ناو ایتالیایی «یورو» در اسکله منطقه یکم امامت نداجا پهلو گرفت ...
farsnews.com۱۳۹۵/۰۷/۰۳ ارتش
فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی امامت نداجا: ناو ایتالیایی «یورو» در اسکله منطقه یکم امامت نداجا پهلو گرفت فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی امامت نداجا گ...»»»ادامه