چرا فردوسی و شاهنامه ی او در جهان بی همتاست ؟ ...
shahnamehpajohan.ir۱۳۹۵/۰۹/۲۶ هنر
مرتضی ثاقب فر چکیده : انگیزه در نوشتن این جستار (مقاله) اظهار نظری است که در نشستی ، از دو زبان شناس گرامی ایرانی شنیدم که این سخن را که « فردوسی آفری...»»»


گزارشی از نمایش سايه بازی "پرهای آتش" در دانشگاه هاروارد - باشگاه شاهن...
shahnamehpajohan.ir۱۳۹۵/۰۲/۲۳ هنر
*** نمایش سایه بازی پرهای آتش باشگاه شاهنامه پژوهان _ونوس پیرمومن : در روزهای شانزده و هفده آوریل در سالن فیتزجرالد دانشگاه هاروارد(F eathers of Fire)...»»»ادامه