جستجو:کلیدواژه=ضیاالدین فرسیو

ترور سپهبد ضیاالدین فرسیو...
1host2u.com ۱۳۵۰/۰۱/۱۸ تاریخ
بامداد روز ۱۸ فروردین ماه ۱۳۵۰ سه تن از چریک‌های فدایی خلق با مسلسل و کوکتل مولوتف به خودروی سپهبد فرسیو یورش بردند و سپهبد را به مسلسل بستند. سپهبد ف...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF