آغاز پادشاهی جعفرخان زند

آغاز پادشاهی جعفرخان زند ...
parseed.ir 18/02/1785 تاریخ

کلیدواژه ها:#، #Parseed.ir، #ارگ، #اصفهان، #ایران، #بهبهان، #جعفر_خان، #جلب، #حکومت، #خان، #دودمان، #زند، #سامان، #شیراز، #صادق_خان، #صادق‌خان، #صادق‌خان_زند، #علی_مراد_خان، #محرم، #کردستان، #کوه_گیلویه

جعفر خان پسر صادق‌خان زند و پدر لطفعلی‌خان زند ، هشتمین پادشاه دودمان زند بود.
جعفرخان زند ششمین (هشتمین) پادشاه دودمان زندیه بود. چندی فرمانروایی بخش‌هایی از ایران مرکزی و جنوبی را در دست داشت. واپسین فرمانروای زند پیش از پسرش بود. در سال 1195 ﻫ . ق که علیمرادخان زند خود را از اصفهان به حدود شیراز رساند صادق خان پسر خود جعفرخان را که برای انتظامات بهبهان و کوه گیلویه فرستاده بود ، برای اعانت خود به شیراز خواست ، علیمراد خان که برادر مادری جعفرخان بود پس از این که از احضارش آگاه گردید جمعی را برای استمالتش به نزد او فرستاد او را فریب داده و به طرف خود جلب نمود. جعفرخان بر علیه پدر خود با علیمردان خان سازش کرده با لشکری که تحت فرماندهی خود داشت به او پیوست. علیمراد خان پس از غلبه بر صادق خان و گرفتن شیراز (محرم 1196 ﻫ . ق) جعفرخان را به حکومت کردستان تعیین کرده او را روانه آن سامان نمود.
او چندی فرمانروی بخش‌هایی از ایران مرکزی و جنوبی را در دست داشت و سرانجام در جنگ قدرت میان دودمان زند در شیراز و در حالی که بر تخت بیماری بود کشته شد. او را با وجود توانایی جنگی اش ترسو خوانده اند. وی واپسین فرمانروای زند پیش از پسرش بود.
مرگ
بعد از مرگ علی مراد خان به تخت نشست. عده ای ازمخالفانش از جمله صیدمراد خان زند؛ عم زاده علی مرادخان؛ شبانه بر سرش ریختند و او را کشتند و سرش را از دیوار ارگ شیراز به زیر انداختند.
-----خان پسر صادق‌خان زند و پدر لطفعلی‌خان زند ، هشتمین پادشاه دودمان زند بود.
جعفرخان زند ششمین (هشتمین) پادشاه دودمان زندیه بود. چندی فرمانروایی بخش‌هایی از ایران مرکزی و جنوبی را در دست داشت. واپسین فرمانروای زند پیش از پسرش بود. در سال 1195 ﻫ . ق که علیمرادخان زند خود را از اصفهان به حدود شیراز رساند صادق خان پسر خود جعفرخان را که برای انتظامات بهبهان و کوه گیلویه فرستاده بود ، برای اعانت خود به شیراز خواست ، علیمراد خان که برادر مادری جعفرخان بود پس از این که از احضارش آگاه گردید جمعی را برای استمالتش به نزد او فرستاد او را فریب داده و به طرف خود جلب نمود. جعفرخان بر علیه پدر خود با علیمردان خان سازش کرده با لشکری که تحت فرماندهی خود داشت به او پیوست. علیمراد خان پس از غلبه بر صادق خان و گرفتن شیراز (محرم 1196 ﻫ . ق) جعفرخان را به حکومت کردستان تعیین کرده او را روانه آن سامان نمود.
او چندی فرمانروی بخش‌هایی از ایران مرکزی و جنوبی را در دست داشت و سرانجام در جنگ قدرت میان دودمان زند در شیراز و در حالی که بر تخت بیماری بود کشته شد. او را با وجود توانایی جنگی اش ترسو خوانده اند. وی واپسین فرمانروای زند پیش از پسرش بود.
مرگ
بعد از مرگ علی مراد خان به تخت نشست. عده ای ازمخالفانش از جمله صیدمراد خان زند؛ عم زاده علی مرادخان؛ شبانه بر سرش ریختند و او را کشتند و سرش را از دیوار ارگ شیراز به زیر انداختند.
------
...

ادامه در منبع لینک »

موارد مشابه بر اساس تراکم کلیدواژه
سعودی هاو تلاش برای احیای آبروی از‌دست رفته ...
irinn.ir ۱۳۹۳/۰۹/۰۲ سیاست
این روزها سیاستمداران ریاض دست به ابتکار عمل و اقدامات جدیدی می‌زنند که هدف اصلی آن را باید احیای هژمونی منطقه‌ای این کشور عنوان کرد. این تحرکات در س...ادامه مطلب»

تاجگذاری آغا محمدخان قاجار در چهل سالگی ...
fa.wikipedia.org 20/03/1161 تاریخ
آغامحمدخان قاجار (سال ۱۱۲۱ در استرآباد – ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۱۷۶ در شوشی) یا آقامحمدشاه قاجار اولین پادشاه قاجاری ایران و موسس سلسله قاجاریه بود. در ...ادامه مطلب»

آغاز پادشاهی لطفعلی‌خان زند ...
parseed.ir 10/05/1789 تاریخ
لطفعلی‌خان زند (زادهٔ ۱۱۴۸ – درگذشته ۱۱۷۳ شمسی) یا لطفعلی‌شاه زند نهمین و آخرین فرمانروای زند بود که در میان سال‌های ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۳ خورشیدی به مدت شش سا...ادامه مطلب»

آغاز پادشاهی شاه صفی یکم ...
1host2u.com 28/01/1629 تاریخ
شاه صفی یکم (زاده ۱۶۱۱ - درگذشته ۱۲ مه ۱۶۴۲) ششمین پادشاه صفوی ایران است که از ۱۰۰۷ تا ۱۰۲۱ خورشیدی، (۱۶۲۹ تا ۱۶۴۲ میلادی یا ۱۰۳۸ تا ۱۰۵۲هجری قمری) به...ادامه مطلب»

پادشاهی صیدمرادخان زند ...
parseed.ir 23/01/1789 تاریخ
صِیدمُراد خان زند فرزند خدامراد خان، هشتمین فرمانروای دودمان زند ایران بود. در زمان علیمراد خان زند پایتخت زندیان به اصفهان منتقل گردید و او به عنوان ...ادامه مطلب»


EOF