هیچ ارزانی بی علّت نیست

English »» امروز در تاریخ ژانویه, 27


ژانویه, 27, 750 ب.م:
نبرد زاب: پیروزی قاطع عباسیان و انقراض امویان


نبرد زاب (یوم الزاب) نام نبردی است که در ۱۱ جمادی‌الاولی یا ۱۱ جمادی‌الثانی سال ۱۳۲ هجری قمری (مقارن با ۲۵ ژانویه یا ۲۶ فوریه ۷۵۰ میلادی) میان امویان و عباسیان رخ داد. ... ادامه مطلب:


ژانویه, 27, 1916 ب.م:
قرارداد «خوشتاریا»


گروه تاریخ و اقتصاد: این روزها مصادف با سالگشت مصوبه مجلس شورای ملی در زمینه واگذاری استخراج نفت شمال به شرکت آمریکایی «استاندارد اویل» در سال 1300 است. *** آکاکی خوشتار... ادامه مطلب:

دوره های تاریخ ایران براساس خاندان