در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است

English »» تاریخ سلسله :20 سلسله هتاکی (1722 - 1729) AD


مارس, 8, 1722 ب.م:
شکست صفویان در نبرد گلون‌آباد


نبرد گلون‌آباد نبردی بود بین سپاهیان افغان به رهبری محمود و سپاهیان ایران به رهبری محمدقلی‌خان اعتمادالدوله در نزدیکی گلون‌آباد که به شکست صفویان انجامید. ایرانی... ادامه مطلب:


ژانویه, 10, 1732 ب.م:
عهدنامه صلح ایان و عثمانی


عهدنامه صلح ایان و عثمانی و یا عهدنامه احمد پاشا قراردادی بود که میان امپراتوری صفوی و امپراتوری عثمانی در تاریخ ۱۰ ژانویه ۱۷۳۲ میلادی منعقد شده‌است. زمینه قرارداد ... ادامه مطلب:


ژانویه, 21, 1732 ب.م:
امضای عهدنامه رشت بین روسیه و ایران


عهدنامه رشت عهدنامه‌ایست که در ۲۱ ژانویه ۱۷۳۲ میان ایران و امپراتوری روسیه به امضا رسید و طبق آن قرارداد روسیه متعهد شد که از آن پس بر سرزمین‌های ایران ادعای ارضی ند... ادامه مطلب:


ژوئن, 18, 1735 ب.م:
نبرد مراد تپه


نبرد مراد تپه که به نام نبرد باغ آورد نیز شناخته می‌شود نبردی بود در آخی کندی در نزدیکی شهر یغوارد ارمنستان بین سپاهیان ایران و عثمانی که به پیروزی ایرانیان انجامید. ... ادامه مطلب:


سپتامبر, 24, 1736 ب.م:
امضای معاهده استانبول (۱۷۳۶) بین ایران و عثمانی


معاهده استانبول پیمانی بود میان دولت افشاریان ایران و دولت عثمانی که در ۲۴ سپتامبر ۱۷۳۶ به امضا رسید. زمینه برای پیمان معاهده احمد پاشا که در سال ۱۷۳۲ میان دو کشور به ... ادامه مطلب:

دوره های تاریخ ایران براساس خاندان