جستجو: ماه=05-مه روز=18 بخش=History

روزی که مجلس سنای ایران استقلال بحرین را به رسمیت شناخت وقتی محمدرضا ...
webzine.mehrnews.com 18/05/1970 تاریخ
سرزمین بحرین هزاران سال بخشی از خاک ایران بود و همچنان بخش مهمی از مردم آن ایرانی‌الاصل هستند و فرهنگ و زبان و سنت‌های ایرانی و فارسی را می‌توان در م...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF