اتفاقات تاریخی به روایت اسناد ساواک (6): عکسی که موجب عصبانیت ساواک شد...
bultannews.com11/06/1959 تاریخ
در سال 1338 مجله اميد ايران كه مسوول آن على ‏اكبر صفى ‏پور از حقوق ‏بگيران ساواك بود و در اين راستا، خدمات بسيارى انجام داد، عكسى را چاپ كرد كه چاپ آن...»»»ادامه