جوجه را آخر پاییز می‌شمارند

English »» تاریخ سلسله :15 سلسله خوارزمی (1077 - 1231) AD


ژوئن, 19, 1124 ب.م:
درگذشت حسن صباح


حسن صباح (۴۶۴ قمری - ۲۶ ربیع‌الثانی ۵۱۸ قمری) از ایرانیانی بود که در دوره سلجوقی قیام کردند. مذهب وی و پیروانش شیعه اسماعیلیه نزاریه بود که شاخه‌ای از پیروان امامان ا... ادامه مطلب:


مارس, 20, 1161 ب.م:
تاجگذاری آغا محمدخان قاجار در چهل سالگی


آغامحمدخان قاجار (سال ۱۱۲۱ در استرآباد – ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۱۷۶ در شوشی) یا آقامحمدشاه قاجار اولین پادشاه قاجاری ایران و موسس سلسله قاجاریه بود. در سال ۱۱۷۴ هجری شم... ادامه مطلب:


اوت, 5, 1191 ب.م:
درگذشت شهاب‌الدین یحیی سهروردی


ملک ظاهر سهروردی را در ۵ رجب ۵۸۷ هجری قمری به زندان افکند و شیخ همان جا از دنیا رفت. وی در هنگام مرگ، ۳۸ سال داشت زندگی قابل اعتمادترین منابع برای مطالعه زندگی‌نامه ... ادامه مطلب:


مه, 22, 1220 ب.م:
حمله مغول و سقوط نیشابور


حمله مغول به نیشابور یا سقوط نیشابور (میلادی ۱۲۲۱) بخشی از حملات مغول به سلطنت خوارزمشاه بود که طی آن شهر نیشابور و ربع نیشابور اشغال و غارت گشت. حمله مغول و تاثیرات پ... ادامه مطلب:


مه, 22, 1220 ب.م:
شروع محاصره نیشابور توسط جبه نویان در پی حمله مغول به نیشابور.


*** حملات چنگیز خان حمله مغول به نیشابور یا سقوط نیشابور (میلادی ۱۲۲۱) بخشی از حملات مغول به سلطنت خوارزمشاه بود که طی آن شهر نیشابور و ربع نیشابور اشغال و غارت گشت. حمل... ادامه مطلب:


آوریل, 5, 1221 ب.م:
شکست مغول از جلال الدین خوارزمشاه در جنگ پروان


جنگ پروان جنگی بود که در سال ۱۲۲۱ میلادی (۶۱۸ ه ق ) مابین جلال‌الدین خوارزمشاه آخرین شاه خوارزمشاهیان و سپاه مغول در روستای پروان در نزدیکی شهر غزنین درگرفت. جنگ پروا... ادامه مطلب:


ژوئن, 16, 1221 ب.م:
سقوط نیشابور در حمله مغول به ایران


سقوط نیشابور در ۶۱۸ق/۱۲۲۱م به براندازی حکومتِ سلطنت خوارزمشاه بر نیشابور و چیرگی امپراتوری مغولان بر آن در ۱۶ ژوئن ۱۲۲۱ م اشاره دارد. همهٔ منابع تاریخی در این باره، ی... ادامه مطلب:


دسامبر, 2, 1221 ب.م:
پیروزی چنگیز خان بر جلال‌الدین خوارزمشاه در جنگ سند


جنگ سند جنگی بود که در هشتم شوال سال ۶۱۸ ه ق مابین چنگیز خان و جلال‌الدین خوارزمشاه در کنار رود سند در گرفت. پیشینه سلطان محمد خوارزمشاه در شوال ۶۱۷ ه ق در جزیرهٔ آبسک... ادامه مطلب:

دوره های تاریخ ایران براساس خاندان