I became free the day I was your prisoner

من از آن روز که در بند توام آزادم


http://artemisia.ir?prdid=513


ID:189165 بخش: Artemisia Poem

به روز شده:Thursday 8th July 2021

محصولات: من از آن روز که در بند توام آزادم

Products: I became free the day I was your prisoner

من از آن روز که در بند توام آزادم تعریف

Tags:

من از آن روز که در بند توام آزادم رسانه

من از آن روز که در بند توام آزادم واژه ها

    من از آن روز که در بند توام آزادم نوشته ها

    من از آن روز که در بند توام آزادم بازخورد شما