دروغگو کم حافظه است

English »» امروز در تاریخ ژانویه, 28


ژانویه, 28, 1629 ب.م:
آغاز پادشاهی شاه صفی یکم


شاه صفی یکم (زاده ۱۶۱۱ - درگذشته ۱۲ مه ۱۶۴۲) ششمین پادشاه صفوی ایران است که از ۱۰۰۷ تا ۱۰۲۱ خورشیدی، (۱۶۲۹ تا ۱۶۴۲ میلادی یا ۱۰۳۸ تا ۱۰۵۲هجری قمری) به مدت ۱۴ سال پادشاهی ... ادامه مطلب:

دوره های تاریخ ایران براساس خاندان