جستجو:کلیدواژه=نصیبین

صلح ایران و روم با عهدنامه نصیبین ...
parseed.ir 28/04/299 تاریخ
پیمان‌نامه نصیبین در سال ۲۹۸ میلادی میان نرسه، امپراتور ایران و دیوکلتیان (دیوکلسین)، امپراتور روم شرقی، بسته شد. بر پایه این پیمان‌نامه، ارتش ساسانی ...ادامه مطلب»

نبرد حران با نبرد کرخه؟ ...
parseed.ir 16/05/296 تاریخ
برد حران در سال ۲۹۶ یا ۲۹۷ بین شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم درگرفت و با پیروزی ساسانیان به پایان رسید. این نبرد پس از اینکه شاه نرسه به میان‌رودان ...ادامه مطلب»

فتح نصیبین توسط ساسانیان ...
fa.wikipedia.org 15/12/237 تاریخ
در سال ۲۲۴ میلادی، اردشیر بابکان شاهنشاهی اشکانیان را شکست داده و شاهنشاهی ساسانیان را جایگزین آن کرد. وی تقریباً بلافاصله پس از به قدرت رسیدن در تیسف...ادامه مطلب»


صفحه:


EOF