ارگ جم کهنترین آپارتمان شهر جهان...
iranboom.ir۱۳۹۲/۰۴/۲۹ اخبار
کاوشهای باستانشناسی: در یافته های باستانشناسی این منظقه اثری از لوازم قیمتی، جواهر و یا زر و زیور نیست و نیز هیچگونه نشانه ایی از خط و نوشتار در این ...»»»


سالگرد اشغال تبریز و کشتار مردم آن به دست سپاهیان سلطان سلیمان ...
iranboom.ir13/06/1534 تاریخ
نیروهای سلطان سلیمان عثمانی درجریان لشکرکشی دوم این امپراتوری به ایران ، شهر تبریز را تصرف کردند .« قاضی احمد قمی » از قتل عام هفت تا هشت هزار نفر ا...»»»ادامه