جستجو: ماه=01-ژانویه روز=22 بخش=History

تشکیل جمهوری مهاباد ...
1host2u.com 22/01/1946 تاریخ
جمهوری مَهاباد یا جمهوری کردستان آزاد نام یک جمهوری خودمختار در شمال غربی ایران بود که در ۲۲ ژانویه ۱۹۴۶ (سه شنبه، ۲ بهمن ۱۳۲۴) تشکیل شد و کمتر از یک ...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF