در نومیدی بسی امید است پایان شب سیه سپید است

English »» امروز در تاریخ ژانویه, 26


ژانویه, 26, 1963 ب.م:
همه‌پرسی انقلاب سفید


همه‌پرسی انقلاب سفید شاه و ملت در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۴۱ در جهت نظرخواهی از مردم ایران درباره اصول شش‌گانه پیشنهادی شاه برای یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی برگزار شد... ادامه مطلب:

دوره های تاریخ ایران براساس خاندان