عاقبت حق به حق‌دار می‌رسد

English »» تاریخ سلسله :13 سلسله غزنوی (977 - 1186) AD


مارس, 8, 1010 ب.م:
پایان ویرایش دومِ شاهنامه فردوسی


شاهنامه پرآوازه‌ترین سرودهٔ فردوسی و یکی از بزرگ‌ترین نوشته‌های ادبیات فارسی است. فردوسی هنگامی سرودن شاهنامه را آغاز کرد که زبان پارسی دری توانایی‌های بایسته را... ادامه مطلب:


ژوئن, 23, 1037 ب.م:
درگذشت ابن سینا


ابوعلی حسین بن عبدالله بن سینا، مشهور به ابوعلی سینا و ابن سینا و پور سینا (زادهٔ ۳۵۹ ه. ش در بخارا -درگذشتهٔ ۲ تیر ۴۱۶ در همدان، ۹۸۰-۱۰۳۷ میلادی)، پزشک و شاعر ایرانی و ا... ادامه مطلب:

دوره های تاریخ ایران براساس خاندان