Openidealapp.com

Openidealapp.com


http://Openidealapp.com


ID:177283 Section: Website

Updated:Tuesday 11th August 2020


Openidealapp.com ?

Openidealapp.com Definition

http://Openidealapp.com Title:home page | אקטיבנט מערכת מידע לשמירת תפקוד ושיקום בקהילה ActiveNet Keywords: שיקום, שימור, תפקוד, זקנים, זקנה, ממשק, שימור תפקוד, בדידות, פיזיותרפיה Description: ActiveNet אקטיבנט היא מערכת מידע על שירותים לשמירת תפקוד ושיקום בקהילה במסגרת תכנית ממשק. באתר תוכלו לאתר שירותי שיקום, שימור תפקוד, חברה ופנאי על פי קטגוריות ואזור גאוגרפי ולקבל תכנית אישית מותאמת לצרכים והעדפות. בפיתוח אשל ג'וינט, האגף לגריאטריה במשרד הבריאות והמרכז למיפוי ישראל

Tags:Openidealapp.com

Openidealapp.com Media

Openidealapp.com Terms

    Openidealapp.com Articles

    Openidealapp.com Your Feedback