جستجو: ماه=04-آوریل روز=17 بخش=History

جنگ شوش: فتح و نابودی عیلام...
1host2u.com 17/04/647ق‌م تاریخ
جنگ شوش آخرین جنگ از مابین عیلام و دولت آشور بود که با پیروزی آشور بانیپال پادشاه نیرومند آشور، به پایان رسید. زمان این جنگ در سال ۶۴۵ پیش از میلادی و...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF