جستجو: ماه=12-دسامبر روز=03 بخش=History

محمود جم 39مین نخست وزیر ایران ...
1host2u.com 03/12/1935 تاریخ
در 11 آذر ۱۳۱۴ پس از سقوط دولت فروغی، محمود جم مأمور تشکیل دولت شد. محمود جم از ۱۳۱۴ تا ۱۳۱۸ نخست‌وزیر بود. دورهٔ نخست‌وزیری جم یکی از طولانی ترین دور...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF