جستجو: ماه=06-ژوئن روز=24 بخش=History

مصوبه واگذاری اراضی خالصه اوین برای احداث مدرسه...
donya-e-eqtesad.com 24/06/1967 تاریخ
گروه تاریخ و اقتصاد: ابلاغ مصوبه هیات ‌وزیران درخصوص واگذاری اراضی خالصه اوین برای احداث ساختمان مدرسه عالی دختران، سندی تنظیم شده در تاریخ سوم تیرماه...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF