قلیان از قهوه خانه ها به مجلس رسید! ...
ghanoononline.ir۱۳۹۲/۱۲/۱۰ فرهنگ
همیشه بزرگترها الگویی برای جوانترها به حساب می آیند تا تجارب خود در اختیار دیگران قرار بدهند و خوب را از بد جدا کنند. جوان ها هم اغلب به این نصایح و ...»»»ادامه