مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد

English »» تاریخ سلسله :17 سلسله تیموری (1370 - 1506) AD


ژوئیه, 20, 1402 ب.م:
پیروزی بزرگ برای تیمور در نبرد آنکارا


نبرد آنکارا یا نبرد آنقره نبرد آنکارا (یا آنقره) در ۲۸ تیر ماه ۷۸۱ شمسی در دشت چوبوک در نزدیکی آنکارا بین نیروهای عثمانی سلطان بایزید یکم و تیمور فرمانروای امپراتوری ... ادامه مطلب:

دوره های تاریخ ایران براساس خاندان