Farsicom.com

Farsicom.com


http://Farsicom.com


ID:24274 بخش: Website

به روز شده:Wednesday 22nd April 2015

Farsicom.com تعریف

http://Farsicom.com Title:فارسیکام Keywords: تلفن گویا , مدیریت ارتباط با مشتری , نرم افزار , CRM , IVR Description: تولید کننده سیستمهای تلفن گویا و نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری

Tags:Farsicom.com

Farsicom.com رسانه

Farsicom.com واژه ها

    Farsicom.com نوشته ها

    Farsicom.com بازخورد شما