰۲۷۱ دوم: علی اردشیر لاریجانی ۲۲۱۲۲۱۹ سوم: مهدی کروبی ۱۵۲۷۶۴ چهارم: محمود احمدی نژاد ۱۲۹۲۸۴ پنجم: محمد باقر قالیباف ۱۱۲۰۵۶ ششم: مصطفی معین ۵۲۸۹۶ هفتم: محسن مهر علیزاده ۹۶۹۷

دور دوم شرکت کنندگان: ۱۱۸۹۳۲۵ نفر محمود احمدی نژاد: ۶۰۳۱۱۷ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۵۷۰۵۳۸ رای

کرمانشاه دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۵۶۴ نفر کل آرا ۷۶۵۱۸۹ نفر درصد مشارکت: ۵۵٫۴ درصد اول: مهدی کروبی ۲۵۴۷۸۰ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۰۱۰ سوم: محمد باقر قالیباف ۱۱۵۴۳۹ چهارم: مصطفی معین ۱۰۶۸۰۴ پنجم: محمود احمدی نژاد ۷۰۱۱۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۲۰۳۳ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۱۲۵۱۶

دور دوم کل آرا: ۶۷۶۰۱۱ نفر درصد مشارکت: ۴۸٫۹ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۴۳۳۱۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۳۲۶۹۲ رای

کهکیلویه و بویراحمد دور اول با ۴۰۵ هزار و ۲۹۴ نفر کل آرا ۳۱۵۷۶۰ نفر درصد مشارکت: ۷۷٫۹ درصد اول: مهدی کروبی ۹۶۴۵۹ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۶۱۵۴ سوم: محمد باقر قالیباف ۵۲۲۵۹ چهارم: مصطفی معین ۵۰۹۵۴ پنجم: محمود احمدی نژاد ۳۴۳۹۶ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۰۳۰۶ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۱۵۷۲

دور دوم کل آرا: ۳۰۸۴۱۵ نفر درصد مشارکت: ۷۶ درصد محمود احمدی نژاد: ۱۸۸۴۶۱ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۱۴۸۷۴ رای

گلستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۹۸ هزار و ۴۷۹ نفر کل آرا ۷۲۲۹۲۲ نفر

درصد مشارکت: ۶۵٫۸۱ درصد اول: مهدی کروبی ۱۹۳۵۷۰ دوم: مصطفی معین ۱۵۶۸۶۲ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۵۴۹۸ چهارم: محمد باقر قالیباف ۸۷۵۲۲ پنجم: محمود احمدی نژاد ۵۶۷۷۶ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۴۲۳۳۴ هفتم: محسن مهر علیزاده ۸۲۸۳

دور دوم شرکت کنندگان: ۶۶۴۹۵۸ نفر محمود احمدی نژاد: ۳۵۶۶۱۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۹۴۶۲۶ رای

گیلان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۵۳۵ نفر کل آرا ۱۰۶۱۹۵۵ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۴ درصد اول: اکبر هاشمی رفسنجانی ۲۱۵۴۷۸ رای دوم: مهدی کروبی ۲۰۳۹۴۱ سوم: مصطفی معین ۱۸۲۳۲۱ چهارم: محمد باقر قالیباف ۱۷۱۵۶۲ رای پنجم: محمود احمدی نژاد ۱۴۹۰۲۶ رای ششم: علی اردشیر لاریجانی ۵۰۰۷۰ رای هفتم: محسن مهرعلیزاده ۳۳۹۹۶ رای

دور دوم کل آرا: ۱۰۶۴۲۴۴ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۵ درصد محمود احمدی نژاد: ۶۸۴۷۹۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۵۱۰۳۹ رای

لرستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۷ نفر کل آرا ۸۱۶۱۹۵ نفر درصد مشارکت: ۶۷٫۲ درصد اول: مهدی کروبی ۴۴۰۲۴۷ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۲۱۱۳۰ سوم: محمد باقر قالیباف ۷۰۲۲۵ چهارم: محمود احمدی نژاد ۶۹۷۱۰ پنجم: مصطفی معین ۵۳۷۴۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۳۱۱۶۹ هفتم: محسن مهر علیزاده ۶۸۶۵

دور دوم شرکت کنندگان: ۷۳۴۰۱۶ نفر درصد مشارکت: ۶۰٫۴ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۶۴۷۹۰ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۵۰۶۵۰ رای

مازندران دور اول واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۵۴۷ نفر کل آرا: ۱۳۷۵۲۴۶ نفر درصد مشارکت: ۶۵٫۱ درصد اول: علی اردشیر لاریجانی ۴۶۴۸۹۱ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۳۱۱۹۴۹ سوم: محمود احمدی نژاد ۱۵۹۲۹۱ چهارم: مصطفی معین ۱۴۸۴۰۸ پنجم: محمد باقر قالیباف ۱۱۶۷۶۳ ششم: مهدی کروبی ۱۰۳۲۲۹ هفتم: محسن مهر علیزاده ۱۸۴۶۷

دور دوم شرکت کنندگان: ۱۳۷۶۶۱۵ نفر محمود احمدی نژاد: ۸۸۸۸۷۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۴۶۱۲۰۷ رای

مرکزی دور اول واجدان شرایط: ۹۷۱ هزار و ۸۶۵ نفر کل آرا ۶۰۳۴۳۳ نفر درصد مشارکت: ۶۲ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۶۱۶۶۹ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۴۳۱۱۸ سوم: مهدی کروبی ۱۰۴۵۲۲ چهارم: محمد باقر قالیباف ۷۱۸۲۸ پنجم: مصطفی معین ۶۵۵۹۲ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۱۷۲۵۸ هفتم: محسن مهر علیزاده ۱۴۰۵۸

دور دوم شرکت کنندگان: ۵۸۹۲۸۷ نفر محمود احمدی نژاد: ۴۱۰۷۲۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۶۶۸۸۷ رای

هرمزگان دور اول واجدان شرایط: ۷۸۸ هزار و ۴۵ نفر کل آرا: ۶۱۷۰۵۴ درصد مشارکت: ۷۸٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۱۷۷۴۱۳ رای دوم: مصطفی معین ۱۵۳۶۴۸ سوم: محمود احمدی نژاد ۸۰۱۵۴ چهارم: علی اردشیر لاریجانی ۷۸۱۶۱ پنجم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۵۶۰۱ ششم: محمد باقر قالیباف ۲۵۳۲۶ هفتم: محسن مهر علیزاده ۹۶۷۹

دور دوم شرکت کنندگان: ۵۳۱۸۸۹ رای محمود احمدی نژاد: ۳۱۷۳۷۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۰۰۹۲۱ رای

همدان دور اول واجدان شرایط:۱ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۴۴۸ نفر کل آرا: ۸۲۱۳۳۷ نفر درصد مشارکت: ۶۲٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۲۱۸۰۱۸ رای دوم: محمود احمدی نژاد ۱۹۵۰۳۰ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۷۵۹۹۷ چهارم: مصطفی معین ۸۴۴۲۴ پنجم: محمد باقر قالیباف ۷۲۹۷۶ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۴۰۰۲ هفتم: محسن مهر علیزاده ۲۰۴۹۶

دور دوم شرکت کنندگان: ۷۵۷۷۶۸ نفر محمود احمدی نژاد: ۵۳۳۴۷۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۰۹۲۹۵ رای

یزد دور اول واجدان شرایط: ۶۲۳ هزار و ۸۰۹ نفر کل آرا ۴۷۴۲۱۸ نفر درصد مشارکت: ۷۶ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۷۵ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۷۹۲۴ سوم: محمد باقر قالیباف ۶۶۸۹۲ چهارم: مصطفی معین ۶۰۵۱۰ پنجم: مهدی کروبی ۵۸۱۳۲ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۹۳۱۷ هفتم: محسن مهر علیزاده ۵۱۸۶ دور دوم کل آرا: ۴۷۰۹۲۳ نفر درصد مشارکت: ۷۵٫۴ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۱۱۶۵۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۴۴۹۰۶ رای
آرای کل نامزدها

با تجمیع آرای ایرانیان داخل وخارج نتایج انتخابات دور اول ریاست جمهوری دوره نهم نشان می‌دهد که هاشمی رفسنجانی با ۶٫۱۶ میلیون نفر معادل (۲۱ درصد آرا) نفر اول ، احمدی نژاد با ۵٫۷۱ میلیون نفر (۱۹٫۵ درصد) نفر دوم بوده و پس از وی کروبی با ۵٫۰۷ میلیون نفر (۱۷٫۳ درصد) ، معین با ۴٫۰۸ میلیون نفر (۱۳٫۹ درصد) ، قالیباف با ۴٫۰۷ میلیون نفر (۱۳٫۸ درصد) ، لاریجانی با ۱٫۷۴ میلیون نفر (۵٫۹ درصد) و محسن مهرعلیزاده با ۱٫۲۹ میلیون نفر (۴٫۴ درصد) به ترتیب در رتبه بعدی قرار گرفتند. تعداد آرای باطله نیز ۱٫۲ میلیون معادل ۴٫۲ درصد کل آرا بوده‌است. پراکندگی آرا و محبوبیت کاندیداها در نقاط مختلف کشور از تنوع قابل توجهی برخوردار است. بر اساس نتایج مرحله اول هاشمی و احمدی نژاد به مرحله دوم راه یافتند. در بین داوطلبان نام برده شده ، بیشترین واریانس (میزان پراکندگی) رای استانی به ترتیب احمدی نژاد ، کروبی و معین اختصاص دارد. رای هاشمی و قالیباف تقریباً در سطح کشور یکنواخت است اما رای احمدی نژاد و کروبی دارای پراکندگی بالایی در سطح کشور است. در مرحله دوم انتخابات ، احمدی نژاد موفق شد اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد و به عنوان نهمین رئیس جمهور کشور برگزیده شود.
شهرستان‌های کوچک

در شهرستان‌های کوچک به طور متوسط در ۲۰۰ شهرستان کوچک کروبی (۲۲٫۲ درصد) ، هاشمی (۲۱٫۲ درصد) ، معین (۱۵٫۳ درصد) ، احمدی نژاد (۱۵ درصد) و قالیباف (۱۴٫۴ درصد) به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را کسب کرده‌اند. کروبی و معین به طور متوسط در شهرستان‌های با اکثریت روستایی رای بالاتری در مقایسه با شهرستان‌های با اکثریت شهری به دست آورده‌اند. این نسبت برای هاشمی و قالیباف تفاوت قابل توجهی بین نقاط شهری و روستایی در شهرستان‌های کوچک ندارد. لیکن آرای محمود احمدی نژاد در نقاط شهری به مراتب بیشتر از نقاط روستایی است.
شهرستان‌های متوسط

در شهرستان‌های متوسط به طور میانگین کروبی (۲۲٫۷ درصد) ، هاشمی (۲۱٫۵ درصد) ، احمدی نژاد (۱۶٫۲ درصد) ، معین (۱۶٫۱ درصد) و قالیباف (۱۵٫۵ درصد) به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را داشته‌اند. همچنین بررسی آرا در نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد که هاشمی ، معین و قالیباف در شهرستان‌های با اکثریت روستایی رای بیشتری داشته‌اند در مورد مهدی کروبی با درصد کمی وضعیت در نقاط شهری بهتر بوده‌است و در مورد احمدی نژاد همانند شهرستان‌های کوچک ملاحظه می‌شود که درصد آرای او در نقاط شهری به میزان قابل توجهی بیشتر از نقاط روستایی است.
شهرستان‌های بزرگ

در شهرستان‌های بزرگ کشور احمدی نژاد (۲۴٫۸ درصد) ، هاشمی (۲۲٫۷ درصد) ، قالیباف (۱۵٫۵ درصد) ، کروبی (۱۳٫۸ درصد) و معین (۱۳٫۲ درصد) به ترتیب حائز اکثریت آرا شده‌اند. در مورد هاشمی ، قالیباف و معین ، تفاوت قابل ملاحظه در آرای نقاط شهری و روستایی وجود ندارد. لیکن مهدی کروبی به طور قابل توجهی در نقاط روستایی دارای رای بیشتری است و محمود احمدی نژاد مشابه شرایط شهرستان‌های کوچک و متوسط در شهرستان‌های بزرگ نیز در نقاط شهری حائز آرای بیشتری شده‌اند.

در رقابت دور دوم علی اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰٬۰۴۶٬۷۰۱ رای و ۳۵٫۹۳ درصد آرای کل را بدست آورد و محمود احمدی نژاد ۱۷٬۲۸۴٬۷۸۲ رای و ۶۱٫۶۹ درصد آرای کل را به دست آورد که رئیس جمهور برگزیده شد.
ادعای تقلبات انتخاباتی

در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران سه کاندید (معین ، هاشمی رفسنجانی و کروبی) مدعی تقلب در انتخابات به نفع محمود احمدی نژاد شدند.همچنین برخی بازرسان وزارت کشور نیز تقلب در انتخابات را تایید کردند. گزارش‌ها حاکی از دخالت نهادهای زیر نظر علی خامنه‌ای به نفع محمود احمدی نژاد است. گفته شده‌است که برخی نزدیکان خامنه‌ای پیش از برگزاری انتخابات طی جلسه‌ای اضطراری خواستار تمرکز بر روی احمدی نژاد برای پیروزی اصولگرایان ایران در انتخابات شدند.

سردار امیرعلی امیری مدیر سایت اصولگرای تابناک چهار سال بعد در آستانه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری که خطر عدم پیروزی احمدی نژاد مطرح شد پیرامون آنچه در انتخابات نهمین دوره رویداد نوشت:

برآوردها نشان می‌دهد که در روزهای آینده ممکن است اصولگرایان با همان مشکل دوره نهم انتخابات مواجه شوند که هر سه کاندیدای اصولگرا ، در معرض تهدید جدی کمبود آراء قرار گرفتند و موجب شد در 48 ساعت آخر فرصت تبلیغاتی شبکه تبلیغی قالیباف که مورد حمایت بخش اصلی اصولگرایان بود ، به سمت احمدی‌نژاد که اقبال مردمی بیشتری را جذب کرده بود ، گردش کنند و در نتیجه احمدی‌نژاد در دور اول توانست با اختلاف کمی نسبت به کروبی نفر دوم شود.

علی میر باقری

علی میر باقری از مسئولان وزارت کشور اعلام کرد که ناظرین شورای نگهبان در مراکز رای گیری تخلفات گسترده انتخاباتی داشتند. او همچنین اعلام کرد که به علت اعتراض به این تخلفات چند ساعت توسط نیروی انتظامی زندانی شد.
مهدی کروبی

مهدی کروبی پس از اعلام نتایج دور اول انتخابات که حاکی از راه یابی هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد به دور دوم بود طی مصاحبه‌ای مدعی شد « آرا توسط شورای نگهبان دستکاری شده‌است » . خامنه‌ای درپاسخی به وی گفته بود:

به آقای کروبی بگویید: من رئوس مطالب شما را نگاه کردم. مطالبی که شما گفتید به کلی دور از شأن شما و در جهت ایجاد بحران در کشور است. آیا متوجه هستید که چه کار دارید می‌کنید؟ آیا متوجه هستید که ایجاد بحران و بدبین کردن مردم کاملاً در جهت خواست دشمنانی است که خیز برداشته‌اند برای این که بلایی بر سر انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در بیاورند که همه شما را دربرخواهد گرفت. اگر اعتراض به انتخابات دارید مگر راه قانونی وجود ندارد؟ چرا فضا را خراب می‌کنید؟ ممکن است دیگران نیز اعتراضات مشابه داشته باشند. آیا حق می‌دهید آنان فردا همه چیز را زیر سوال ببرند؟ من از شما مطلقاً انتظار چنین برخوردی ندارم و من به حول و قوه الهی نخواهم گذاشت افرادی در کشور بحران ایجاد کنند. »

این پاسخ باعث شد کروبی با انتشار نامه‌ای سرگشاده فرزند خامنه‌ای و سپاه و بسیج و شورای نگهبان را به « تقلب در انتخابات » متهم سازد:

حدود ساعت سه بامداد شنبه بیست و هشتم خردادماه که ثبت رسمی آرا در سایت انتخابات آغاز شد ، تمام آمارهای رسمی رای اینجانب را بسیار بالاتر از سایر کاندیداهای محترم نشان می‌داد.ساعت پنج بامداد که اینجانب به استراحت پرداختم ، رای بنده حدود ۲۵ درصد و رای سایر کاندیداها کمتر از بیست درصد بود.در همان ساعات بعضی از دوستان با توجه به آرای شصت و هفتاد درصدی در بعضی استان‌ها ، معدل بیست و پنج درصدی ثبت شده به نام اینجانب را مشکوک می‌دانستند اما پس از حدود دو ساعت که از خواب بیدار شدم ، مانند بیداری از خواب اصحاب کهف ، دریافتم که همه چیز تغییر کرده‌است.سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه‌ای کودتاگونه در ساعات اولیه صبح با دستپاچگی کامل و برخلاف رویه نشان داد که اعلام آرای مردم از مجرای قانون وزارت کشور مطلوب بعضی از مراکز قدرت و افراد ذی‌نفوذ نیست.اینجانب حدود ساعت هشت و نیم صبح با مسوولان وزارت کشور تماس گرفتم که آنها نیز ازاین حرکت شورای نگهبان و صدا و سیما - که به قرار مسموع بدون اطلاع مدیریت صدا و سیما انجام شد - ابراز تعجب کرده و اعلام کردند براساس اطلاعاتی که بلافاصله از صورتجلسه نهایی اخذ آرا در حوزه‌های انتخابیه استخراج و مستقیماً وارد سایت کامپیوتری وزارت کشور می‌شود ، اینجانب کماکان در رتبه اول قرار دارم.موضوع دخالت احتمالی بخش‌هایی از سپاه و بسیج را اینجانب قبلاً به صورت حضوری به عرض جنابعالی رسانده بودم و آنگونه که شنیده‌ام وزرای کشور ، اطلاعات و دادگستری نیز طی نامه‌ای آن را به جنابعالی منعکس و خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از وقوع آن شده بودند.

وی همچنین پسر خامنه‌ای را به دخالت در انتخابات متهم کرد و گفت از تمام پست‌های خود در نظام استعفا می‌دهد و مسئولیت تمام اتهاماتی را که وارد کرده‌است می‌پذیرد:

به‌رغم شفافیت مواضع جنابعالی ، اخباری مبنی بر حمایت فرزند محترم شما - آقا سید مجتبی - از یکی از کاندیداها منتشر شد که پس از به تواتر رسیدن این اخبار نگران شدم که مبادا این موضوع مرتبط با دیدگاه حضرتعالی باشد اما تجربیات سابق و شناختی که از شما داشتم مرا مطمئن کرد که این موضوع ، نظر شخصی ایشان است.پس از آن هم شنیدم که یکی از بزرگان به جنابعالی گفته‌اند که « آقازاده حضرتعالی از فلان شخص حمایت می‌کند » و شما فرموده‌اید « ایشان آقا است نه آقازاده » و به هر حال مشخص شد که آن حمایت‌ها نظر شخصی آقا مجتبی بوده‌است.در عین حال کماکان خبرهایی در مورد فعالیت ایشان به نفع یکی از کاندیداها - که سه روز قبل از انتخابات ناگهان ستاره بخت او افول کرد و عنایت‌ها به طرف فرد دیگر سرازیر شد - و حتی رفت‌وآمد به ستاد انتخاباتی آن کاندیدا منتشر شد.

هاشمی رفسنجانی

هاشمی نیز که به دور دوم انتخابات راه یافته و با محمود احمدی نژاد در دورم دوم رقابت کرد طی بیانیه‌ای مدعی « نقلب در انتخابات » و « فاقد صلاحیت بودن ناظران (شورای نگهبان) برای پیگیری شکایت‌ها » سخن گفت:

در مرحله نخست انتخابات ، حضور مردم حماسه‌ای عظیم را رقم زد و اگر اشکالاتی بروز کرد غفلت مدیریت و نظارت بود که در نتیجه ، شاهد برخی تخلف‌ها از جمله تخریب‌های زننده و دخالت‌های ناروای سازماندهی شده بودیم. متأسفانه همان تفکری که در دوران مبارزه در مقابل امام (ره) و همراهان ایستادگی می‌کرد و امام(ره) را مسئول خون‌های ریخته شده در راه انقلاب معرفی می‌کرد ، امروزه پوستین اسلام را وارونه پوشیده و ریاکارانه به فریبکاری مشغول است و اصرار دارد که افکار معیوب خود را به جای معارف اصیل اسلام به دیگران تحمیل کند ، تفکری که حامیان امروزی آن علی‌رغم اعلام و دستور صریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر تخریب دیگران در مبارزات انتخاباتی ، میلیاردها تومان از بیت‌المال را صرف تهیه و نشر تهمت‌ها و اهانت‌ها و دروغ‌های خطرناک می کنند که تاکنون ده‌ها میلیون شبنامه منتشر کرده و هنوز هم دست بردار نیستند... در متن برگزاری انتخابات به برخی دخالت‌های سازمان‌یافته در هدایت آرا انجامید و معلوم نیست این رویه ناصواب اگر نهادینه شود ، رو به کجا خواهد برد؟

برادر وی نیز چند سال بعد طی مصاحبه‌ای انتخابات را مخدوش دانست:

من معتقدم از ابزار غیر رایی استفاده شد حال اسمش را هر چه می‌خواهید بگذارید من دست کاری در آرا ، تعویض رای و استفاده از امکانات دولتی در انتخابات را ابزار غیر رایی می‌دانم اگر شما کشوری را به من نشان دهید که در دو دوره انتخابات رای هفت میلیونی به هفده میلیون و رای بیست میلیونی به ده میلیون تبدیل شده باشد من حرف شما را می‌پذیرم.

مصطفی معین

مصطفی معین ، نامزد جبهه دموکراسی و حقوق بشر نیز در بیانیه ای به آنچه "دخالت سازمان یافته نظامی و نظارتی" در روند انتخابات خواند ، اعتراض کرد. معین در قسمت هایی از بیانیه خود در اعتراض به تقلب در انتخابات نوشت: "هشیار باشیم که این قبیل تلاشهای پیچیده و خزنده نهایتاً در این کشور سر از نظامی گری ، اقتدارگرایی و خفقان سیاسی و اجتماعی در خواهد آورد. این روند تهدیدی برای جامعه مدنی و انسداد راه اصلاحات است."

معین در بیانیه خود نوشت که در روزهای پایانی انتخابات ، "اراده ای قاهر" برای پیروزی "یک کاندیدای خاص" و حذف نامزدهای دیگر به میدان آمد و "باب سازماندهی برخی نهادهای نظامی و حمایت دستگاه نظارتی انتخابات را گشود."

او گفت که این اقدامات ، "زنگ خطری برای دموکراسی نوپای" ایران است و هشدار داد که چنین روندی به "نظامی گری" ، "اقتدارگرایی" و "خفقان سیاسی و اجتماعی" منجر خواهد شد.

معین در این بیانیه از مردم ایران خواست "خطر فاشیسم ، از میان رفتن نقش مردم و حذف جمهوریت" را جدی بگیرند.

او در واکنش به نتیجه انتخابات ۲۷ خرداد ماه گفت: "آنچه جامعه در روند انتخابات به آن دست یافت و آنچه از آن در نهایت محروم ماند ، پدیده ای بسیار مهم است که چون گذشته باید در پرتو خرد جمعی و کار جمعی مورد ارزیابی و نقد قرار بگیرد."

الهه کولایی ، سخنگوی مصطفی معین پس از قرائت بیانیه این نامزد انتخاباتی در محل جبهه مشارکت گفت "یک فرایند نظامی و شبه نظامی" در نتیجه انتخابات تاثیرگذار بوده است.

کولایی افزود: "یکی دو روز قبل از رای گیری اقداماتی صورت گرفت تا کاندیدای مورد نظر بالا کشیده شود." به گفته او ، این اقدامات با توجه به هشدارهایی که پیشاپیش داده شد ، "قابل تامل" بود.
گزارش بازرسان وزارت کشور

بازرس ویژه وزارت کشور که بدلیل اعتراض به اقدامات ناظران شورای نگهبان و وضعیت شعب رای گیری توسط چند ساعتی در بازداشت بود وضعیت را اینطور گزارش داد:

به عنوان بازرس ویژه وزارت کشور در حوزه انتخابیه تهران برای سرکشی به محله‌های نازی آباد و عبدل‌آباد در جنوب تهران رفته بوده و در آنجا مشاهده کرده بوده که در اکثر شعب ، ناظران به جای نظارت کار اجرایی انجام می دادند ، شناسنامه‌ها کنترل نمی‌شده و افراد بدون کنترل بعد از ورود به شعب رأی می‌دادند.وی گفته که با مشاهده این رویکرد ، به عملکرد ناظران شورای نگهبان و دخالت آنان در اجرای انتخابات اعتراض کرده اما پس از اعتراض ، دو نفر که خودشان را مسئولان شورای نگهبان در ناحیه معرفی می‌کردند او را بازداشت و به مدت دو ساعت در شعبه توقیف کردند و سپس با اکیپ سی نفره‌ای به کلانتری نازی آباد فرستادند تا اینکه سرانجام پس از دو ساعت و نیم بازداشت در کلانتری با وساطت مسئولان وزارت کشور آزاد شده‌است.

وزارت کشور بعنوان مجری انتخابات روند رای گیری در برخی حوزه‌های انتخابیه به دلیل وقوع تقلب متوقف کرد اما شورای نگهبان ضمن مداخله مانع از توقف روند راگیری شد.

در شرایطی که محمد خاتمی رییس جمهور وقت نیز مدعی بروز برخی مسائل در انتخابات را شد و آنرا « بداخلاقی » نامیده بود ، مدیر کل حقوقی وزارت کشور تاکید کرد آنچه روی داده جرم‌های آشکار در انتخابات است و بد اخلاقی نامیدن این مسئله منحرف کردن افکار عمومی است.
اظهارات فرماندهان سپاه

محمدباقر ذوالقدر معاون سپاه پاسداران که در دولت احمدی نژاد به سمت معاون وزارت کشور منصوب گردید ، چند ماه پس از پیروزی احمدی نژاد در جمع بسیجان پیرامون پیروزی وی در انتخابات گفت: « انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در نوع خود بی نظیر » خواند. وی با تخطئه کسانی که « نیروهای اصولگرا را در جریان انتخابات به بی برنامگی ، اختلافات ، قدرت طلبی و عدم تفاهم بر سر کاندیدای واحد متهم می‌کردند » اظهار داشت: « در شرایط پیچیده سیاسی که قدرت‌های خارجی و جریان‌های فزون خواه در داخل از مدت‌ها قبل مترصد بوده و برنامه ریزی کرده بودند که نتیجه انتخابات را به نفع خود تغییر دهند و از شکل گیری یک دولت کارآمد اصولگرا جلوگیری نمایند ، باید پیچیده عمل می‌شد و نیروهای اصولگرا بحمدالله با طراحی درست و چند لایه توانستند در یک رقابت واقعی و تنگاتنگ ، حمایت اکثریت مردم را به خدمتگزاری بیشتر و موثرتر به آنها جلب نمایند. » وی در اظهار نظر دیگری گفته بود: « موفقیت در انتخابات شوراها و مجلس شورای اسلامی پاک سازی دو رکن مهم از عناصر نفوذی بود. »
مقاله روزنامه کیهان

روزنامه کیهان در مقاله‌ای به مناسبت برگزاری جلسات هادیان سیاسی سپاه پاسداران به اثر گذاری سپاه از طریق هادیان سیاسی در انتخابات اعتراف کرد و نوشت: « به جز طیف رای دهندگان ، مجموعه‌ای از رای سازان و فعالان سیاسی وجود دارند که نقش اصلی در شکل گیری پدیده مبارک سوم تیر داشته‌اند. این مجموعه هنوز هم به همان نیرومندی سابق و بلکه با نشاط تر از قبل در صحنه حضور دارد و در هر آوردگاهی در آینده نقشی کلیدی بر عهده خواهد داشت. بی آنکه قصدی برای محدود ساختن این مجموعه در طیفی خاص در میان باشد ، صرفاً به عنوان یک آدرس می‌شود اینگونه فرض کرد که تشکل‌هایی چون بسیج دانشجویی ، بسیج طلاب ، بسیج اساتید و حوزه‌های شهری و روستایی مقاومت بسیج جزو اصلی‌ترین ارکان مجموعه رای ساز در سوم تیر ۸۴ بودند. »
دولت‌های خارجی

دولت آمریکا مدعی مخدوش بودن انتخابات ایران از ابتدا شد و به رد صلاحیت عده کثیری از کاندیدها اشاره کرد.
حامیان احمدی نژاد

در این انتخابات ، محمود احمدی نژاد از سوی هیچ گروه یا حزبی مورد حمایت قرار نگرفت و تنها تشکل حامی وی در کل کشور جامعه اسلامی دانشجویان بود که با صدور بیانیه ای حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرد.
------
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی ...
parseed.ir ۱۳۵۸/۰۵/۱۲ تاریخ
انتخابات مجلس خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی (مجلس موسسان چهارم) در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ در سراسر ایران برگزار شد.این نخستین انتخابات از زمان پیروزی انقلاب ۵...ادامه مطلب»

آغاز به کاردانشگاه آزاد اسلامی ...
fa.wikipedia.org ۱۳۶۱/۰۵/۱۰ تاریخ
دانشگاه آزاد اسلامی سامانه‌ای دانشگاهی در ایران و خارج ازایران است و از بزرگ‌ترین مراکز آموزشی در ایران است که کار خود را در ۱۰ مرداد ۱۳۶۱ آغاز کرد. ...ادامه مطلب»

دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران برگزار شد. ...
www.parseed.ir ۱۳۸۸/۰۳/۲۲ تاریخ
دهمین دورهٔ انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ خورشیدی برگزار شد. موقعیت و شرایط ویژهٔ داخلی و خارجی ایران سبب شد که پیش‌بینی نتیجهٔ انت...ادامه مطلب»

۸ شگفت ‌انگیز سیاست ایران...
asriran.com ۱۴۰۰/۰۱/۱۳ مردم
سیاست در جمهوری اسلامی چهره‌های زیادی را در این ۴۲ سال به خود دیده است؛ از سیاسیون محافظه‌کار، تا سیاست‌مداران رادیکال، از منتقدان داخل نظام تا معاندا...ادامه مطلب»

سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»


EOF