Linnovate.net

Linnovate.net


http://Linnovate.net


ID:177683 Section: Website

Updated:Monday 23rd March 2020

Linnovate.net Definition

http://Linnovate.net Title:home page | אקטיבנט מערכת מידע לשמירת תפקוד ושיקום בקהילה ActiveNet Keywords: שיקום, שימור, תפקוד, זקנים, זקנה, ממשק, שימור תפקוד, בדידות, פיזיותרפיה Description: ActiveNet אקטיבנט היא מערכת מידע על שירותים לשמירת תפקוד ושיקום בקהילה במסגרת תכנית ממשק. באתר תוכלו לאתר שירותי שיקום, שימור תפקוד, חברה ופנאי על פי קטגוריות ואזור גאוגרפי ולקבל תכנית אישית מותאמת לצרכים והעדפות. בפיתוח אשל ג'וינט, האגף לגריאטריה במשרד הבריאות והמרכז למיפוי ישראל

Tags:Linnovate.net

Linnovate.net Media

Linnovate.net Terms

    Linnovate.net Articles

    Linnovate.net Your Feedback